Vacatures

Vernieuwingspredikant Utrecht 0,4 fte

De huidige veranderingen in de beleving van kerk-zijn vragen om een antwoord in de vorm van een aanvullend en vernieuwend aanbod op gemeentelijk niveau. Met het opzetten van zogenaamde vernieuwingsplekken willen de Remonstranten ruimte geven voor vernieuwing.

De Vernieuwingspredikant is werkzaam in de gemeente maar rapporteert  aan de centrale organisatie. De Vernieuwingspredikant is lid van de kerkenraad van de gemeente.

Theologisch rapporteert de Vernieuwingspredikant aan de hoogleraar van het Remonstrants Seminarie. Ten aanzien van de ondernemerschap aspecten van de functie vindt regelmatig uitwisseling van ideeën plaats met de Raad van Advies, bestaande uit personen die ervaring hebben met het ondernemerschap.

Contourenschets vernieuwingsplek Utrecht
Doelgroep is niet alleen de door de bureau Motivaction genoemde groep 40+ , hoog opgeleid en vrouw, maar ook de naar verhouding grote groep 30 + binnen de gemeente ( ca 50 personen ) .

Een vernieuwingsplek moet ruimte bieden voor nieuw elan en primair gericht zijn op de doelgroep 30 – 45 jaar , maar ook voor oudere doelgroepen aantrekkelijk zijn. Wat betreft activiteiten valt te denken aan een aanbod van bijvoorbeeld mini-seminars, retraites en culturele en spirituele bijeenkomsten. De activiteiten maken deel uit van een nieuw, doordeweeks programma dat aansluit bij en samenwerkt met al bestaande lokale initiatieven en waar we graag de beoogde vernieuwingspredikant de ruimte geven zijn of haar ideeën uit te werken in afstemming met de programma commissie van de RGU en de andere predikanten.

De nieuw te beroepen predikant gaat zich primair richten op de vernieuwingsplek maar zal daarnaast ook nauw contact onderhouden met zijn collega predikanten en Kerkenraad RGU om de samenhang tussen vernieuwingsplek en de RGU geloofsgemeenschap te waarborgen.

Verantwoordelijkheden
Als vernieuwingspredikant ontwikkel en implementeer je nieuwe vormen van op Remonstrantse wijze een  geloofsgemeenschap zijn die resulteert in een toenemend aantal betrokkenen  en significante financiële inkomsten. In overleg met de Algemeen Secretaris en de kerkenraad van de gemeente borg je de vernieuwingen zodat deze een blijvend onderdeel gaan uitmaken van het Remonstrants aanbod.

Wij zoeken enthousiaste mensen met:

–       een (afgeronde) opleiding Theologie
–       aantoonbare affiniteit met het Remonstrants gedachtengoed, cultuur en gewoonten
–       ervaring in het ontwikkelen van vernieuwende creatieve verbindende spirituele concepten
–       ervaring in het voorgaan in vieringen
–       ervaring in het participeren in multidisciplinaire overlegstructuren en – vormen
–       kennis van- en ervaring met methoden en middelen om op positieve wijze publiciteit te genereren

Wij bieden:

 • een overeenkomst van opdracht voor 3 jaar met een evaluatie na 1 jaar welke bij aantoonbare succes mogelijk wordt verlengd met nogmaals 3 jaar conform de traktementsregeling   vernieuwingspredikanten.
 • een uitgebreid en uniek opleidingstraject voor vernieuwingspredikanten onder leiding van de hoogleraar van het seminarium

Informatie
Een uitgebreide beschrijving van de functie en de benodigde competenties is te downloaden van de website van de Remonstranten: /wiki/organisatie/vacatures/
Voor vragen kan je contact opnemen met ds. Joost Röselaers, Algemeen Secretaris (030 303 6627).

Sollicitatie
Wij ontvangen je sollicitatie met CV graag vóór 1 juli 2018. Je kan je sollicitatie zenden aan mevrouw Mariëlle van Royen, adviseur HRM (personeel@remonstranten.org). Een geschiktheidsanalyse is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

 

Jongerenwerker Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort 4 uur per week

samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten
Westsingel 30 (Ingang Molenstraat)
3811 BB Amersfoort

De kerkenraad van de Johanneskerkgemeente te Amersfoort (samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) is op zoek naar een

Jongerenwerker voor 4 uur p.w.

(mogelijk uit te breiden tot 6 uur p.w., afhankelijk van subsidie)

om onze jongeren te begeleiden bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling, hun plek te laten vinden in de gemeente en zo mogelijk nieuwe jongeren aan te trekken.

De Johanneskerkgemeente is een diverse en bevlogen gemeenschap van ruim 200 mensen uit Amersfoort en omgeving die elkaar vinden in hun zoektocht naar geloof, hoop en liefde waarbij ieder zijn eigen weg in vrijheid mag gaan.

Taken jongerenwerker

 • Begeleiden, enthousiasmeren en inspireren van de huidige groepen: jongeren van 12-18 (Supertwien) en jong-volwassenen van 18-25 (Super Trek). Zij komen maandelijks op een vrijdagavond bij elkaar, behalve in de zomer.
 • Organiseren van activiteiten als excursies of een weekend, in overleg met de jongeren voor te bereiden en uit te voeren.
 • Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om jeugd en jongeren een bij hen passend aanbod voor hun levensbeschouwelijke ontwikkeling te geven.
 • Onderhouden van contact met de vrijwilligers van de Kinderkring (kinderen in de basisschoolleeftijd) en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de ouders hier nog meer bij te betrekken.
 • Zorgen voor communicatie rond de activiteiten, zoals uitnodigingen naar ouders, jongeren en/of de gemeente, stukjes in de Johannesbrief en berichten op social media.
 • Terugkoppelen van de activiteiten naar kerkenraad en gemeente.

Wij zijn op zoek naar iemand die

 • een relevante opleiding heeft op HBO niveau of hoger
 • goed aansluit bij de doelgroep qua affiniteit, mentaliteit en leeftijd
 • sterke affiniteit heeft met vrijzinnig geloven
 • een band met de jongeren kan opbouwen en een bijdrage kan leveren uit eigen professie
 • houdt van pionieren en initiatiefrijk en enthousiasmerend is
 • beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

Een levendige, actieve gemeente die jongerenwerk belangrijk vindt.
Een aanstelling in de vorm van een jaarcontract met de bedoeling van een langerdurend dienstverband, op basis van de Arbeidsvoorwaarden 2018 van de PKN.
Indicatie van benodigde inzet voor bovengenoemde taken plm. 180 uur per jaar (gemiddeld 4 uur per week, in pieken en dalen).

Nadere informatie is te verkrijgen bij Johanneke Maris (jf.maris@hotmail.com, ook voor eventuele telefonische afspraak)

Sollicitatie graag insturen voor 12 juli aan bovenstaand mailadres.