7 april 2017

Honger te weten wie ik ten diepste ben

Geschreven door Petra Galama
Inspiratie Foto: Maxime Bober Honger te weten wie ik ten diepste ben

De veertigdagentijd is van oudsher een periode van bezinning en vasten. Door ons te onthouden van bepaalde eet- en drankgewoontes verleggen wij de aandacht en onze verlangens. Wij nemen enige afstand van de dagelijkse rompslomp en stellen onszelf de vraag waar wij ons op willen richten in ons leven. Want voor we het weten lopen wij aan het wezenlijke voorbij. Wat missen wij en waar verlangen wij naar?

In de veertigdagentijd begeleidde ik een groep mensen om te verkennen wat het lezen van mystieke teksten met ieder van ons doet, wat we herkennen in ons eigen leven en hoe ze ons misschien veranderen. We spraken over het boek Innerlijke ruimte waarin de theologe en dichter Maria de Groot haar spirituele weg omschrijft. Ze schrijft hoe vanuit de innerlijke stilte in haar enkele vragen opwellen: wie ben ik en waartoe en wie bent U die mij hierheen riep? De volgende dag raakte ik in gesprek met een jonge vrouw, die zichzelf deze vraag stelde: wie ben ik? Door stil te staan bij deze vragen kan je een diepe verwondering over je bestaan gewaar worden. Deze laat je verder verstillen tot het meest wezenlijke voelen van jezelf en zet je ook in beweging om te gaan ervaren wat werkelijk bij je past; je eigen verlangen.

Wat is jouw wezenlijke verlangen?

We spraken er met elkaar over dat in het verstillen van het ‘iets’ willen, iets wat nog onbekend is en wat wellicht buiten ons ligt, je gevoelig kunt worden voor het wezenlijk verlangen dat in jezelf te vinden is. Dat kan een verlangen zijn te ontdekken en te ontplooien wie je ten diepste bent. In het verstillen van de verschillende stemmen die zeggen wie je zou moeten zijn, kan je die ene stem gaan horen waarin je werkelijk jezelf herkent en waartoe je je geroepen voelt. Soms gebeurt er onverwacht iets wat je dichter bij jezelf brengt. Het is heel goed mogelijk dat je een luistervaardigheid ontwikkelt die ruimer is dan je eigen oren, doordat je open komt te staan voor een luisterend vermogen dat jou dieper kent dan jij jezelf kent. Een luisterend vermogen dat je als een innerlijke stem zodanig begeleidt op je levensweg dat je ongekende eigenschappen van jezelf gaat ontdekken en vormgeven. Eigenschappen en talenten waarvan je voelt dat ze bij je horen en authentiek zijn.

Probeer het maar. Laat het maar stil worden en laat het verlangen jou maar motiveren op jouw unieke weg. Ook al is het een langzaam proces, je zult gaan veranderen, gaan helen, in je kracht gaan staan en vertrouwen krijgen in je talenten. Je durft het aan om weer meer jezelf te zijn en gebaande wegen te gaan verlaten. Go Other Directions.

Zie ook: spiritwijs.eu

Over Petra Galama

Petra Galama

Dr. Petra Galama is remonstrants, predikant, geestelijk verzorger, geestelijk begeleider en practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU). Zij is gespecialiseerd in het werken met mystieke bronnen. Via SpiritWijs geeft zij bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. spiritwijs.eu

Gerelateerd