Agenda

AdRem bespreken #online

Onder leiding van ds. Marjan van Hal (Leeuwarden) kun je het meest recente nummer van de AdRem - thema: inspiratie - bespreken in een zoom-bijeenkomst. Steeds komen enkele artikelen uit het blad aan bod. Je kunt één keer meedoen, maar deze activiteit wordt bij de verschijning van elk nieuw nummer georganiseerd. Mooie manier om een

Leesclub ‘Een brief die niet meer dicht kan’

Remonstranten Twente Woltersweg 11, Hengelo

Eind maart jongstleden verscheen het nieuwe boek van Johan Goud ‘Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego.’ Het is een heel rijk persoonlijk geloofsverhaal, dat ons een spiegel voorhoudt en veel aanleiding voor gesprek biedt. Daarom kwam in de programmacommissie het plan op om een leesclub te organiseren. Opzet

Jonge Remonstranten

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

‘Jonge Remonstranten’, dat zijn mensen uit de leeftijdscategorie (grofweg) tussen de 25 tot 40 jaar, een mix van studenten, young professionals en jonge ouders. Het is leuk en belangrijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten in een kerk, een plek waar je nadenkt over de wezenlijke dingen in het leven. En soms gaat dat nu eenmaal beter

Lunchbijeenkomst met Marinka Mulder

Remonstranten Oosterbeek Wilhelminalaam 10, Oosterbeek

Wethouder van de gemeente Renkum Marinka Mulder vertelt over haar voornemen in een voor haar onbekende richting: zij besloot om zich, zonder enige voorkennis, te verdiepen in de Bijbel: ‘Wat mij raakte, is dat er nog zoveel wijsheid te putten valt uit iets waarvan ik dacht dat het niet meer relevant was.’ Hoe heeft het

Muziekcursus ‘Meesters van de troost’

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

Op zes zaterdagochtenden vertelt Hans Jacobi over diverse 'meesters van de troost', het overkoepelende thema van deze ochtenden. Steeds wordt een ander aspect uitgelicht en hoor je andersoortige muziek. Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschappen in Utrecht. Sinds 1994

Buitendag Groningen-Friesland

Stefanuskerk Noorddijkerweg 16, Noorddijk, Gr.

De remonstrantse gemeenten Dokkum, Leeuwarden en Groningen organiseren samen een Buitendag met een mooi programma. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te haken. Wel even opgeven! De dag vindt plaats in en rond de Stefanuskerk van Noorddijk (Groningen). Programma 11.30 uur welkom/inloop12.00 uur gezamenlijke dienst - viering13.00 uur lunch (soep en broodjes) met koffie/thee14.00

De aarde en al wat daar leeft – over Bruno Latour en paus Franciscus

Remonstranten Oosterbeek Wilhelminalaam 10, Oosterbeek

Filosofieleeskring De filosoof Bruno Latour stelt dat niets kan worden begrepen zonder de relaties te onderzoeken waarmee mensen, planten, dieren en dingen met elkaar verbonden zijn. Latour is stomverbaasd als hij ontdekt dat ook een theoloog pleit voor een wezenlijk andere omgang van de moderne mens met de aarde en al wat daar leeft. Wat

Symposium | Tussen erfgoed en eredienst

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Een symposium rond het boek van Elza Kuyk, Tussen erfgoed en eredienst. Meervoudig gebruik van vier monumentale stadskerken (Amsterdam University Press, 280 pp., rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebonden, ISBN 9789463726092, €29,99. Kijk hier voor een open access exemplaar.) In dit boek wordt het meervoudig gebruik door verschillende religieuze en seculiere partijen van de Utrechtse Geertekerk, de Amersfoortse Sint-Joriskerk,

HET GODDELIJKE: In ons, tussen ons en rondom ons

Den Haag, Laan van Meerdervoort 955

Het goddelijke… Dat wat je optilt, dat groter is dan jezelf? Het ervaren van rust, gedragen worden, liefde, kracht, troost of misschien ervaar jij het op heel andere wijze? En welke naam geef je het: God, het goddelijke, het Heilige, het Hogere , het spirituele of welke naam is voor jou passend?   In drie bezinningsdagen

Merel van Vroonhoven ‘Kiezen voor idealen’ #koningspreek

Remonstranten Naarden-Bussum Koningslaan 2/B, Bussum

De Koningskamer start het nieuwe seizoen op zondag 24 september met een Koningspreek door Merel van Vroonhoven met als titel 'Kiezen voor idealen'.De dienst wordt geleid door Joost Röselaers. Kees Schuurman bespeelt het orgel en Joshua Herwig de cello. Merel van Vroonhoven Jarenlang bekleedde Merel van Vroonhoven directiefuncties (in 2012 werd ze gekozen tot Topvrouw

Oriëntatiecursus 1: De Bijbel, wat is dat voor boek? met ds. Tjaard Barnard

Arminiuskerk Rotterdam

Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de bijbel, via de remonstrantse geschiedenis, de specifieke invulling van de beginselverklaring en belijdenis, tot de maatschappelijke betrokkenheid. In dit alles is eigen invulling en het eigen

Je kunt iets doen! #klimaatgesprekken

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Merk je dat alle berichten in de media over wateroverlast en grote droogte, levensbedreigend hoge temperaturen, misoogsten enzovoort je soms ontmoedigen en verlammen? Je wilt wel duurzamer leven, maar je weet niet waar je moet beginnen. Dan is meedoen met Klimaatgesprekken misschien een goede optie. Je ontdekt daar hoe keuzes in het dagelijks leven iets