Agenda

Filosofisch café met Marjan Slob

Den Haag, Laan van Meerdervoort 955

Marjan Slob, denker des Vaderlands, over ‘Ruimte maken voor het andere”. Maak je belevingswereld groter, ruimer”, zegt Denker des Vaderlands Marjan Slob, “en je ziet dat er eigenlijk geen verschil

Filosofisch Café Haarlem met Thomas Mertens

Remonstranten Haarlem Oranjekade 1, Haarlem

Immanuel Kant. Fundering voor de metafysica van de zedenBij het formuleren van een antwoord op de vraag naar het moreel goede stelt Kant niet het resultaat van menselijk handelen centraal,