Het mensbeeld van Bas Heijne  #bezinningsbrief

Het mensbeeld van Bas Heijne #bezinningsbrief

Afbeelding: Marjorie Specht
2 maart 2021
Geschreven door Redactie

Over polarisatie wordt veel geschreven. Sociologen zoeken de achtergronden ervan in maatschappelijke onbehagen, ontstaan als gevolg van toenemende etnisch-culturele en religieuze diversiteit. Daarnaast is er sprake van de groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden.

Deze kloof tast de sociale samenhang aan en ontneemt daarmee de samenleving haar veerkracht om bijvoorbeeld nieuwkomers te laten integreren en vluchtelingen soepel op te vangen.

Groepen lijken elkaar alleen nog te raken in de waarde die zij toekennen aan ‘vrijheid’ als samenbindende Nederlandse identiteit. Daarmee komen we op het onderliggende terrein van de mensbeelden. Hieronder de gedachten daarover van Bas Heijne.

Ook schrijver en columnist Bas Heijne houdt zich intensief bezig met het mensbeeld binnen onze cultuur. In ‘Onbehagen, nieuw licht op de beschaafde mens’ (2016) en andere publicaties bespeurt hij een kentering in het naoorlogse verlicht- humanistische wereld- en mensbeeld waarmee hij, in de jaren zestig, opgroeide. Die universalistische waarden zijn de afgelopen twee decennia onder vuur komen te liggen. Progressieve, kosmopolitische elites die deze verlichtingsidealen blijven belijden, staan daarmee onder kritiek. In de politiek ontmaskeren populisten die waarden echter als hypocriet. Zij leggen daartegenover nadruk op hun bedreigde eigenheid, gebaseerd op afkomst, cultuur en geschiedenis en beloven instant-oplossingen, een quick fix.

Heijne’s jeugd, in een tijd van vertrouwen en verwachtingen, speelde zich daarmee af op een mentaal gesproken geheel andere planeet. Breekpunt voor hem hierbij was in het bijzonder de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs in januari 2015, die hij van dichtbij meemaakte. Dit islamistische geweld leverde hem de gewaarwording op met iets rauws en elementairs geconfronteerd te zijn dat hij vooralsnog niet kon inpassen. Later drong het tot hem door dat die aanslag voor hem tot symbool was geworden van een mens- en wereldbeeld dat vandaagdedag aan alle kanten onder vuur ligt. Hij besluit zijn pamflet dan ook met het inzicht: ‘Hoed je voor de overmoed van de rede, het idee dat de wereld zich een kant op laat sturen, dat beschaving een blijvende garantie is tegen menselijke agressie en vernietigingsdrang. Beschaving en verlichting roepen het onheil over zichzelf af zodra ze blind worden voor tegenkrachten- van buitenaf, maar ook van binnenuit. (…) Hoed je voor de barbaar in je omgeving. En voor de barbaar in jezelf’ (2016: 73).

Over Redactie

Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd

19 februari 2024

Prof. dr. Marius van Leeuwen is overleden

Wij waren verdrietig om te horen dat op 14 februari een einde is gekomen aan het leven van Theodoor Marius van Leeuwen,
23 oktober 2023

Barbara de Beaufort wint liedwedstrijd ‘Het Vrije Lied 2023’

Prachtig nieuwe liedteksten heeft 'Het Vrije Lied 2023' opgeleverd, die wil je zingen!.. Lees verder
17 oktober 2023

Een arm leven, hoe ziet dat eruit?

Vandaag is het Wereldarmoededag. Weten we dat c.a. 230.000 kinderen in Nederland opgroeien onder de armoedegrens?.. Lees