Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Vrijzinnigen en het avondmaal. Haat- of liefdesverhouding?

7 februari | 14:00

De Nederlandse vrijzinnige traditie kent, sinds haar opkomst in de negentiende eeuw, een gecompliceerde relatie met de kerkelijk-liturgische maaltijd. In sommige gevallen is de maaltijd afgeschaft (om later weer te zijn ingevoerd) en tot op heden zijn er kerkgangers die zich ‘avondmaalmijders’ noemen. 

Yvonne Hiemstra, remonstrants predikant en geestelijk verzorger, promoveerde vorig jaar op de geschiedenis van de vrijzinnigheid in relatie tot de kerkelijke maaltijd. Wat waren de argumenten voor en tegen de liturgische maaltijdviering? En hoe werken deze argumenten door in het heden?

In deze lezing verkent de auteur de ruimte die er is om de kerkelijke maaltijd te ontdoen van de vrijzinnige bezwaren. Ze verbindt deze opnieuw met de bijbelse traditie zonder hierbij afbreuk te doen aan de kernwaarden van de vrijzinnige traditie. Waarom zij de term avondmaal liever vermijdt, zal ze in haar lezing toelichten. U bent van harte welkom! Hopelijk komen we ook samen tot een mooi gesprek.

Belangstelling?

Wanneer: 7 februari, aanvang 14.00 uur
De middag wordt gehouden in het Odd Fellowhuis, Emmakade 48 ZZ Leeuwarden
Kosten: € 5,-      
Opgave bij:  leeuwardenremonstranten@gmail.com 

Odd Fellowhuis

Emmakade 48
Leeuwarden, Nederland