Paneldiscussie
Kies een AdRem nummer

Nieuwe Remonstrant: Sieth Delhaas

In 1936 geboren in Rotterdam, opgegroeid in een ‘gewoon’ gereformeerd gezin met  gelovige ouders, die hun kinderen maatschappelijke verantwoordelijkheid bijbrachten. Het was de tijd dat je als meisje geacht werd te trouwen, wat ik deed na MULO en stenocursussen, want ik wilde kinderen… Lees verder

Paneldiscussie ‘Waar en wanneer heb je God voor het laatst ontmoet? En hoe zag die ontmoeting er uit?’

Het remonstrantse discussiepanel stond te trappelen om per mail weer eens een goed gesprek te voeren. Michel Peters ordende de bijdragen… Lees verder

Zien… soms even

De redactie vroeg aan de lezers van AdRem om hun ontmoeting(en) met God te beschrijven. In onderstaande bijdragen geven zij deze momenten, hun ‘numineuze ervaringen’, weer. Stilte Op 11 mei jongstleden omstreeks 13.30 uur kwam ik bij uit een pittige operatie met complicaties in het MCL te Leeuwarden. Het was helemaal stil; zo heb ik.. Lees verder

Redactioneel ‘Luisteren naar God’

‘Het is alsof je ons vraagt wanneer we voor het laatst seks hebben gehad en ook nog eens wilt weten hoe het precies ging’, zo becommentarieerde Nelleke Viëtor de vraag die we aan ons discussiepanel hadden voorgelegd. ‘Eigenlijk stel je voor vrijzinnigen impertinente vragen!’.. Lees verder

Ik hoor niks

 Yvonne Hiemstra en Michel Peters gingen via Zoom in gesprek met Benedictijner monnik Thomas Quartier. Het werd een open en levendig gesprek over luisteren naar God, het belang van het open staan voor het mysterie en over de ontmythologisering van het begrip ‘roeping’. Professionele twijfelaar in habijt ‘Als monnik voel ik me een twijfelaar en.. Lees verder

Zomer 2021

Luisteren naar God.. Lees verder

Het gezicht van Marianne Smits

Marianne Smits (1951) uit Utrecht gaf pas laat ruimte aan de religieuze gevoelens die bij haar van jongs af aan al latent aanwezig waren. Ze vertelt Michel Peters over haar voorzichtige stappen om contact te maken met de allesomvattende liefdevolle kracht die ze God noemt… Lees verder

Korte berichten

Pieter Lootsma  is op 1 mei gestart als interim-predikant voor de periode van één jaar in Naarden – Bussum voor 0,5 fte. Hij is sinds 2014 voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Woudkapel Bilthoven… Lees verder

Hollen en stilstaan #Dag van een dominee

Wat doet een dominee de hele dag? Florus Kruijne, predikant in de Geertekerk in Utrecht, gaat in juni met emeritaat, maar laat ons op de valreep nog even meekijken in zijn actieve predikantenleven.  .. Lees verder

Proza van de CoZa

Pinksteren is het feest van de geest, dan gaat er een frisse wind waaien! Ik denk dat de legendarische voorjaarsschoonmaak daar veel mee te maken had: nieuwe tijden, nieuwe kansen. Het geeft altijd energie, zo rond Pinksteren, omdat het lente is, de dagen langer worden, en we hoopvol uitzien naar de zomer. Pinksteren is een geestig feest… Lees verder

Annemiek Schrijver: Kom maar in mijn armen!

‘Mijn roeping is om mensen op te jutten wakker te worden, we hebben zoveel aan boord. Alsof we een zeer ingenieuze computer zijn waarop we alleen Word gebruiken. Maar we zijn tot veel meer in staat.’ Kim Magnée-de Berg en André Meiresonne luisterden in een Zoom-interview naar Annemiek Schrijver. Een gesprek over eerlijk durven zijn en de ander tevoorschijn laten komen… Lees verder

Wie niet traint, luistert minder goed

Ze belde, op verzoek van een uitvaartorganisatie, met mensen die een dierbare hadden verloren door corona. Om te luisteren naar hun verhalen. Corine Jansen werkt in de ouderenzorg en luistert naar verhalen van mensen. Ze heeft van ‘luisteren’ haar beroep gemaakt en weet als geen ander hoe moeilijk dat is… Lees verder

Kefah Allush: ‘Pas de deux’ voor de camera  

Op een zonnige woensdagmiddag spraken Yvonne Hiemstra en Michel Peters met Kefah Allush, interviewer en programmamaker bij de EO, over de waarde van het luisteren. Een gesprek over de kracht van verwondering en de zoektocht naar die ander… Lees verder

Het universum van de stilte

Claudia Rumondor is onder meer componist en musicoloog. Juist zij kent het belang van stilte in de muziek… Lees verder

Nieuwe remonstrant: Ernest Loor

Regelmatig sluiten nieuwe remonstranten zich bij ons aan. Ernest Loor uit Apeldoorn werd in oktober 2017 landelijk vriend van de Remonstranten. Hij legt uit waarom hij deze stap toen heeft gezet… Lees verder

Marleen Stelling: Een vraag aan de ander is een vraag aan mezelf

‘Het vraagt heel veel van een mens om te luisteren. Ik merk dat ik steeds op een dieper niveau luister nu ik het vaker doe. M’n hart en ogen, m’n hele lijf gaat meedoen in het proces’, zegt Marleen Stelling… Lees verder

Open ogen en open oren om Gods tekens te verstaan

Wat moeten we in onze hedendaagse beeldcultuur nog met een geloof dat, zoals in het bijbelboek Romeinen staat, ‘uit het gehoor is’? Of herbergt juist dat beginsel misschien een onverwacht en onmisbaar perspectief in deze tijd? Met die vragen in mijn achterhoofd sla ik het Pinksterverhaal open en lees ik: ‘Toen het geluid weerklonk, dromden.. Lees verder

Redactioneel

Pinksteren is het feest van het luisteren. De eerste leerlingen zijn bijeen, voor het eerst zonder hun Heer. Even daarvoor is hij ten hemel gevaren, wat dat ook moge betekenen. Ze zijn bijeen en er voltrekt zich een wonder. De Geest daalt neer. Tongen als van vuur! Vol enthousiasme wordt er verteld. Verbaasd horen alle.. Lees verder

Luisteren is beter dan praten

‘Nee, neemt u gerust wat te drinken. U moet geen last hebben van mijn godsdienstige gewoonten. Schroom niet!’ Het is ramadan en Ahmed Aboutaleb is voor de derde keer benoemd als burgemeester van Rotterdam. In zijn derde termijn staat ‘luisteren’ centraal. Reden voor Tjaard Barnard en André Meiresonne om bij hem op de thee te.. Lees verder

Mei 2021

Iemand tevoorschijn luisteren.. Lees verder

Het gezicht van Els van der Naalt

Els van de Naalt (1966) haakte, na een gereformeerd en evangelisch geloofsleven, uiteindelijk aan als liberaal christen bij de Federatie in Gouda. Zij vertelt Michel Peters open over de moord op haar broer Fred in 2014. Die gebeurtenis zette haar leven op zijn kop. En opende voor haar een nieuwe weg om te gaan… Lees verder

Digitale belangstelling #Proza van de CoZa

De toekomst van onze kerk staat nog in de kinderschoenen. Onze beleidsvisie 2020-2030 zet wel de grote lijnen uit, maar op organische wijze zal de toekomst gaandeweg vorm moeten gaan krijgen. De coronaperiode heeft één specifieke ontwikkeling versneld, namelijk het digitale kerkzijn… Lees verder

Korte berichten

Peter Korver, achttien jaar predikant in De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, gaat begin april met emeritaat. Bij die gelegenheid verschijnt er van zijn hand het boek, ‘Uitgelezen. Veertig jaar vrijmoedig en vrijzinnig lezen’… Lees verder

Mijn God laat vrouwen voorgaan #dag van een dominee

Wat doet een dominee de hele dag? Rachelle van Andel, innovatiepredikant in Eindhoven en studentenpastor in Maastricht, laat ons meekijken… Lees verder

Een onwaarschijnlijke gemeenschap #wat is geloven?

Johan Goud schrijft in AdRem een negendelige serie over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. In dit nummer zijn laatste bijdrage, deel 9… Lees verder

Podcasts ‘De plantage van onze voorouders’

Een goede podcast is een geweldige manier om wat te leren, om bijgepraat te worden over een onderwerp waar je wat meer over wilt weten. Zo heb ik de achtdelige podcastserie van Maartje Duin en Peggy Bouva beluisterd… Lees verder

Een openhartige exercitie naar de betekenis van schuld

Yvonne Hiemstra zoomde met filosofe en schrijfster Jannah Loontjes die in een recent boek zichzelf en haar geweten onder het vergrootglas legt… Lees verder

Schuld is altijd persoonlijk, nooit collectief  #slavernijverleden

Het slavernijverleden van Nederland is weer actueel. Moeten wij (collectieve) schuld voelen voor wat onze voorouders hebben gedaan. Paul Scheffer heeft zich recentelijk daarover uitgesproken… Lees verder

Barbertje moet hangen

Sinds begin dit jaar maakt cabaretière Katinka Polderman wekelijks een ‘beslisboom’ of andere infographic voor de Volkskrant. Het thema van deze AdRem behandelde ze ook. De redactie stelde haar per mail enkele vragen over schuld. Hier haar antwoorden… Lees verder

Zijn zonder schuldgevoel of oordeel?

Sylvia Saakes ontdekte door te mediteren hoeveel oordeel er zonder het te weten nog in haar zat. Ook naar haarzelf overigens. Ze leerde met zachtheid en mildheid naar haar eigen oordeel kijken… Lees verder