Bevrijd verdriet
Kies een AdRem nummer

Iets minder Superjuffie

Als kind hield ik van de verhalen over meester Pompelmoes. Deze onvergetelijke creatie van de poëet Hans Andreus, is op een leuke manier ouderwets (toen ook al), lichtvoetig en plechtstatig tegelijk, leeft met een aantal sprekende huisdieren en kan een beetje toveren… Lees verder

Waarom hebben we helden?

Niet iedereen is zich ervan bewust een held of heldin te hebben, al kan er bij enig nadenken vaak toch wel iemand naar boven komen. Opvallend is de grote diversiteit in helden. Waarom hebben we helden? En wat zeggen onze helden over ons?.. Lees verder

Marcel Proust en Martha Nussbaum in tijden van corona

Voor Charlotte Hille zijn Marcel Proust en Martha Nussbaum helden. De observaties van Proust als buitenstaander in een veranderende wereld zijn universeel, maar meer nog relevant in tijden van onzekerheid… Lees verder

Dominees graven zich autobio

Elf remonstrantse voorgangers gingen aan de slag met ‘autobiografisch bijbellezen’. Ze kozen elk een bijbelse held die hen raakte en vroegen zich af of dat personage hen kon helpen bij het beter begrijpen van hun eigen levensverhaal. En of ze door het koppelen van hun eigen verhaal aan het bijbelse verhaal de gekozen held ook beter gingen snappen… Lees verder

Hobbels op weg naar het Beloofde Land

Op 9 maart bracht bisschop Rusudan Gotsiridze van de Evangelische Baptistenkerk uit Georgië een bezoek aan het landelijk bureau Remonstranten in Utrecht. Niet een voor de hand liggend contact wellicht, maar zij was in Nederland en volgens remonstrant Caecilia van Peski mochten we ‘een van de meest progressieve denkers van Georgië’ niet missen… Lees verder

Wat is geloven: Tragikomedie

Het vorige artikel eindigde met het geschenk van ruimte en licht dat in alle puurheid vooropgaat: het besef dat jij, precies jij, er zijn mag. Maar met dat ik het zo opschreef, voelde ik de weerstand groeien… Lees verder

Redactioneel Mijn held en ik

‘Mijn held en ik’ is het thema van dit zomernummer. We ontlenen het aan het jaarthema. Onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel verscheen de bundel ‘Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen’. Een aantal remonstrantse theologen heeft een held uit de bijbel uitgekozen… Lees verder

Huisarts in de frontlinie

Huisarts David Pols maakt zich het meest zorgen over kwetsbare ouderen in zijn praktijk. ‘Het voordeel van deze dorpsgemeenschappen is dat er nabuurschap bestaat. Problemen voor ouderen zijn er desondanks genoeg in deze tijd… Lees verder

Juli 2020

Het julinummer van AdRem gaat over het thema ‘Mijn held en ik’. Waarom hebben we helden nodig eigenlijk? Wie zijn onze helden?.. Lees verder

Het gezicht van Martijn Vis

Martijn Vis (1972) is een man met een missie, dat zult u zo wel merken. Hij is rozenkweker in Burgerveen, net onder Aalsmeer, en benadert de coronacrisis (waardoor hij toch vijftig procent van zijn omzet misloopt) laconiek. Al sinds zijn kinderjaren gaat hij naar de remonstrantse kerk in Oude Wetering… Lees verder

Toekomsbestendige gemeenschap

Wat was úw eerste kennismaking met de Remonstranten? Zelf kom ik uit een typisch remonstrants nest. Ik ben gedoopt door ds. Laforêt, deed catechisatie bij ds. Cossee. De weg is me gewezen door mijn ouders en mijn familie… Lees verder

Korte berichten

Per 1 april is Jaap Marinus niet meer werkzaam op het landelijk bureau Remonstranten. Hij heeft vanaf die datum een nieuwe functie aanvaard als Vernieuwingspredikant in Utrecht… Lees verder

1937 & 1963

Het nieuwe normaal is dat we thuis werken, vergaderen, lessen en kerkdiensten volgen en zelfs ook bezoekjes afleggen. Via onze devices (met camera en luidspreker) houden we alles heel redelijk draaiende en verkennen we met elkaar nieuwe mogelijkheden… Lees verder

De dag van de dominee: Ik Jitsie, jij Jitsiet

Wat doet een dominee de hele dag, zeker in deze coronatijden? Jan Berkvens, remonstrants predikant in Hoorn en Oude Wetering en predikant van jongerengemeente Arminius, doet verslag… Lees verder

Paneldiscussie: de coronacrisis geeft zin aan het leven

Half april voerde ons panel weer een discussie per email. De stelling ‘De coronacrisis geeft zin aan het leven’ riep sterke meningen en emoties op. Michel Peters ordende de bijdragen in dit artikel… Lees verder

Geloof kwam niet aan de orde

Speelt geloof een belangrijke rol in een relatie? In de rubriek ‘Twee geloven op één kussen’ vragen we stellen hoe het is om samen te leven met een partner die een andere achtergrond heeft en andere tradities kent aangaande het geloof. Dit keer: Ann de Bijll Nachenius en Moshé Liba uit Den Haag… Lees verder

Column: Inspiratie is een trauma

Het woord ‘inspiratie’ is een modekreet geworden. In elke reclamespot voor een culturele instelling, een kledingmerk of een levensmiddelenfabrikant komt het woord ten minste één keer voor… Lees verder

Niet vitaliseren zonder vuur

De Kapel in Hilversum biedt onderdak aan drie smaken vrijzinnigen, waaronder de Remonstranten. Het is altijd een vitale geloofsgemeenschap geweest. Toen de vergrijzing zorgelijke vormen ging aannemen, zijn er projecten gestart, die tot nieuw elan hebben geleid… Lees verder

Arminius: springlevend en vol inspiratie

Zes jonge remonstranten verschijnen rond acht uur ’s avonds online. Allemaal op onze eigen stek of, zoals ze in Vlaanderen zeggen in ons eigen kot, om elkaar te ontmoeten nu dat fysiek niet kan.. Lees verder

Het verschil tussen mens en daad

Gedurende bijna 24 jaar ben ik actief binnen de geestelijke verzorging in detentiecentrum De Schie in Rotterdam – de oranje overbuurvrouw van de oude Van Nelle – fabriek. Het is een omgeving die ik als inspirerend ervaar en waar inspiratie soms letterlijk van levensbelang is… Lees verder

Heilzame afgunst. Oecumene als plek van inspiratie

In 1948 werd, na een voorbereidingstijd van tien jaar, in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. In remonstrantse kring waren er enthousiaste voorstanders van deze stap, maar ook fervente tegenstanders… Lees verder

OMG! Inspiratie in onszelf?

De coronacrisis. Plotseling wordt een zeer groot deel van de bevolking teruggeworpen op zichzelf. Hoe dit zal uitpakken is niet te voorspellen. Het kan grote onrust, heftige emoties of depressies teweegbrengen en gevoelens van tekort en tegenstellingen versterken… Lees verder

Online

De samenleving ligt goeddeels stil. En het kerkelijk leven ook. Er zijn geen kerkdiensten, geen kringen, geen vergaderingen en geen huisbezoeken… Lees verder

Inspiratie in woord en beeld

De Geest waait waarheen hij wil  (Johannes 8 vers 3) Foto:  André Meiresonne, Sommelsdijk,  Pinksteren 2019  .. Lees verder

Ongeïnspireerd? Ga naar school!

Zondag 15 maart sprak minister Slob het verlossende woord en gingen de scholen dicht voor alle leerlingen in Nederland. In diezelfde week lieten scholen zien waar ze goed in zijn door effectief te handelen in deze crisissituatie: betrokkenen informeren, elkaar bijscholen en snel oplossingen bedenken en uitvoeren. Binnen enkele dagen hadden de meeste scholen hun.. Lees verder

Dit broze leven

Het beeld is me bijgebleven. Op één van de eerste dagen van de lockdown wandelde ik door een doorgaans drukke winkelstraat in mijn buurt. Geen mens op straat, grijs weer, sirenes in de verte. Een vrouw opende haar buitendeur, bleek was ze, met bange ogen keek ze de straat door, en sloot schielijk haar deur.. Lees verder

Redactioneel: Plekken van inspiratie

Plekken van spiritualiteit. Dat is het thema van dit nummer. Waar vinden Remonstranten die? Het antwoord is heel verscheiden. Binnen de redactie klonk de vraag: is dit nu waar we voor staan?.. Lees verder

Vrolijk leven in de vrijheid van van God

De Oud-Katholieke Kerk heeft een nieuwe aartsbisschop van Utrecht gekozen. Bernd Wallet werd aangewezen door een afvaardiging van priesters en synodeleden van het bisdom… Lees verder

Mei 2020

Plekken van inspiratie  .. Lees verder

Wat ons gegeven wordt

Johan Goud schrijft dit jaar in AdRem een serie van negen – laagdrempelige – artikelen over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. Vandaag zijn tweede bijdrage… Lees verder