Agenda

Cursus ‘Veranderd Godsbesef’

In de reacties op artikelen, preken, liedkeuze en pastorale gesprekken blijkt al langer dat een persoonlijke godsbeleving geweken is voor een meer onpersoonlijke, een niet nader te omschrijven iets. Aan de hand van drie thema’s bespreken we deze ontwikkeling, te weten: God, van persoonlijk naar onpersoonlijk – 7 februari 2018 God, van christelijk naar universeel.. Lees verder

Drie keer over God: God en het atheïsme

Drie keer over God Drie keer over God praten bij het Penninckshuis in Deventer. De bijeenkomsten zijn in de Witteveenkamer, bereikbaar via de Spijkerboorsteeg. De ochtenden zijn los van elkaar te volgen. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. 18 januari: God en seksualiteit In de Bijbel staan geen regels over liefde, seksualiteit.. Lees verder

Lezing ‘Vruchtbare en vreedzame manieren van samenleven tussen christenen en moslims’

Esther Struikmans, theologe en arabiste, vergelijkt de situatie in Nederland met de co-existentie van bevolkingsgroepen in bijv. Albanië, Frankrijk, Oeganda, Libanon en Syrië. En wat kunnen wijzelf eigenlijk doen om het vreedzaam samenleven in ons land te bevorderen?.. Lees verder

Koningslezing ‘Compassie’ door Rosita Steenbeek

ROSITA STEENBEEK is schrijfster en woont in Rome. Voor de Maand van de Spiritualiteit 2017 schreef ze een essay over compassie. De essentie ligt voor haar in de bijbelspreuk Heb uw vijanden lief. Ze vertelt ons hierover. ‘De woorden zijn – welk geloof je ook aanhangt of ook zonder een geloof aan te hangen – in een.. Lees verder

Lezing ‘De kunst van het liefhebben’

Serie lezingen in Alkmaar rondom het thema ‘Terug naar de humaniteit’ Het thema ‘Terug naar humaniteit’ klinkt als een oproep. Het is alsof we iets verloren hebben dat we terug willen winnen. De woorden kunnen zelfs de klank krijgen van een strijdkreet. Is het dan zo erg gesteld in de westerse landen? Wie bijvoorbeeld naar.. Lees verder

In gesprek: God ontmoeten in Paulus (Rowan Williams)

Rowan Williams belicht in zijn boek God ontmoeten in Paulus de kern en het doel van Paulus’ brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws en bepaald niet zonder risico. Hij helpt ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen. Het boek is speciaal geschreven voor de tijd.. Lees verder