12 juli 2021

Lijfelijke fluisteringen #luisteren naar God

Geschreven door Petra Galama
Lijfelijke fluisteringen #luisteren naar God

Luisteren predikanten naar God? Dat zou je mogen verwachten. En hoe en waar horen ze de Eeuwige dan? Acht remonstrantse predikanten en een student aan het Seminarie geven ons een inkijkje in hun geloofsleven. Vandaag Petra Galama.

Als we willen mediteren en stil worden dan proberen we onze gedachten, onze geest, tot rust te brengen. Meestal lukt dat niet. Onze gedachten zijn verankerd in wat ons vertrouwd is en gaan gebaande wegen. Ons lichaam echter is wijs en wijst ons nieuwe wegen, in vertrouwen voorbij de angst. Niets anders is nodig dan vertrouwen te geven aan ons lijf. Onze diepste zelfkennis is verankerd in ons unieke lijf. Luisteren naar de wijsheid van ons lichaam is zo uniek als het horen van een goddelijke fluistering.

Meditatie. Laat je lichaam ontspannen en tot rust komen. Volg met aandacht het ritme van je ademhaling. Bij de inademing kun je meevoelen hoe je naar een stille ruimte in jezelf wordt geleid. Ergens in je lichaam is het van nature stil. Dat kan zijn in je buik, bij je hart, bij je middenrif. Of misschien wel je hele lichaam. Voor het voelen van deze stilte hoef je niets te doen. Het is er al stil. Laat het stil zijn en luister af en toe wat jij dit leven mag brengen.

In het ont-verbergen van onszelf mogen we worden ont-fluisterd. Dan mag je horen wat onhoorbaar is. ‘Hier wordt verlangen gelouterd tot openheid: iedere keuze een ja aan het onbekende.’ Op onnavolgbare wijze zal je van binnenuit gaan leven.

Over Petra Galama

Petra Galama

Dr. Petra Galama is geestelijk begeleider en docent mystagogie aan de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU en de Academie voor Geesteswetenschappen. Zij is gespecialiseerd in het werken met mystieke bronnen. Via SpiritWijs geeft zij bezinningsruimte voor innerlijke verstilling en de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. spiritwijs.eu

Gerelateerd

9 augustus 2022

Bram

Tegelijk kwamen wij aan, even na twaalven, op het Domplein, voor de bronzen deuren. De moeder met haar drie jonge kinder
25 juli 2022

Oei, ik groei….

Toen ik kinderen kreeg was er een ‘opvoedboek’, getiteld: ‘Oei, ik groei….’. U kent het missch
20 juli 2022

Veranderend landschap

We liepen door het landschap van Noord Spanje. We liepen langs dorpen, langs de eindeloze zee, door geurige eucalyptusbo