Verdraagzaamheid, tijd en context

Vrijheid en verdraagzaamheid zijn prominent aanwezig in de geschiedenis van de Remonstranten. In deze publicatie zoomen de auteurs in op twee perioden uit die geschiedenis. Lense Lijzen op Jean le Clerc uit de 17e eeuw en Elza Kuyk op het tolerantiebegrip in recente publicaties van de Remonstranten.

5,00

Categorie:

Vrijheid en verdraagzaamheid zijn prominent aanwezig in de geschiedenis van de Remonstranten. In deze publicatie zoomen de auteurs in op twee perioden uit die geschiedenis.

Lense Lijzen beschrijft hoe eind 17e eeuw de Geneefse radicale theoloog Jean le Clerc, voorloper van de Verlichting, bij de Remonstranten onderdak vindt en hoogleraar wordt aan het Seminarium. Bij de Remonstranten vond hij de vrijheid die hij in Genève en elders in Europa zo node gemist had.

Elza Kuyk beschrijft in haar artikel hoe verdraagzaamheid (tolerantie) in de vrijzinnige traditie wordt besproken aan de hand van enkele recente remonstrantse publicaties. Zij brengt het begrip tolerantie in verband met de ecclesiologie: de visie op de kerk. De keus van een kerkgenootschap om zich als ‘tolerant’ te willen profileren, heeft ecclesiologische implicaties.

Gerelateerde producten