7 februari 2018

Laat me soms even merken dat je er bent

Geschreven door Fride Bonda
Inspiratie Foto: Floyd Manzano Laat me soms even merken dat je er bent

Laat me soms even merken dat je er bent
… Als een lichtflits in mij ademend.
(Hans Andreus)

Hans Andreus wordt wel de dichter van het licht genoemd. In veel van zijn gedichten zoekt hij woorden voor het religieuze. De invulling van de godsdienstigheid van zijn opvoeding sprak hem niet aan. Dat wat achter de woorden is, dát is wat hem aansprak. De geheimzinnige ervaring dat je je soms aangesproken voelt of dat je je in de steek gelaten voelt door … een god? het licht?

Het blijft wonderlijk hoe godsdienstigheid het leven van mensen vormt of vervormt. Laatst sprak ik met een moslim over de Koran. Vol eerbied sprak hij over het Boek, dat je nooit onder of op de hoogte van je bekken mag houden, altijd er boven, zoals het in je huis ook altijd boven het dagelijkse gedoe moet liggen. Met eerbied sprak hij over wat het Boek zegt over je leven en je leven met anderen. Hij haalde soera’s aan over respect voor je vrouw, voor je naaste, voor anders-gelovigen. In zijn woorden, in zijn houding proefde ik de oorsprong van religie: dat religie een mens volwaardig wil laten leven, dat het mensen in goede verhoudingen met elkaar wil laten leven: oorspronkelijke eerbied voor de schepping die jij bent, met wat jij tot ontwikkeling kan brengen en eerbied voor de schepping die de ander is, met wat hij of zij kan.

Vervorming

Wat is het dan jammer dat die oorspronkelijkheid van religie zo vervormd kan overkomen dat er een keurslijf van regels en wetten ontstaat die een stok worden om te slaan. Godzijdank is er ook de innerlijke rijkdom dat mensen hun bronnen van inspiratie vinden en woorden zoeken om hun ervaringen van eerbied en verwondering te duiden.

Laat me soms even merken dat je er bent
.. Als een lichtflits in mij ademend.

Lichtheid als tegenwicht van zwaarte èn als tegenwicht van donkerte in je bestaan. Laat dan lichtheid in je ademen. Ontvang lichtheid.

Over Fride Bonda

Fride Bonda

Fride Bonda is sinds 2003 predikant in de remonstrantse gemeente Zwolle. Sinds 2018 werkt zij ook als predikant bij de doopsgezinden. Remonstranten en doopsgezinden werken samen in de Wolwevergemeente.

Gerelateerd