26 januari 2021

Blijft het stromen?

Geschreven door Reinhold Philipp
Inspiratie Foto: Forest Wander via Flickr Blijft het stromen?

Begin januari zag ik op Facebook bij de chatgroep Predikanten & Pastores een aankondiging van een webinar: Streaming The Temple. Ik vind het een mooie woordspeling. Deze cursus (via internet) wil mensen wegwijs maken in het streamen (opnemen en live uitzenden) van kerkdiensten (the temple). In de aankondiging wordt verwezen naar een tekst uit het boek van de profeet Ezechiël waar hij in een visioen eigenlijk precies het omgekeerde ziet gebeuren: ‘Aan allebei de kanten van de rivier zullen bomen groeien. De bladeren van die bomen verdorren niet. Elke maand krijgen de bomen nieuwe vruchten. Dat komt doordat het water van de rivier uit het heiligdom stroomt.’ (Ezechiël 47:12)

Deprimaandag

Ik schrijf dit stuk op Blue Monday, de derde maandag van januari. Voor velen schijnt dit de meest deprimerende dag van het jaar te zijn (deprimaandag). Het is statistisch gezien de dag met de meeste ziekmeldingen en de meeste suïcides. Hoe komt dat? De gezellige kersttijd is voorbij. De goede voornemens van het nieuwe jaar zijn weer vergeten of opzijgeschoven. Het weer is somber. Er zijn geen feestdagen in het verschiet.

Dit jaar zijn we door de pandemie aan huis gekluisterd. Door nieuwe mutanten van het virus dreigt het nog langer te duren tot we het eind van de tunnel hebben bereikt. Veel mensen voelen zich in deze tijd lusteloos en moe. In bijbelse taal: uitgedroogd en dor. Er zit geen leven meer in. De dorre beenderen die Ezechiël in het dal ziet, staan voor mensen uit wie alle energie en levenskracht is weggevloeid. Is dat proces omkeerbaar? Waar moet de hoop vandaan komen? Hoe houden we de moed erin?

Geworteld blijven

Juist in de huidige tijd van isolatie en afstand houden is het belangrijk om geworteld te zijn om bij het water te kunnen komen dat nodig is om niet te verdorren. In veel kerken dreigt de lofzang te verstommen. Of omdat er vanwege de maatregelen tegen de pandemie helemaal geen diensten meer worden gehouden. Of omdat er niet meer wordt gezongen. Is het mogelijk om de eredienst gaande te houden? Gelukkig kunnen we sinds enkele weken de kerkdiensten streamen en op die manier op een veilige afstand toch met elkaar verbonden zijn.

‘Denk je dat deze botten weer kunnen veranderen in levende mensen?’, vraagt God aan de profeet. Of anders gezegd: denk je dat deze mensen kunnen her-leven? De naam Ezechiël is, zoals vaak in de bijbel, veelzeggend. Hij kan betekenen: ‘God is sterk’, maar ook ‘God maakt sterk’ of ‘God geeft kracht.’

Leven schenkend water

Voor wie geen hoop meer hebben, kondigt Ezechiël een nieuwe toekomst aan, steeds opnieuw, ook in onze tijd. Doordat er leven schenkend water uit het heiligdom stroomt, hebben de bomen voedzame vruchten en genezende bladeren. We hebben het ook in onze tijd hard nodig. Laten we ervoor zorgen dat de stroom niet ophoudt.

Peer Verhoeven schrijft in een gebed (liedboek nr. 926):

Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga –
als Gij niet zijt
waar blijf ik dan in tijd en eeuwigheid?

Over Reinhold Philipp

Reinhold Philipp

Reinhold is predikant in Den Haag

Gerelateerd