Studeren bij de Remonstranten

De opleiding tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger, het zogeheten ‘Remonstrants Seminarium’, wordt verzorgd door het Arminius Instituut. De geschiedenis van de opleiding gaat terug tot 1634. Met ingang van 2013 is het Seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het staat momenteel onder leiding van een waarnemend rector, prof. dr. Goos Minderman. Prof. dr. Christa Anbeek is er werkzaam als bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie. De andere docent is dr. Bert Dicou. Het Seminarium heeft een eigen bestuur: het Curatorium. Dit Curatorium beslist over de toelating van geïnteresseerden tot de opleiding.

Predikant of geestelijk verzorger

Als remonstrants predikant verbind je de christelijke traditie met de wereld van nu en met het leven van alledag. Je hebt contact met mensen op de hoogte- en dieptepunten van hun leven en je kunt daarin een rol van betekenis spelen. Als geestelijk verzorger begeleid je bewoners van instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, defensie, psychiatrie, detentiecentrum) rond grote levensvragen. Hoewel je als remonstrants geestelijk verzorger werkt vanuit een protestants christelijk kerkgenootschap is het werk als geestelijke niet exclusief christelijk. Je bent een luisterend oor voor mensen van diverse gezindten. Remonstrantse predikanten en geestelijk verzorgers verenigen zich in het ‘Convent‘.

Twee- en driejarige routes masteropleiding theologie

De klassieke opleiding tot predikant bestaat uit een bachelorfase theologie (drie jaar) die gevolgd wordt door een driejarige masterstudie theologie aan de VU waarbij veertig procent van het onderwijs wordt ingevuld door het Seminarium. Voor een speciale doelgroep bestaat de mogelijkheid van een tweejarig traject. Dit is een opleiding waarin een eenjarige master van de VU is ingebouwd en het andere jaar door het Seminarium wordt ingevuld. Voor dit traject komen belangstellenden in aanmerking die al  een andere (liefst aanpalende) masterstudie hebben afgerond. Ook deze route leidt tot het remonstrantse predikantschap. Meer informatie op deze pagina.

Neem vooral contact met ons op voor verdere oriëntatie op de mogelijkheden. U kunt mailen naar drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut.