Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit.

In deze bundel ‘Als geloof bij jezelf begint. Remonstranten en hun identiteit’  (redactie Bert Dicou en Elza Kuyk) zijn de lezingen verzameld die werden gehouden op de studiedag “De Remonstranten als kerk en de remonstrantse theologie”, 26 januari 2015 aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Deze dag was de openingsactiviteit van het Arminius Instituut.

5,00

Categorie:

In de bundel ‘Als geloof bij jezelf begint: Remonstranten en hun identiteit’ (redactie Bert Dicou en Elza Kuyk) zijn de lezingen verzameld die werden gehouden op de studiedag “De Remonstranten als kerk en de remonstrantse theologie”, 26 januari 2015 aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Deze dag was de openingsactiviteit van het Arminius Instituut. Dit Instituut is in 2014 in het leven geroepen als “remonstrants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving” en is gevestigd aan de VU (faculteit Godgeleerdheid).

De titel van de bundel verwijst naar de publiciteitscampagne waarmee de Remonstranten in 2014-2015 naar buiten treden en waarvoor als slagzin is gekozen: ‘Geloof begint bij jou’. Deze slagzin is een treffende karakterisering van hoe remonstranten kerk willen zijn, maar roept ook vragen op. Wat is er verder over de uitgangspunten en visie van dit kerkgenootschap te zeggen? Sprekers van binnen en buiten de Remonstrantse Broederschap lieten er op de startdag van het Arminius Instituut hun licht over schijnen.

Bijdragen van Christa Anbeek, Johan Goud, Jaap Marinus, Tjaard Barnard, Dick Schoon en Maarten Wisse.

Gerelateerde producten

Het Vrije Lied 2023, koor- en begeleidingsbundel
€ 10.-

Het Vrije Lied 2023, koor- en begeleidingsbundel

Download nu de koor-en begeleidingsbundel van het Vrije Lied 2023 digitaal en zingen maar!

In 2019, 2021 en 2023 zijn bundels met vernieuwende kerkliederen verschenen in het kader van het project Het Vrije Lied. Nu zijn de tien liederen uit de derde bundel van 2023 uitgewerkt tot vierstemmige partituren voor koor en begeleiding.

Het Vrije Lied 2021, koor- en begeleidingsbundel
€ 10.-

Het Vrije Lied 2021, koor- en begeleidingsbundel

Download nu de koor-en begeleidingsbundel van het Vrije Lied 2021 digitaal en zingen maar!

In 2019, 2021 en 2023 zijn bundels met vernieuwende kerkliederen verschenen in het kader van het project Het Vrije Lied. Nu zijn de tien liederen uit de tweede bundel van 2021 uitgewerkt tot vierstemmige partituren voor koor en begeleiding.

Het Vrije Lied 2019, koor- en begeleidingsbundel
€ 10.-

Het Vrije Lied 2019, koor- en begeleidingsbundel

Download deze koor-en begeleidingsbundel van het Vrije Lied 2019 nu digitaal en zingen maar!

In 2019, 2021 en 2023 zijn bundels met vernieuwende kerkliederen verschenen in het kader van het project Het Vrije Lied. Nu zijn de tien liederen uit de eerste bundel van 2019 uitgewerkt tot vierstemmige partituren voor koor en begeleiding.