400 jaar Remonstranten

Programma Vierhonderd jaar geloven in vrijheid

In 2019 bestaan we vierhonderd jaar. Reden om te herdenken, te vieren en ons gedachtengoed nader bekend te maken. Dat doen we rond het thema ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’. Een commissie onder leiding van Arriën Kruyt is bezig om de nodige plannen uit te werken. In januari 2019 barsten de festiviteiten los.  De hoofdlijnen zien er als volgt uit:

  • In februari 2019 verschijnt een nieuwe glossy over het verleden, maar vooral over het heden van de Remonstranten. Onze kernwaarden komen in geuren en kleuren voorbij. De glossy zal worden verstuurd aan alle remonstranten.
  • Op 3 maart 2019 organiseren we een gezamenlijke, landelijke kerkdienst in Rotterdam. U bent allen uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De Rotterdamse cantorij voert daar een speciaal voor deze gelegenheid geschreven cantate uit, op een tekst van Sytze de Vries.
  • Maart/april 2019: Acteur en remonstrant Marijke Broekhuijsen maakte een vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ Ze trekt een lijn van rekkelijk denken in de zeventiende eeuw – Arminius! – naar hedendaagse voorbeelden van rekkelijkheid. In deze maanden speelt zij de voorstelling in 25 remonstrantse gemeenten door het land.
  • Voorjaar 2019: Verschijning van ‘vijf artikelen van de remonstranten’,  waarin in kort bestek de vijf V’s van de Remonstranten worden neergezet: vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid.
  • Voorjaar 2019: Publicatie van een boek van de hand van Peter Nissen over de geloofsbeleving van de Remonstranten.
  • Maart – september 2019: Vijf bijeenkomsten in remonstrantse gemeenten in het land waarin steeds een van de vijf V’s nader wordt uitgediept.
  • 31 augustus 2019: Opening van een mini-tentoonstelling in het Rijksmuseum met portretten van Uytenbogaardt
  • 14 september 2019: Slotbijeenkomst van ons jubileumjaar in de Rode Hoed in Amsterdam, een voormalige remonstrantse kerk. We zijn druk bezig om een interessante spreker vast te leggen aan het eind van de middag. Daarna gaan we lekker eten samen en sluiten we de bijeenkomst in de avond af met een vrolijk cultureel programma.
  • 28 september 2019: Symposium in het auditorium van het Rijksmuseum over de portretten van Uytenbogaardt, sluiting van de mini-tentoonstelling.

 

Wat gebeurde er precies vierhonderd jaar geleden?

Peter Nissen schrijft een serie artikelen ‘Intussen in Dordt’ over de historische gebeurtenissen die 400 jaar geleden hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Remonstranten. Toen, in 1618/1619 vond de Synode van Dordrecht plaats waar uiteindelijk de predikanten werden weggestuurd die het gedachtegoed van Arminius aanhingen. Later werden zij uit Nederland verbannen en richten toen in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap op. Hij volgt de ontwikkelingen in de synode van maand tot maand. De eerste twee artikelen gaan over wat er aan de Synode vooraf ging.

 

Aflevering 1
Aflevering 2
Aflevering 3