Beraadsdag 2018 – Houvast

Op 10 maart 2018 van 10.30 – 16.30 uur wordt de remonstrantse Beraadsdag  gehouden in de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 26 in Hengelo over het thema ‘Houvast’. Stap in de trein of de auto en kom ook naar dit altijd geanimeerde remonstrantenfestijn. Nu is het moment om je daarvoor op te geven via de aanmeldingsmogelijkheid op deze pagina  Opgeven kan natuurlijk ook via de mail info@remonstranten.nl of telefonisch 030 – 2316970. Vorig jaar in Delft moesten we mensen teleurstellen, dus wees er snel bij.

Hoofdspreker is André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU. Onderaan deze pagina lees je waar zijn inleiding over gaat. Zijn verhaal over de relatie tussen macht, spel en religie mag je niet missen. Ook Marleen Stelling, presentatrice van het EO-programma Het Vermoeden, is bij ons aanwezig. Zij vertelt over de betekenis van Etty Hillesum in haar leven. Onderstaand het volledige programma. Met veel moois. Bijvoorbeeld een workshop van ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost en  workshops over houvast in de mystiek en in de bijbel. Ook gaan we houvast  zoeken in creatieve vormen als zang, film, de tekenkunst en de poëzie. Voor elk wat naar zijn of haar gading dus. Daarbij mag je niet ontbreken.

  • De kosten voor deelname zijn 20 euro.
  • Kom met de trein als het kan. De Waterstaatskerk ligt 700 meter lopen van het treinstation Hengelo.
  • Bij de kerk zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Deze plekken worden beschikbaar gesteld aan mensen die minder goed ter been zijn. Reserveren van een parkeerplek gaat op aanvraag. Stuur een mail naar het landelijk bureau.

 

Programma

Ochtend (vanaf 10.30 uur)
André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.

Middag
In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:

Ronde 1 ( 13.15 – 14.30 uur)
A1 Houvast in muziek, heerlijk zingen onder de bezielende leiding van Kirsten Slettenaar
A2 Denken over de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)
A3 Houvast in kleur en vorm, informatie uit het onderbewuste blootleggen met tekentaal, door Diane Boerrigter (Kleurpotloden meenemen!)
A4 Houvast in de mystiek: ruimte voor het mysterie, een spirituele tocht met Petra Galama
A5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers
A6 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong

Ronde 2 (14.45 – 16.00 uur)
B1 Film als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel
B2 God in honderd woorden, schrijf een klein, eigen stukje tekst om altijd op terug te vallen. Door Marleen Stelling, presentator van EO-programma Het Vermoeden
B3 De schepping koesteren. Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving
B4 Houvast bij Marcus? Een bijbels leerhuis voor beginners, met Peter Nissen
B5 Houvast in oosterse meditatie, door Petrus Ruys
B6 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong

Afsluiting (16.00 – 16.30 uur)
Mezzosopraan Leonie van Rheden van de Nederlandse Reisopera, een organisatie die haar zetel in Enschede heeft, zingt drie aria’s waarin houvast een thema is.  De volgende nummers gaat zij vertolken:  1.Voi che sapete – Le Nozze di Figaro – W.A. Mozart, 2. There is a garden – Trouble in Tahiti – L. Bernstein en 3. Sein wir wieder gut – Ariadne auf Naxos – R. Strauss. Zij wordt begeleid door pianist Gilbert den Broeder.

De aria’s worden afgewisseld met gedichten en teksten van Marleen Stelling, bekend als presentatrice van het EO-programma Het Vermoeden, uit haar onlangs uitgegeven boek  ‘Alle bloemen zijn op weg naar jou’.

 

André Droogers hoofdspreker

Jouw lezing op de Beraadsdag gaat over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hoe zit dat?

André: ‘Antropologie bestudeert hoe binnen culturen door mensen betekenis wordt gegeven aan hun leven. We spelen allemaal voortdurend met betekenissen. Spel staat voor het vermogen om met alternatieve ordeningen van de werkelijkheid om te gaan. Het voetbalveld omvat een andere ordening dan de wereld buiten het stadion. Er gelden verschillende regels, maar we kunnen met de verschillende regelsystemen in die twee werelden perfect omgaan. We realiseren ons de relativiteit, de voorlopigheid van dat spel, maar tegelijkertijd moeten we het in alle ernst spelen. Houvast en losvast liggen zo gezien dicht bij elkaar.

Ook religie is een spel met twee ordeningen, met verbeelding in de hoofdrol. Dat zit zo.  Dankzij betekenisgeving wordt de mens zich bewust van wat hem overstijgt: het kwaad, de natuur, ruimte, eindigheid van het leven, de samenleving, zelfs het eigen zelf. Hij of zij probeert om te gaan met die grotere gehelen en verbeeldt daartoe een ervaren ideaal geheel dat niet de nadelen heeft van de andere grotere gehelen. Zo ontstaat de sacrale ruimte. Die grotere gehelen die een bedreiging vormen, leveren de symboliek om religie als alternatieve ordening in te vullen, waarbij de minnen plussen worden. God wordt bijvoorbeeld Alomtegenwoordig (ruimte), Schepper (natuur), Eeuwige (sterfelijkheid), God/vaderland/oranje (samenleving).’

Welke boodschap ga je jouw toehoorders meegeven?

‘Zingeving vindt altijd binnen een machtscontext plaats. Macht is het vermogen van mensen om het gedrag van anderen te bepalen, zelfs tegen hun zin. Vaak beperkt macht het spel met betekenissen. Homo Ludens wil ik rehabiliteren, in Bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving. Als we God Heer of Koning noemen, dan zijn dat machtsmetaforen die voortkomen uit de machtsstructuur in bijbelse tijden. Macht staat haaks op kwetsbaarheid en genade. Ik pleit voor een speelse analyse van de bijbel  op zoek naar omkeringen in machtsverhoudingen. Kijk naar het verhaal van Jona. Hij doet niet wat er van hem wordt verlangd, maakt allerlei zijstappen, maar God creëert steeds nieuwe mogelijkheden voor hem. Die voortdurend genadige God is dan ook het houvast dat ik in de bijbel vind.’

Ons leven als spel, wat moet dat ons leren?
‘Met name dat tolerantie een kernwaarde is. We moeten ons realiseren dat wij ons eigen spel spelen volgens onze eigen regels. Anderen doen dat ook volgens hun regels. Een Waarheid bestaat niet, ieder heeft zijn eigen waarheid. Door serieus te spelen met twee ordeningen kun je makkelijker omgaan met de verhouding tussen geloof en wetenschap, of tussen geloof en ongeloof.’