Word vriend van de Remonstranten

Word vriend

Landelijk of gemeente?

Niet overal in Nederland zijn Remonstantse kerken. Wil je toch bij de Remonstranten horen als landelijk vriend, dus zonder directe band met lokale kerk, dan kan dat.

Wat bieden we? Landelijk Gemeente
Maandelijks magazine AdRem
Welkomstcadeau pamflet
Dopen, trouwen, uitvaart
Landelijke activiteiten
Info gemeente
Kerkdienst
Plaatselijke activiteiten
Contact met predikant

Kosten

Voor het eerste jaar vragen we € 90,-. Als je minder draagkrachtig bent, kan de bijdrage lager zijn. Als welkomstgeschenk ontvang je de ‘Vijf artikelen van de Remonstranten’. Daarna ontvang je één keer per jaar een verzoek om een bijdrage.

Ontvang de ‘Vijf artikelen van de Remonstranten’

Vijf artikelen van de Remonstranten

Waar staan de Remonstranten voor anno 2019? Een aantal theologen voelden zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat over onze kernwaarden: vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap.