Agenda

Stervelingen onder elkaar

Landelijk Bureau Remonstranten Nieuwegracht 27/A, Utrecht

Onder deze noemer zijn in 2022 en 2023 bijeenkomsten (steeds 2 dagdelen) gehouden in Schoonhoven, Utrecht, Bilthoven en Culemborg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met elkaar gesproken over gevoelens, inzichten en ervaringen rond de allerlaatste fase van het leven, de stervensfase. Piet van Leeuwen en Willy Steenbrink beschikken over jarenlange ervaring als hospice-arts en hospice-verpleegkundige. Zij

Bijbelcursus: Lees maar, er staat niet wat er staat

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Laat je verrassen door de bijbel! Hoe kunnen we deze prachtige, eeuwenoude teksten lezen? We gaan op zoek naar de diep menselijke en religieuze thema’s in een aantal bijbelteksten en delen met elkaar wat deze teksten met ons doen, voor ons betekenen. Om de teksten goed te kunnen verstaan, zal er ook achtergrond informatie gegeven

Samen poëzie lezen

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

In september en oktober 2023 zal dr. mr. Ingrid de Bonth-Weekhout (opnieuw) een cursus ‘samen poëzie lezen’ verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de

Het vuur van de vrijheid

Adventskerk Julianalaan 3, Zoetermeer

In zijn boek Het tijdperk van de tovenaars (2018) besprak Wolfram Eilenberger vier mannelijke denkers van het begin van de 20e eeuw. Onlangs schreef hij opnieuw een bestseller, dit keer over vier vrouwelijke filosofen uit dit tijdvak. In Het vuur van de vrijheid (2022) volgt hij Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir en Simone

Dode Zeerollen en gnostiek

Lutherse Kerk - Remonstranten Breda Veemarktstraat 11, Breda

Een serie over twee belangrijke vondsten van teksten en hun betekenis. Het betreft de zogenoemde Dode Zeerollen en de in dezelfde tijd gevonden geschriften in Nag Hammadi (gnostische teksten waaronder het bekende Thomasevangelie). Om deze teksten goed te kunnen verstaan en te plaatsen zullen we ook een blik werpen op de geschiedenis van het jodendom

Tijdgeest, een perspectief op mens en tijd

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

In zijn nieuwste boek Tijdgeest beschrijft de Vlaamse kerkjurist, schrijver en opiniemaker Rick Torfs de speerpunten, vooroordelen en taboes van ons hedendaagse levensgevoel en hoe ze doordringen in allerlei grote thema’s van ons samenleven. Voor wie in samenspraak de hersens wil laten kraken en wil onderzoeken hoe we ons verhouden tot onze tijdgeest en bovendien hoe we ruimte kunnen

Samen poëzie lezen

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

In september en oktober 2023 zal dr. mr. Ingrid de Bonth-Weekhout (opnieuw) een cursus ‘samen poëzie lezen’ verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de

John Locke en zijn ‘brief over tolerantie’

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Met John Locke en zijn Brief over tolerantie (red. Inigo Bocken, 2004) duiken we in het einde van de 17e eeuw, een tijd waarin religieus en politiek veel gaande is. In Engeland is er een verhit debat tussen katholieken en anglicanen, dat ook de macht en het geloof van de koning raakt. In de hitte van deze

De tweede berg: Zinvol leven

Woudkapel Beethovenlaan 21, Bilthoven

In een aantal recente boeken van David Brooks, Arjen Broers en Frits de Lange komt eenzelfde thema op verschillende manieren terug. In de samenleving heerst de drang naar het optimaliseren van je eigen leven, ‘de beste versie van jezelf’ zoals dat ook wel heet: succes, persoonlijk geluk, carrière. David Brooks noemt dat de eerste berg die we in ons leven

Oriëntatiecursus 2: God en Jezus, met ds. Koen Holtzapffel

Arminiuskerk Rotterdam

Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de bijbel, via de remonstrantse geschiedenis, de specifieke invulling van de beginselverklaring en belijdenis, tot de maatschappelijke betrokkenheid. In dit alles is eigen invulling en het eigen

Cursus Mystici | Teresa van Avila

Old Fellowshuis Emmakade 48, Leeuwarden

Uit ervaring weten: mystiek heeft een directe relatie met de persoon, die iets ervaart dat voor hem of haar essentieel is en het alledaagse overstijgt. De mensen die dat overkomt, zijn allemaal verschillend en die ervaringen zijn dat ook. Als ze er iets over vertellen, gebeurt dat gewoonlijk in een taal en beelden die ze

Muziekcursus ‘Meesters van de troost’

Remonstranten Den Haag Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

Op zes zaterdagochtenden vertelt Hans Jacobi over diverse ‘meesters van de troost’, het overkoepelende thema van deze ochtenden. Steeds wordt een ander aspect uitgelicht en hoor je andersoortige muziek. Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschappen in Utrecht. Sinds 1994 is hij