Beraadsdag 2016 – Welke voorbeeldfiguren heb jij?

logo gidsen en goeroes

Goeroes zijn een beetje verdacht. Wij denken toch zelf na en nemen onze eigen beslissingen? Maar gidsen? Hebben wij niet allemaal voorbeeldfiguren die ons geïnspireerd hebben? Is onze maatschappij niet gebouwd op de overdracht van kennis en wijsheid door de eeuwen heen? Over die spanning tussen voorbeeldfiguren en valse profeten gaat de Beraadsdag met het thema ‘Gidsen en goeroes’.

De dag wordt gehouden op 12 maart 2016 in Amsterdam Vrijburg. In lezingen en workshops komen op die dag filosofen, bijbelse gidsen, spirituele leermeesters, wereldverbeteraars en popidolen voorbij. En valse profeten natuurlijk. We ontvangen in de ochtend als hoofdspreker een speciale gast uit Parijs: de joods-Franse rabbijn en filosoof Marc – Alain Ouaknin. Natuurlijk zorgen wij voor een goede vertaling uit het Frans.

Is Marc-Alain Ouaknin de Klaas Hendrikse van Frankrijk?

Ouaknin

Marc-Alain Ouaknin is rabbijn, filosoof, psychotherapeut en kinderboekenschrijver. Hij is directeur van het Centre De Recherches Et D’études Juives in Parijs en is gepromoveerd in de filosofie (Levinas). Ouaknin is een ‘free spirit’ die niet in het hokje liberaal of orthodox is te vangen.

Misschien kunnen we wel spreken van de joodse Klaas Hendrikse van Frankrijk. Beiden geven ze een vrije invulling aan het woord ‘God’. Bij Ouaknin is God een vraag, of liever gezegd: de vrijheid om vragen te stellen. Bij Hendrikse bestaat God niet, maar gebeurt hij tussen mensen.

Ouaknin lijkt naadloos aan te sluiten bij de ‘Mijn God’- postercampagne van de Remonstranten. Lees maar wat hij schrijft: ‘Het joodse gebed kent een interessante tekst: God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob. Waarom zeggen we niet God van Abraham, Isaak en Jakob, in plaats van ‘God van’ drie keer te herhalen? Het gaat toch om dezelfde God? Helemaal niet! Abraham ervaart God anders dan Isaak of Jakob. Al gaat het om dezelfde God en om dezelfde waarden, iedere ervaring is totaal anders. Deze God – in – meervoud geeft een levende God […]; en hij geeft iedereen de vrijheid om zijn eigen contact met het goddelijke te ervaren.’

Vragen stellen moet, is zijn levensmotto, de onbevangen verwondering is dat wat van de mens een vrij wezen maakt. Een unieke waarheid is er niet, wel zijn er perspectieven en alternatieve interpretaties waar hij steeds naar op zoek is. Vaste interpretaties van (bijbel) teksten bestaan dan ook niet. Weg met alle dogma’s! Die zijn de dood in de pot. ‘Ik stel me niet de vraag wat de tekst zegt, maar wat hij mij zegt’, aldus Ouaknin. En bang is hij ook niet als hij stelt: ‘Liever een heilig boek verbranden, dan de vrijheid van de lezer muilkorven’.

Remonstrants predikant Christiane Berkvens noemt hem ‘haar joodse gids van deze tijd’. Zij schreef een boek over zijn denken dat in september van dit jaar verscheen. Hebben we zo’n vrijzinnige gids niet nodig in deze tijd van religieus extremisme?

Programma

10.30 – 10.45 uur Welkom, opening door jongerengemeente Arminius

10.45 – 11.00 uur Introductie: ‘Wie is Marc-Alain Ouaknin’, door Christiane Berkvens – Stevelinck

11.00 – 11.45 uur Lezing Marc-Alain Ouaknin (vertaling beschikbaar)

11.45 – 12.30 uur Forumgesprek met Marc – Alain Ouaknin onder leiding van Koen Holtzapffel. Deelnemers aan het forum zijn Christa Anbeek, Nora Asrami, Marcel Poorthuis, Joost Röselaers (vertaling beschikbaar).

12.30 – 13.15 uur Lunch, start van een wandeling in de omgeving van Vrijburg (13.00 – 14.30 uur)

13.15 – 14.30 uur Workshopronde 1
A1 Mozes (Marthe de Vries)
A2 Zijn sekten gevaarlijk? (Henri Frölich)
A3 Vraag het de rabbijn. Doorpraten met Ouaknin. (Chr. Berkvens – Stevelinck)
A4 Spoken Word,  creatief met tekst (Rik Zutphen)
A5 Ontwikkelingshulp anno 2016: Afrikaanse ondernemers als gids (Hann Verheijen, Oikocredit)

14.30 – 14.45 uur Theepauze

14.45 – 16.00 uur Workshopronde 2
B1 Waarom is Jezus mijn gids? (Bert Dicou)
B2 Mindfulness (Florus Kruyne en Joep de Valk)
B3 Spoken Word, creatief met tekst (Rik  Zutphen)
B4 Boeddha als gids (Henk Schouten)
B5 Vluchtelingen; wat kunnen Remonstranten doen? (Geloof en Samenleving)

16.00 – 16.30 Presentatie uit de theaterworkshops o.l.v. Rik  Zutphen, afsluiting

 

Marc – Alain Ouaknin: kennismaking met de Spinoza van de 21e eeuw

Ondogmatisch, humoristisch en erudiet is de Frans - joodse rabbijn Marc - Alain Ouaknin. En nog grotendeels onbekend in Nederland. Maak nu kennis met deze 'free spirit' in dit nieuwe boek van Christiane Berkvens - Stevelinck.

bestel voor € 13.95

Opgeven

Deelname aan de Beraadsdag kost 20 euro. Je kunt je nu al opgeven, bij voorkeur via onze website:

Opgeven kan ook via de mail info@remonstranten.nl of bel 030-2316970.