Het gezicht van Marieke Fonk
Kies een AdRem nummer

Het gezicht van Marieke Fonk

Marieke Fonk (1957), psycholoog in het Diakonessenhuis in Utrecht en remonstrant in de Geertekerk, ontvangt Michel Peters in haar tuin in Bilthoven. Te midden van de bloeiende wilde hyacinten vertelt ze over een nieuwe levensfase die aanbreekt. Het ego gaat een steeds minder grote rol spelen… Lees verder

Proza van de CoZa: de taal van leiderschap

‘Vele talen, in alles de liefde’ is het nieuwe jaarthema en gaat over de kracht van taal. In een publicatie bij dit thema worden tien talen uitgediept. Taal geeft informatie over hoe we met elkaar communiceren, hoe we ons voelen en over hoe onderwerpen tot ons spreken. Dat geldt voor de ‘taal van de stilte’ evenzeer als voor de ‘taal van de gevangenis’, om twee uitersten te noemen… Lees verder

Dag van de dominee: Pieter Lootsma

Wat doet een dominee nu de hele dag? Pieter Lootsma is predikant in de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Hij laat het ons vooral zien in deze rubriek… Lees verder

Prikkel tot een mooi gesprek

Op 30 april is het tijdschrift ‘Blad voor je mond’ gelanceerd. Het initiatief is een van de innovatieprojecten van de Remonstranten. ‘Tijdschriften zijn er genoeg’, zeggen de makers, kunstenares Ellen Klasens en remonstrants predikant Kirsten Slettenaar… Lees verder

Ik kan niet anders dan dit maken

Hans Withoos Is fotograaf en kunstenaar. Hij was spreker op de remonstrantse beraadsdag van dit jaar. Eigenlijk wilde hij weinig meer met religies te maken hebben. Maar voor de Remonstranten maakt hij een uitzondering. Jan Berkvens gaat met hem in gesprek… Lees verder

Speciale aandacht voor de beeldtaal

De illustraties van het boek ‘Vele talen, in alles de liefde’ zijn gemaakt door een aantal jonge beeldmakers van midden twintig en begin dertig jaar. Tijdens hun laatste jaar aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hebben Aida de Jong, Veerle van der Veer, Imke Bogers en Lybrich Wieringa hun atelier opgezet in de culturele broedplaats ‘de Nijverheid’ in Utrecht… Lees verder

Oproep tot inclusiviteit

Voor de AdRem ging Yvonne Hiemstra in gesprek met Joep de Valk over het nieuwe jaarthema: ‘Vele talen, in alles de liefde’. Met Pinksteren wordt het gelijknamige boek gelanceerd… Lees verder

Luisteren met je hart

Je hebt wel eens kinderen in de klas, die het moeilijk hebben. Thuis is er onrust, strijd, verdriet of een andere nare situatie. Kinderen kunnen klem zitten, maar ze gaan wel elke dag naar school. Gelukkig maar: even de aandacht op iets anders richten, een meester of juf die tijd en aandacht heeft, klasgenoten om mee te spelen en te kletsen… Lees verder

Een psalm van Vladimir

Een psalm van Vladimir, bij snarenspel… Lees verder

Taal als spiegel van de ziel

Het jaarthema van de Remonstranten is dit jaar ‘Vele talen, in alles de liefde’. Charlotte Hille sprak met Viacheslav Chirikba, vredesonderhandelaar namens Abchazië, minister van Buitenlandse Zaken van Abchazië tussen 2011 en 2016, directeur van het Centre for Strategic Studies, hoogleraar vergelijkende taalwetenschappen aan Abkhaz State University en dichter… Lees verder

Pinksteren en de geest van verzoening

De zachte vertelling in het Johannes-evangelie in Johannes 20: 19-23 over de komst van Heilige Geest is een verademing. Anders dan in Handelingen klinkt hier een intiem verhaal waar vertwijfeling en geloof elkaar raken… Lees verder

Redactioneel Naar elkaar luisteren

Verstaan staat centraal met Pinksteren. Iedereen begreep het zomaar, toen de eerste leerlingen spraken over de grote daden van God. Elkaar verstaan is in de praktijk wat weerbarstiger… Lees verder

Juli 2022

Inspirerende schoonheid.. Lees verder

Ik geloof het wel

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke Visser (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Niemand weet het juiste antwoord

Pinksteren is het feest van het verstaan. Uw redactie, overvallen door het geweld in Oekraïne wil toch proberen Poetin te verstaan en gaat te rade bij Derk Sauer. Dertig jaar lang actief in Rusland, nu verricht hij zijn journalistieke werk vanuit Nederland. Kind van remonstrantse ouders… Lees verder

Juni 2022

Naar elkaar luisteren.. Lees verder

Het gezicht van Nicky Bouwers

Nicky Bouwers (1976) is bestuurskundige en professioneel zangeres. In 2004 waren zij en haar vrouw op zoek naar een kerkelijk thuis in Rotterdam en liepen ze eens de remonstrantse kerk binnen. Sindsdien komen ze er en luistert Nicky de diensten regelmatig op met haar zang. Ze vertelt Michel Peters over geloof, politiek en de magie van zang en muziek… Lees verder

Korte berichten

Het luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers De Remonstranten zijn vertegenwoordigd in het protestants luchthavenpastoraat. Er worden enthousiaste mensen gezocht om mee te werken in het Meditation Centre op Schiphol. Het centrum is open voor passagiers en medewerkers die een moment van stilte of bezinning zoeken. Eén van de taken van de vrijwilligers is om ervoor te zorgen.. Lees verder

Seculiere muziek in een kerkdienst

Het is onze gemeente een goed gebruik dat mensen bij hun toetreden tot de gemeente (hun belijdenis) worden uitgenodigd hun favoriete lied te laten weten, zodat we dat kunnen laten klinken in de dienst. Een lied dat naar hun eigen gevoel verwoordt waarom zij lid willen worden van een christelijke gemeente en hun geloof willen belijden… Lees verder

Dagboek van een zanger

Veel artikelen óver muziek in dit nummer. Jan Douwes zingt al die paasmuziek zelf. Hij schrijft er een dagboek over.  .. Lees verder

Halleluja-momenten van lezers

Onze lezers beschrijven hun hallelujah-momenten… Lees verder

Muziek tijdens de dienst

Deze keer een inkijkje in de week van Jan Pieter Lanooy (1993), de nieuwe organist van Vrijburg. Hij behaalde in 2019 zijn Master Orgel op het conservatorium in Den Haag bij Jos van der Kooy. Daarnaast studeerde hij Geschiedenis en Muziekwetenschap aan de universiteiten van Leiden en Utrecht… Lees verder

Passiemuziek opnieuw uitvinden

Is hedendaagse passiemuziek nog wel denkbaar na Bachs onovertroffen Matthäus Passion? Laten we niet vergeten dat Bach vergelijkbare vragen had, toen hij in Leipzig cantor werd. In Leipzig had men uitgesproken verwachtingen van wat een passie zou moeten zijn… Lees verder

Favoriete paasmuziek

Het Halleluja! Mijn vader zette het na de nachtmis altijd op en goed hard ook, terwijl mijn moeder bouillon en worstenbroodjes opwarmde: zie daar de tradities van een verlopen katholiek gezin. Later hebben we wel geprobeerd het vierstemmig te zingen: dikke pret, maar muzikaal niet om aan te horen. Maar toch: mijn eerste associatie met Pasen is het Halleluja van Händel… Lees verder

Het wonderlijke einde van de Johannes

De Matthäus Passion eindigt met het bekende ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’. Bij de Johannes Passion wordt niet in tranen neergezeten, integendeel. Maarten van der Bijl bespreekt het merkwaardige slotkoraal: ‘Ach Herr, laß dein lieb Engelein’… Lees verder

Militairen bereiden zich voor, maar op wat?

Door de oorlog in Oekraïne staan de Nederlandse militairen op scherp. Ze proberen zich voor te bereiden, maar op wat eigenlijk? Hoe gaan ze om met de dreiging van de oorlog en een mogelijke militaire inzet vanuit Nederland? Michel Peters vroeg het aan Hannah Nováková, legerpredikant met remonstrantse zending… Lees verder

Redactioneel

Zoals u begrijpt, vergt de productie van een blad als AdRem een lange voorbereiding. We proberen om tenminste drie maanden voor de verschijningsdatum een thema vast te stellen. We vragen mensen om te schrijven en gaan zelf aan het werk met interviews… Lees verder

Oorlog vraagt ons om compassie en weerbaarheid

Sjerp van der Vaart hield een overweging in de dienst van zondag 13 maart in de Arminiuskerk in Rotterdam. Deze tekst is een bewerking daarvan. Hij verbindt met elkaar de lijdenstijd, bommen op Oekraïne en stromen vluchtelingen. ‘Plotseling herkennen we de kwetsbaarheid van de andere mens. En daarmee ook die van ons zélf.’ De vraag.. Lees verder

Ik geloof het wel

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke Visser (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

We zijn geen heiligen

Ze appen en bellen elke dag: ‘Hoe gaat het?’ Ze krijgen foto’s binnen van raketten die bij het dorp zijn neergekomen. En ineens belt Ruslan: ‘Ik ben met Jana en de kinderen onderweg naar de grens’, waarop de lijn wegvalt. Charlotte (64) en Christoph (63) uit Acquoy kijken elkaar aan: ‘We gaan ze ophalen.’.. Lees verder