Wat geloven wij

Wat geloven wij

1. Geloof begint bij jou. Wat betekent dat precies?

Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

2. Geloof eindigt niet bij jou …

Dat neemt niet weg dat een gesprek over geloof de moeite waard is. Het is zelfs van het grootste belang. Zo voorkomen we dat we blijven hangen in eigen aannames. Of het bij aannames laten en er weinig mee doen. Ontmoeting met elkaar, vormen zoeken voor de ontmoeting met God en proberen gezamenlijk van betekenis te zijn in de samenleving, dat is wat we op landelijk maar juist ook lokaal niveau nastreven. Remonstrantse gemeenten vormen het kloppende hart van het kerkgenootschap.

3. Zijn Remonstranten een christelijke kerk?

Jazeker! Remonstranten vormen een christelijke kerk ‘geworteld in het Evangelie van Jezus Christus’. Samen onderzoeken we hoe het christelijk geloof voor de 21e eeuw richtinggevend kan zijn. We nemen niet klakkeloos over wat eerdere generaties over het geloof gezegd hebben. We zijn bereid om de kerk te veranderen waar de tijd dat vraagt.

In 2006 werd een eigen, nieuwe geloofsbelijdenis opgesteld. Deze is niet bedoeld om het geloof voor eens en altijd vast te leggen maar als oriëntatiepunt voor ieders persoonlijk geloof.
Naast het accent op het gesprek over geloof hechten de Remonstranten aan de inzet voor anderen. De Remonstranten steunen actief allerlei goede doelen. De Remonstranten zijn geen kerkelijk eiland. Ze onderhouden actieve relaties met andere kerken en verwante groepen. De Remonstranten liepen voorop bij de toelating van vrouwen tot het ambt van predikant en waren een van de founding members van de Wereldraad van Kerken. In 1986 waren we voorpaginanieuws bij de New York Times, toen de Remonstrantse Broederschap als eerste christelijke kerk ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht.

4. Wortels

Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof, dat vinden Remonstranten belangrijk. Hoe kom jij tot jouw recht? Daarom bepleiten ze een vrij en verdraagzaam christendom. Je zou kunnen zeggen dat de Remonstranten de lessen van het humanisme verbonden hebben met het christelijk geloof. Iedereen is vrij het geloof op zijn of haar eigen manier te beleven. God laat zich niet vangen in woorden, kerken of geloofsbelijdenissen. Dat betekent dat elk spreken over God voorlopig is. En dat er volop ruimte is voor een verscheidenheid aan inspiratiebronnen. (Je komt dus ook mensen tegen bij de Remonstranten die zich bezig houden met mindfulness of zen-boeddhisme.) Verdraagzaamheid behoort tot de kernwaarden van dit kerkgenootschap.
Meer lezen over onze (ruim 400-jarige) geschiedenis? Dat is toegankelijk via deze pagina, en zie ook de geschiedenispagina van het remonstrantse Arminius Instituut.

5. Verder werken aan een nieuwe theologie

Aan het Arminius Instituut, verbonden aan de VU University, Amsterdam, worden de nieuwe predikanten en pastores opgeleid (het ‘Remonstrants Seminarium’). Het vormt tevens het centrum van discussie over hoe de theologie zich in een nieuwe tijd verder zou kunnen ontwikkelen. Universitair Hoofddocent is Johan Roeland.

2023. Adrem magazine. september 2023. Johan Roeland.
Photo: Allard Willemse

6. Hoe kun je meedoen?

Ons kerkgenootschap kent leden en vrienden. Veel Remonstranten zijn van huis uit iets anders. Zij hebben zich als lid of vriend aangesloten omdat ze op zoek waren naar een kerk waar vrijheid en verdraagzaamheid centraal stonden. Of ze kwamen Remonstranten tegen met wie het klikte. Als je vriend bent van de Remonstranten hoef je niet perse je lidmaatschap van een andere kerk op te zeggen. Ook hoef je niet opnieuw gedoopt te worden. Kerken in Nederland erkennen elkaars doop. Je kunt ook je kinderen laten dopen bij de Remonstranten maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk of de Protestantse Kerk in Nederland kennen we geen doopleden. Remonstrant worden is een keuze. Kinderen hebben het recht om in hun leven hun eigen keuzes te maken. Bij de Remonstranten kennen we bij de doop geen belofte dat je ervoor zorgt dat jouw kinderen later ook Remonstrant worden.

7. Interesse in een gesprek?

Via deze website of telefonisch/per mail kun je gemakkelijk in contact gebracht worden met een remonstrantse predikant in jouw omgeving. Wat remonstrantse theologen en predikanten delen is een oprechte interesse in jouw overtuiging. Die nemen we serieus. Ze zijn  professionele gesprekspartners over geloof en religie in jouw leven. Remonstrantse predikanten zijn voorzichtig met grote woorden maar moedig en eigenzinnig genoeg om van zich te laten horen op eigentijdse wijze in publicaties, in de media en in het gesprek met andere kerken en godsdiensten.