23 juni 2015

Jongensdroom komt uit

Geschreven door Michel Peters

 

Anderhalf jaar geleden werd hij predikant bij de Remonstranten. Toen verklapte hij dat het een oude jongensdroom van hem was om als voorganger in een kerk te werken. Bij de Remonstranten gaat die droom nu in vervulling: Peter Nissen wordt parttime predikant in de remonstrantse gemeente Oosterbeek. Verrassend!

Waarom heb je de stap gezet om gemeentepredikant te worden?

‘Toen ik proponent (kandidaat-predikant) werd heb ik gezegd dat ik niet direct beroepbaar was, maar dat er een moment kon komen dat ik minder voor de universiteit en meer voor de kerk zou gaan werken. Ik had in mijn hoofd dat ik die stap over vijf jaar zou zetten, maar nu kwam de vacature in Oosterbeek langs en werd ik voor deze functie gevraagd. Die kans heb ik gegrepen. De afstand is ideaal, ik kan mijn werk in Nijmegen aan de universiteit  goed combineren met het predikantschap in Oosterbeek.

Ik ben de afgelopen tijd in veel gemeenten voorgegaan als gastpredikant. Dat deed ik met veel plezier, maar ik kon nooit een band met mensen opbouwen. Na de preek raakte ik met kerkleden verder in gesprek, maar het was voor mij onbevredigend dat ik het gesprek nooit kon afmaken. Ik wil mensen van dienst zijn in hun zoektocht naar zingeving en spiritualiteit. Daarom bleef het pastoraat trekken.’

Hoe wil je jouw nieuwe baan in Oosterbeek gaan invullen?

‘Ik heb al wel plannen over nieuwe activiteiten en over vernieuwing van de liturgie. Wat activiteiten betreft gaan mijn gedachten  in de richting van avonden over zingeving, waarbij ik andere vormen wil kiezen en andere groepen wil aanspreken. Er zijn allerlei kunstgalerieën in Oosterbeek, een filmhuis en een boekhandel. Ik wil kunst, film en poëzie in de kerk halen en samenwerken met die verschillende groepen. Er zijn bovendien gemeenteleden die muziek maken. Ik wil daar gebruik van maken, misschien niet op zondag, maar op andere momenten in de week.

Liturgische vernieuwing zie ik in herbronning van de oude tradities. Ik wil gaan werken met andere vormen, kleuren, symbolen en rituelen, bijvoorbeeld bij de opening of de afsluiting van de dienst. Nu leest de dominee zijn eigen voorbeden voor, maar ik wil dat de dominee (ook) de voorbeden uitspreekt die mensen in de kerk vooraf in een boek hebben geschreven. Maar alles met mate hè, ik wil mensen niet wegjagen hoor en het goede behouden.’

En hoe moet dat nu met jouw werk op de universiteit?

‘Dertig jaar lang heb ik met veel plezier aan de universiteit gewerkt. Het zwaartepunt van mijn werk blijft ook daar liggen, maar deze nieuwe stap wilde ik heel graag zetten. Er is vooral ruimte in mijn agenda gekomen doordat een deel van mijn colleges door anderen wordt overgenomen. Ik verwacht eigenlijk veel van de wisselwerking tussen de twee banen, ik ben ervan overtuigd dat ik in mijn werk op de universiteit word gevoed door de alledaagse gesprekken met mensen. De vacature in Oosterbeek was voor zestig procent, mijn aanstelling is voor dertig procent. Er wordt dus nog een collega  gezocht voor die andere dertig procent. Dat is ook heel goed, te veel predikanten zijn Einzelgänger. Als ik college moet geven, kan ik geen begrafenis leiden natuurlijk. Hopelijk is mijn nieuwe collega een beetje flexibel in zijn of haar agenda.’

Over Michel Peters

Michel Peters

Michel Peters (1962) werkt als projectmedewerker bij de Remonstranten. Hij studeerde Nederlands en werkte voorheen als senior beleidsmedewerker bij de mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax.

Gerelateerd