Het gezicht van Marjorie Specht
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van Marjorie Specht

‘Ik ben beter met beelden, dan met woorden hoor’, waarschuwt Marjorie Specht (1969). Al elf jaar is ze de onvolprezen vormgever van AdRem. Dat dat overigens reuze meevalt, leest u in dit portret waarin ze met Michel Peters over haar leven en haar vak praat… Lees verder

Korte berichten

Remonstrantse Miniaturen Winter én corona, de ideale omstandigheden voor deelname aan deze tweede digitale zoomkring vanuit huis. Doe ook mee aan drie bijeenkomsten over personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de remonstrantse geschiedenis. Op 24 januari vertelt Marthe de Vries u uitgebreid over Johannes Wtenbogaert. Op 24 februari geeft Susanne van der Sluijs.. Lees verder

Nieuwe remonstrant: Silvio Roduner (1950)

Wie ben ik? Ik groeide op in St.Gallen, Zwitserland. Als jongste kind kreeg ik als enige de kans om naar het gymnasium te gaan en in Zürich te studeren. In Amsterdam kon ik me aan de theologische faculteit van de UvA specialiseren in het vormingswerk voor volwassenen. Ik werkte bij de Woodbrookers in Bentveld met.. Lees verder

Paneldiscussie ‘Kerst gaat niet om gezelligheid, maar om de aanwezigheid van God in deze wereld’

Een stevig gesprek in ons discussiepanel over de betekenis of de verwording van het kerstfeest. Maar liggen de meningen eigenlijk wel zo ver uit elkaar? En zijn die niet ook het gevolg van de verschillen tussen Duitsland en Nederland? Michel Peters ordent weer de gedachten… Lees verder

Er staat wat te gebeuren…

Ook genoeg van al die voorspelbare, zoetsappige kerstfilms? Jan Berkvens doet suggesties voor betekenisvolle alternatieven… Lees verder

Komt, verwondert u hier mensen

Het kerstverhaal. Een meisje staat in de keuken en schrikt zich een hoedje: ze krijgt een engel op bezoek, Gabriël heet ie. Het zal je maar gebeuren! ‘Hai! Je hoeft niet bang te zijn hoor!’ Hij blijkt een boodschap te hebben: Maria zal binnenkort zwanger zijn. Oeps!.. Lees verder

Een betere wereld begint niet bij jezelf

We gaan er in dit artikel met een gestrekt been in. Michel Peters tekende de stevige meningen op van drie klimaatactivisten… Lees verder

Anders denken over agapè

‘Uiteindelijk begint anders denken bij de ander die uniek is. Dat is geen denken vanuit de ander. Per slot van rekening kunnen we volgens Levinas niet weten wat de ander precies denkt’, betoogt Harry Hummels, hoogleraar ‘Ethiek, Organisaties en Samenleving’ aan de School of Business and Economics van Maastricht University… Lees verder

Redactioneel ‘Anders kijken’

Voor het tweede jaar zullen we een kerst beleven die anders dan anders is. Allerlei vanzelfsprekendheden, een welvoorziene dis met veel mensen, een kerkdienst met veel, luid galmende mensen, het lijkt er niet zo in te zitten dit… Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke (1997) schrijven elkaar ‘brieven’. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Mpho Tutu in Vrijburg: ‘Een wereld van bloei creëren’

Per 1 januari a.s. gaat Mpho Tutu voor een dag in de week aan de slag voor Vrijburg, het samenwerkingsverband van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Amsterdam. AdRem heeft al een interview met haar… Lees verder

December 2021

  Anders kijken.. Lees verder

Korte berichten

Korte berichten over de Remonstranten.. Lees verder

Proza van de CoZa: Inspiratie

In mijn baan mag ik in vele keukens kijken. Soms geniet ik van één van de vele inspiratiebronnen die de Remonstranten aanbieden: een dienst, een lezing, een boek, een blog, de AdRem. Vaker nog spreek ik remonstranten vanuit hun functie in een kerkenraad of in een taakgroep. En dat inspireert ook. Er is doorgaans zoveel.. Lees verder

Het Gezicht van Pieter Jöbsis

Pieter Jöbsis (1953) uit Den Haag is portefeuillehouder Personeel, Gemeenten en Innovatie in de CoZa. Hij vertelt aan Michel Peters over zijn  levensloop en zijn geloof. Kennismaking met een man die God in zijn abstractie beleeft en iedere vorm om dat nader in te vullen wegredeneert. En het voortbestaan van de Remonstranten aan het hart gaat… Lees verder

Dag van een dominee: ‘Mijn God kan tegen een grap”

Wat doet een dominee de hele dag? Reinhold Philipp, predikant in gemeente Den Haag, lacht ons tegemoet… Lees verder

Paneldiscussie ‘Seksisme komt bij de Remonstranten niet voor’

Ons discussiepanel scherpte weer haar gedachten, dit keer over de vraag of seksisme ook bij de Remonstranten voorkomt. Michel Peters schreef onderstaand artikel op basis van de bijdragen… Lees verder

Seksisme is wel een groot probleem bij de Remonstranten

De eindredacteur stuurde per abuis de concepttekst van de paneldiscussie ter goedkeuring naar predikant Rachelle van Andel, in plaats van naar panellid Rachel Adriaanse. Rachelle van Andel stuurde wel meteen een inhoudelijke reactie terug… Lees verder

‘Bewustwording is essentieel’

Een interview van Charlotte Hille met Sophie Bloemert, coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.. Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Een nieuwe rubriek in AdRem. De komende tijd plaatsen wij in ieder nummer een briefwisseling tussen predikant Anneke van der Velde en haar dochter Geerke onder de titel ‘Ik geloof het wel’. Zij zullen elkaar bevragen op hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen. Zij stellen zich in dit nummer eerst aan u voor… Lees verder

‘Dat hebben de meisjes toch maar goed gedaan’

‘Dat hebben de meisjes toch maar goed gedaan,’ klonk het na een viering op Paasmorgen. We hadden dat jaar voor het eerst in de geschiedenis van de geloofsgemeenschap de vieringen rond Pasen verzorgd met een pastoresteam bestaande uit vrouwen. Later evalueerden we met z’n drieën de diensten, en ook deze opmerking van een gemeentelid kwam ter sprake… Lees verder

Tijd voor een goed gesprek op lichte toon

Het begint al bij de aarzeling op de vraag dit stukje te schrijven. Want voor je het weet sta je bekend als die zure, verongelijkte vrouw die niets kan hebben. Maar toch, in het mijnenveld van gevoeligheden, feiten en ervaringen moeten we het er toch over kunnen hebben… Lees verder

Transgenderschap miskent mijn overige kwaliteiten

‘Het overkomt mij niet zo vaak meer op mijn leeftijd, dat ik gevraagd wordt een artikel te schrijven, of om precies te zijn eigenlijk in het geheel niet meer, dus moet ik bekennen, dat ik blij verrast was, toen de redactie mij vroeg een bijdrage te leveren voor het oktobernummer van Adrem. Ik was op.. Lees verder

Dat viel best mee

Naar aanleiding van het onderzoek over seksisme in de kerk door Alien Boele, zie het interview met haar elders in dit blad, was de redactie nieuwsgierig naar de ervaringen van de oudste generatie vrouwelijke predikanten binnen onze kerkgenootschap. Tjaard Barnard sprak met ds. Annegien de Jonge (90)… Lees verder

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), tolerant in turbulente tijden

Op 16 oktober jongstleden was het  vierhonderd jaar geleden dat Jan Pieterszoon Sweelinck overleed. Hij wordt beschouwd als de grootste  componist uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn muziek is minder bekend dan zijn naam die immers voorkomt in veel geschiedenisboeken en op talloze straatnaamborden… Lees verder

Juist de kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen

Aliene Boele, journaliste bij het Nederlands Dagblad, schreef aan de Christelijke Hogeschool Ede een scriptie over seksisme in de kerk. Wat bewoog haar om over dit onderwerp te schrijven, en wat zijn haar bevindingen? Charlotte Hille vraagt het haar… Lees verder

Redactioneel ‘Seksisme bij remonstranten?’

In 1986 (!) verscheen in de remonstrantse reeks Kort Bestek het deel ‘Bij ons niet nodig? Vrijzinnige stemmen over feministische theologie’. U begrijpt dat het antwoord op deze retorische vraag toen was: dat is zeker nodig, ook bij ons!.. Lees verder

Was Jezus een feminist?

Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar ‘Feminisme en christendom’, denkt kritisch na over seksisme in onze eigen christelijke traditie en vraagt zich af hoe Jezus eigenlijk omging met vrouwen… Lees verder

Oktober 2021

Seksisme in de kerk  .. Lees verder

Het gezicht van Hugo de Kraaij

Hugo de Kraaij (1972) is uit zichzelf niet zo’n prater, maar hij vertelt Michel Peters openhartig zijn levensverhaal.  Gereformeerd opgevoed, maar sinds zijn puberteit deed hij een hele tijd niks aan het geloof. Zes jaar geleden ging hij weer naar de kerk bij de Federatie in Gouda, waarin ook de Remonstranten deelnemen. Een oase van verdraagzaamheid.  .. Lees verder