25 februari 2019

Het vrije lied – Kom ook naar de prijsuitreiking

Geschreven door Maarten van der Bijl

Op 22 juni is om 16 uur in de Geertekerk de feestelijke prijsuitreiking van ‘Het vrije lied’, de landelijke dichtwedstrijd van de Remonstranten. Het wordt een middag met muziek en poëzie, met naast de uitreiking van de juryprijs ook nog eens een verkiezing van de publieksprijs.

De wedstrijd ‘Het vrije lied’ begon met een oproep begin van het jaar om de tekst van een nieuw kerklied te schrijven. Er werden geen eisen aan de teksten gesteld, behalve dat ze nieuw moesten zijn. De weken daarna kreeg de redactie een kleine tweehonderd inzendingen. De kortste inzending had 9 woorden, de langste 480. Inhoudelijk varieerden de teksten van bijbels vertellied tot multireligieus gebed, van protestlied tot geloofsbelijdenis, van liefdeslied tot cabaret. Regelmatig was de jury verrast hoe breed het begrip kerklied kan worden opgevat! Na intensieve beraadslaging werden twintig teksten geselecteerd. Deze gingen vervolgens naar tien componisten die er allemaal één uitkozen. Het resultaat is een mooi bundeltje met tien gedichten en tien liederen. In het bundeltje staan de liederen eenstemmig afgedrukt, begeleidingen en meerstemmige zettingen zijn na de 22e beschikbaar op hetvrijelied.nl.

De toegang is gratis in de veronderstelling dat eenieder het lied-/dichtbundeltje koopt voor € 12. Hiermee maken we dan hopelijk dit evenement en de start van de volgende editie van de wedstrijd mogelijk. Aansluitend kan er in de Geertekerk gegeten worden tegen een kleine vergoeding. Na dit evenement is er nog veel meer te doen in de Geertekerk en de rest van de stad, in het kader van de landelijke Kerkennacht.

Prijsuitreiking ‘Het vrije lied’
Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Alle informatie over Het vrije lied

Over Maarten van der Bijl

Maarten van der Bijl

Maarten van der Bijl is verbonden aan de Utrechtse Geertekerk, waar hij de cantorij en het kamerkoor dirigeert en de muziek op zondagmorgen verzorgt. Daarnaast is hij dirigent van kamerkoor Lamusa. Maarten studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie in Utrecht en Rotterdam.

Gerelateerd