Programma Algemene Vergadering van Beraad

10.00 – 10.20 uur       Ontvangst en koffie/thee

10.20 – 10.30 uur       Opening en welkom
drs. Teddy van der Burg, voorzitter Commissie tot de Zaken

10.30 – 10.45 uur       Liturgisch moment
Inspiratiestukken uit 400 jaar remonstrantse theologie

10.45 – 11.15 uur       Spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders
dr. ir. Joantine Berghuijs

11.15 – 11.45 uur       Krimp onderkennen en hoop erkennen; een prikkelende inleiding aan de hand van boek Jeffrey Jones
Bert Bakker

12.00 – 13.00 uur       Gespreksronde
U gaat in deelgroepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag hoe u de remonstranten in 2030 ziet en welke belangen u daarbij herkent.

13.00 – 13.50 uur       Lunch

14.00 – 15.00 uur       Gespreksronde
U gaat wederom in dezelfde deelgroepen uiteen om met elkaar te werken aan ‘nieuwe vragen’, om zo richten te geven aan de uitwerking van het contourenschets ‘Remonstranten 2030’.

15.00 – 15.20 uur       Koffie/thee

15.20 – 16.15 uur       Panelgesprek
De gastsprekers dr. ir. Joantine Berghuijs en Bert Bakker en de hoogleraar van het remonstrants seminarium prof. dr. Christa Anbeek reflecteren op de uitkomsten van de twee deelsessie.

16.15 – 16.30 uur       Liturgisch moment
Inspiratie op basis van de Remonstrantse geloofsbelijdenis