10 juli 2020

Nadenken over de waarde van de mens als beeld van God

Geschreven door Johan Goud

De waardigheid van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal, een geloof?) waarop we ons vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centrale plaats ingenomen.

De remonstrantse theoloog G.J.Heering wilde nooit anders dan met deze twee woorden over het geloof spreken: God en de oneindige waarde van de mens. Zonder dat laatste raakte het geloof zijns inziens ongevoelig voor al wat de menselijke waardigheid aantast: de macht van de staat bijvoorbeeld, en het geweld van de oorlog. Hij plaatste zich daarom binnen de inmiddels eeuwenoude traditie van christelijk geïnspireerd humanisme (Pico della Mirandola, Erasmus, Harnack, en zo vele anderen). Er is heel veel dat de waardigheid van de mens bedreigt.

 

Hannah Arendt schreef bijvoorbeeld over de gevaren van het nationalisme, dat nu opnieuw de kop opsteekt. ‘De mens was nauwelijks ter wereld gekomen, als een wezen dat zijn waardigheid in zichzelf vond, zonder naar een hem omringende omgeving te verwijzen, of hij verdween alweer als lid van een volk.’

 

 

Retraite: Geef je nu op!

In een najaarsretraite (5 – 7 oktober) staan we stil bij de oneindige waarde van de mens als beeld van God. Bij de talloze aantastingen daarvan door racisme en dictatuur. Bij discussies over waar het zwaartepunt moet liggen in de strijd tegen corona. En bij wat het geloof in de waarde van de mens van ons vraagt. Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de kracht van het hartstochtelijk zoeken naar gerechtigheid (Lucas 11:1-13), over de strijd tegen onze neiging om over onszelf en anderen te oordelen (Johannes 8:1-11).

Deze retraite, die eerder alleen voor mannen werd aangeboden, wordt nu herhaald voor mannen én vrouwen. U bent uitgenodigd van maandag 5 oktober (17.00 uur) tot woensdag 7 oktober (15.00 uur) in Landgoedhotel Woodbrooke, Woodbrookersweg 1 te Barchem. Begeleiding door Johan Goud en Foeke Knoppers; maximaal 20 deelnemers. Kosten éénpersoonskamer 275 euro p.p.
Kosten tweepersoonskamer 250 euro p.p.

Opgave bij het landelijk bureau Remonstranten, email: info@remonstranten.org; tel. 030 2316970.

 

Over Johan Goud

Johan Goud

Johan Goud is emeritus predikant. Hij werkte in de remonstrantse gemeente Eindhoven en Den Haag. Daarnaast was hij hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Vanaf begin 2017 is hij post-emeritair aangesteld als 'godsdienstfilosoof' bij de remonstranten Den Haag (een aanstelling die mogelijk werd door een erfenis van gemeenteleden).

Gerelateerd