Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Bijbelcursus | Gelijkenissen in het Nieuwe Testament

19 oktober | 19:30 21:30

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen of parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven te zien dan ze gewend waren?

In deze cursus lezen we gezamenlijk een aantal gelijkenissen die in de evangeliën, de verhalen over Jezus’ leven, zijn opgetekend. We onderzoeken hoe die gelijkenissen ons nu, in deze tijd, kunnen inspireren – en misschien ook wat blijft schuren of irriteren. Dat kan ook persoonlijk zijn, en ‘tegendraads’ lezen mag! Uiteindelijk is de vraag: wat neem jij ervan mee, of wat blijft er bij jou haken, als je goed luistert?

In de cursus zal dieper worden ingegaan op de wijze waarin gelijkenissen in de christelijke traditie zijn gelezen en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan. Zijdelings komt daarbij ook de vraag aan de orde, wat de relatie is met ons beeld van de ‘historische’ Jezus.

De cursus maakt gebruik van het boek Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen.

Meedoen?

  • Datum en tijd: woensdagavond: 5 en 19 oktober 2022 van 19.30 – 21.30 uur
  • Leiding: Jan van Belle (één van de auteurs van het boek)
  • Kosten: 5 euro
  • Opgave: per email leeuwardenremonstranten@gmail.com
€5 Kosten

Remonstranten Leeuwarden