2 september 2015

AdRem: ‘Geloof en wetenschap stellen andere vragen’

Geschreven door Michel Peters

“Wetenschappelijk gezien zijn we allemaal slechts een hoopje stuiterende moleculen, maar die kennis helpt me niet in de keuze wat ik op mijn boterham moet smeren”, zegt de jonge wetenschapper Pieter Bons in het zomernummer van AdRem. Wetenschap zegt niets over wat goed is of slecht of wat de zin is van het leven. En hoe het nou met God zit is wetenschappelijk al helemaal ingewikkeld. Veel mensen in onze tijd trekken partij voor de wetenschap. Wetenschappers weten hoe het zit. Geloof is onzin en moraal moet je zelf weten. Maar is dit wel terecht? Valt er ook over de dingen die we niet zeker weten, iets zinnigs te zeggen?

We weten niets over God

Het septembernummer van AdRem onderzoekt juist die spanning tussen geloof en wetenschap. Of het ontbreken daarvan. De rector van het Remonstrants Seminarium, Tjaard Barnard, begint al goed in zijn overweging. Hij betoogt daar ‘dat we op het gebied van de godsdienst eigenlijk niets weten. Als predikant word ik betaald om iets te vertellen over dingen waar niemand wat van weet, ik ook niet.’

Wat de godgeleerdheid betreft, kun je in dit nummer meer lezen over het Arminius Instituut en vind je een interview met godsdienstpsychologe professor Hetty Zock, sinds kort vriend van de remonstrantse gemeente Utrecht.

Proefnummer AdRem, remonstrants magazine

Vraag nu een proefnummer aan van AdRem, het remonstrantse magazine!

Over Michel Peters

Michel Peters

Michel Peters (1962) werkt als projectmedewerker bij de Remonstranten. Hij studeerde Nederlands en werkte voorheen als senior beleidsmedewerker bij de mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax.

Gerelateerd