Agenda

Cursus Foeke Knoppers ‘Spinoza’

Het denken van Spinoza (1632-1677), wellicht Nederlands grootste filosoof, mag zich tegenwoordig in een warme belangstelling verheugen. In het middelpunt van zijn filosofie staat God, de onpersoonlijke oergrond. Al wat is, is een voorbijgaande verschijningsvorm waarin deze eeuwige oergrond zich uitdrukt. Eén van die verschijningsvormen is de mens, aan wie het gegeven is aan Gods eeuwigheid.. Lees verder

Joodse visies op jezus

Het christendom heeft diepe joodse wortels en de relatie tussen beide religies heeft ‘ongemakkelijke’ kanten, met uiteindelijk een verwoestende uitwerking in de twintigste eeuw. Het is verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse werd getoond in de stichter van het christendom: Jezus.. Lees verder

Cursus ‘Veranderd Godsbesef’

In de reacties op artikelen, preken, liedkeuze en pastorale gesprekken blijkt al langer dat een persoonlijke godsbeleving geweken is voor een meer onpersoonlijke, een niet nader te omschrijven iets. Aan de hand van drie thema’s bespreken we deze ontwikkeling, te weten: God, van persoonlijk naar onpersoonlijk – 7 februari 2018 God, van christelijk naar universeel.. Lees verder

Werkatelier!

Op zaterdag 10 februari 2018 zal er weer een workshop ‘Boetseren in de veertigdagentijd’ gegeven worden. Als je je verdiept in een tekst en met klei aan de gang gaat, dan komt er vanzelf concentratie en inkeer. Het resultaat is vaak verrassend en ontroerend. De workshop zal plaatsvinden in samenwerking met kunstenares Elzelien Jansen in haar atelier in.. Lees verder

Stadsretraite in de Arminiuskerk

God voorbij God met Meister Eckhart Een mysticus als Meister Eckhart schreef in de middeleeuwen al op mystieke én controversiële wijze over God. Een boek met vertaald werk van zijn hand heeft als titel Over God wil ik zwijgen. Rome verdacht hem van ketterij. Beroemd is zijn uitspraak dat we toto God moeten bidden om.. Lees verder

Cursus ‘Vier christelijke denkers’

Emeritus predikant Foeke Knoppers neemt u in deze cursus mee in het denken van vier christelijke denkers:.. Lees verder