Korte berichten

Korte berichten

Mensen
De vacature in de gemeenten Meppel (0,35 fte) en Hoogeveen (0,25 fte) is vervuld. Mevrouw drs. Anneke van der Velde heeft het beroep aangenomen. Per 1 januari 2020 begint zij als voorganger in beide gemeenten.

Peter Nissen gaat gemeente Oosterbeek verlaten. Per 1 november wordt hij predikant in de doopsgezinde-remonstrantse samenwerkingsgemeente Nijmegen voor 0,3 fte. Hij heeft als speciale opdracht om activiteiten te organiseren voor het nieuwe project ‘De zevende hemel’. Dat project beoogt door o.m. lezingen, leerhuizen, meditaties, gesprekskringen en thema-avonden zinzoekers (opnieuw) nieuwsgierig te maken naar de vrijzinnige traditie en hen te bewegen om actieve aansluiting te vinden bij de doopsgezinde-remonstrantse gemeente.

Zie ook