Diaconale dag 2023

Geloof & Samenleving nodigt u van harte uit voor haar landelijke diaconale dag

Dicht de kloof’. Ieder kind kansrijk zonder armoede’ op zaterdag 4 november 2023 in Vrijburg te Amsterdam van 10.30 (inloop vanaf 10.00 uur) tot 16.00 uur.

Wij komen samen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, ons te laten inspireren en met elkaar hoop en gemeenschap te vieren.

Opgave

U bent allen zeer welkom! En neem gerust iemand mee! U kunt zich opgeven via onze website.

Sprekers

Hans Spekman, voormalig Tweede Kamerlid, nu directeur van het Jeugdeducatiefonds. Dat fonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties.

Jeanne van Berkel is werkzaam als zelfstandige op maatschappelijke thema’s en vernieuwingen in het onderwijs, de kinderopvang en (preventieve) jeugdzorg in en om Rotterdam. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in de impact van armoede op het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Riane Kuzee-Hoogeveen is ervaringswerker bij Expertisecentrum Sterk Uit Armoede. “Ik heb met mijn kind jarenlang in armoede geleefd, en heb een rugzak vol (onprettige) levenservaringen bij me, die ik kan inzetten om anderen te ondersteunen of inzichten te geven in wat onder andere armoede met je doet. Ik heb geen moeite om het gesprek daarover aan te gaan.’

Peter van Dijk is voorzitter van de diaconiegroep van de Remonstrantse Gemeente Utrecht en tevens voorzitter van het college van bestuur van de christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden. De Goudse Waarden wil er voor alle leerlingen zijn en doet zijn best juist ook de leerlingen die in armoede opgroeien alle kansen op een mooie en leerzame schooltijd te bieden. Denk aan: bijles, huiswerkondersteuning, buitenlandse reizen met je klas. Of een goed ontbijt!

Jonna van den Berge-Bakker is specialist armoede en diaconale presentie bij de Protestantse Kerk/Kerk in Actie (KiA). Ze deelt kennis en ervaringen van en met protestantse gemeenten die zich inzetten tegen armoede. Daarnaast trekt ze op met kerken die kerk-zijn met mensen in kwetsbare situaties en doet daar onderzoek naar. Ze is zelf diaken in Rotterdam.  

Programma

10.00 uur
Inloop met koffie en thee

10.30 – 10.55 u
Viering met Berend Borger en Rachelle van Andel

10.55 – 11.05 u
Welkom – Rachelle van Andel, voorzitter van Geloof & Samenleving

11.05 – 11.30 u
Inleiding Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds

11.30 – 12.15 u
Paneldiscussie onder leiding van Jeanne van Berkel, met: 
Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds
Jonna van den Berge, specialist armoede en diaconale presentie bij de Protestantse Kerk/Kerk in Actie (KiA). 
Peter van Dijk, voorzitter College van Bestuur van de Goudse Waarden in Gouda, tevens voorzitter diaconie Geertekerk te Utrecht.
Riane Kuzee, ervaringsdeskundige Sterk uit Armoede

12.30 – 13.15 u
Lunch

13.15 – 13.30 u
Inleiding workshops – Pieter Dronkers

13.30 – 15.00 u               
Aanwezigen kiezen een workshop of het verdiepend gesprek:

– Workshop met Jeanne van Berkel : Armoede Signaleren, en dan?
– Workshop met Jonna van den Berge en Riane Kuzee: De kerk als kloofdichter?
– Verdiepend gesprek met Peter van Dijk

15.00 – 15.30 u               
Plenaire samenkomst – Pieter Dronkers

15.30 – 15.45 u              
Liturgische afsluiting – Berend Borger, Pieter Dronkers, Rachelle van Andel

15.45 – 16.00 u               
Afronding 

16.00 – 17.00 u               
Aansluitend samen zijn