AdRem-nummer over Euthanasie

Het thema Euthanasie is actueel en gaat ons allen aan. De Remonstranten stellen het maartnummer van AdRem over dat thema gratis tot uw beschikking in de hoop dat dit blad het debat over het ‘goede leven’ zal  stimuleren.
Download nu het maartnummer van AdRem over Euthanasie

Categorie:

Download nu gratis het maartnummer van AdRem over Euthanasie

Het meest opvallende in het bericht van het overlijden van Dries en Eugenie van Agt was het feit dat het hier een duo-euthanasie betrof. Het toont aan hoeveel er is geschoven in opvattingen gedurende de afgelopen decennia.

Uw AdRem-redactie – voor dit nummer aangevuld met gastredacteur dr. Annemarieke van der Woude, die wij zeer dankbaar zijn! – probeert in deze maatschappelijke discussie met een breedte van standpunten materiaal aan te leveren ter overweging. Wat vraag je nu eigenlijk van een arts? Bestaat die autonomie eigenlijk wel? Hoe kijken nabestaanden er tegenaan? Hoe moet het, bij zwaar psychisch lijden? Romantiseren we de ‘goede dood’ niet teveel?

In dit nummer stellen we ongemakkelijke vragen. Maar met het geheel hopen we een bijdrage te bieden aan een gesprek zonder gemakkelijke antwoorden. Om dat gesprek te vergemakkelijken zijn gespreksvragen toegevoegd.

Gerelateerde producten

Het Vrije Lied 2023, koor- en begeleidingsbundel
€ 10.-

Het Vrije Lied 2023, koor- en begeleidingsbundel

Download nu de koor-en begeleidingsbundel van het Vrije Lied 2023 digitaal en zingen maar!

In 2019, 2021 en 2023 zijn bundels met vernieuwende kerkliederen verschenen in het kader van het project Het Vrije Lied. Nu zijn de tien liederen uit de derde bundel van 2023 uitgewerkt tot vierstemmige partituren voor koor en begeleiding.

Het Vrije Lied 2021, koor- en begeleidingsbundel
€ 10.-

Het Vrije Lied 2021, koor- en begeleidingsbundel

Download nu de koor-en begeleidingsbundel van het Vrije Lied 2021 digitaal en zingen maar!

In 2019, 2021 en 2023 zijn bundels met vernieuwende kerkliederen verschenen in het kader van het project Het Vrije Lied. Nu zijn de tien liederen uit de tweede bundel van 2021 uitgewerkt tot vierstemmige partituren voor koor en begeleiding.

Het Vrije Lied 2019, koor- en begeleidingsbundel
€ 10.-

Het Vrije Lied 2019, koor- en begeleidingsbundel

Download deze koor-en begeleidingsbundel van het Vrije Lied 2019 nu digitaal en zingen maar!

In 2019, 2021 en 2023 zijn bundels met vernieuwende kerkliederen verschenen in het kader van het project Het Vrije Lied. Nu zijn de tien liederen uit de eerste bundel van 2019 uitgewerkt tot vierstemmige partituren voor koor en begeleiding.