Agenda

In gesprek: De wereld van Thomas More en zijn Utopia

Een bekende tijdgenoot van Erasmus was de Engelse rechtsgeleerde en kanselier, denker en theoloog Thomas More ( 1478-1535). Hij staat dit seizoen centraal in de Spirituele Kring. Als vertrouweling van Hendrik VIII genoot hij veel aanzien, maar zijn verzet tegen diens echtscheiding kostte hem het leven. We lezen More’s bekende werk Utopia, over de ideale samenleving.. Lees verder

Oriëntatiecursus 2019

Geloof begint bij jou. Dat is de slogan van de Remonstranten. Maar wat begint er dan? En wat zijn nu precies de Remonstranten? De Oriëntatiegroep geeft je de gelegenheid daar achter te komen. En met anderen na te denken over je eigen inspiratiebronnen, geloof & levensbeschouwing. In de uitwisseling met anderen kom je meestal verder… Lees verder

De Koningskamer met Mathieu Segers

In de Koningskamer zal professor Segers de actuele stand van zaken ten aanzien van de Brexit duiden. Hij zal de huidige situatie verbinden met de Britse geschiedenis met de Europese integratie. Op basis daarvan zal hij ook scenario’s schetsen voor de toekomst. Mathieu Segers (1976) is hoogleraar Eigentijdse Europese Geschiedenis en Europese Integratie aan de.. Lees verder

Voorstelling ‘Zit er nog rek in? Rekkelijk en precies toen en straks’

Verhalen met muziek Het ‘beroemd/ berucht’ geworden conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging in eerste instantie over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab’s boek Wij zijn ons brein weet beter. Wij worstelen.. Lees verder

Symposium Mystiek en Maatschappij

Utrecht

Een dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting. Wat is de waarde van religie voor de samenleving? En wat is mystiek?.. Lees verder

Lekenpreek door Rosita Steenbeek

In de dienst om 10 uur op zondag 24 maart 2019 zal de bekende schrijfster Rosita Steenbeek een lekenpreek verzorgen. Rosita Steenbeek, kleindochter van een predikant, woont al vele jaren in Rome. Een groot deel van haar succesvolle romans en verhalen speelt zich daar af. Zij debuteerde in 1994 met de roman De laatste vrouw. Daarna.. Lees verder