Column: Niet thuis hoor! Afbeelding: Roos Vonk

Kies een AdRem nummer:

De ‘dienst van de tafel’ in de Ekklesia Leiden
28 februari 2023

De ‘dienst van de tafel’ in de Ekklesia Leiden

Japke van Malde is al meer dan 40 jaar actief is in Ekklesia Leiden, de laatste decennia ook als gastvoorganger of liturg bij gastpredikanten van buiten de gemeenschap. Daar wordt iedere zondag ‘dienst van de tafel’ gehouden… Lees verder

Eten en ontmoeten, een gouden formule
28 februari 2023

Eten en ontmoeten, een gouden formule

Het concept ‘eten en ontmoeting’ ontstaat in Nederland op steeds meer plaatsen. Geertrui Meinema – Linders ging op zoek naar (buiten)kerkelijke initiatieven op dit vlak… Lees verder

Weer eens goed feesten
28 februari 2023

Weer eens goed feesten

Na twee coronajaren waarin met kerst de school dicht was, is het nu eindelijk zover: we gaan met de kinderen weer een echt kerstdiner in de klas doen… Lees verder

De eerste keer
28 februari 2023

De eerste keer

Het hoorde thuis bij de opvoeding dat we naar catechisatie gingen en na een paar jaar belijdenis deden. Ik was toen zeventien en ik herinner me dat ik die Palmzondag met een grote groep andere jongeren aangenomen werd… Lees verder

Schrik ontrafeld
28 februari 2023

Schrik ontrafeld

Al een poosje liep ik na te denken over de vraag of er bij mij ook sprake is van mijden van het avondmaal, toen het volgende gebeurde. Ik kreeg toevallig het boekje ‘Wegen naar christelijke meditatie’ van Bastiaan Baan (uitg. Christofoor) in handen… Lees verder

Aan tafel!
28 februari 2023

Aan tafel!

Het is inmiddels meer dan veertig jaar geleden dat ik de remonstranten ontdekte. Wat mij tegenstond in de kerk van mijn jeugd en wat ik niet meer geloofde, dàt wist.. Lees verder

Sommelsdijk doet meer
23 februari 2023

Sommelsdijk doet meer

Michel Peters spreekt met voorzitter Bram Schrier over het reilen en zeilen van gemeente Sommelsdijk. Met name over de ‘tafelgesprekken’ die om de week worden gehouden. In 2005 konden we.. Lees verder

Table de Federatie:  Groei door verbondenheid
23 februari 2023

Table de Federatie:  Groei door verbondenheid

Hoe kunnen mensen zich verbonden kunnen voelen binnen de Federatie in Gouda na de lockdowns? Na die oproep van predikant Kim Magnée, pakte Evelyn de Groot de handschoen op. Zij.. Lees verder

Avondsmaalsdeelname en -mijding door lezers
23 februari 2023

Avondsmaalsdeelname en -mijding door lezers

Binding aan de kerkgemeenschapOoit tijdens een avondmaalviering in Nijmegen werd ik geraakt en besloot daarop dat ik actief remonstrant wilde zijn. Voor mij is de essentie van dit ritueel dat.. Lees verder

Boekrecensie ‘Moderne theologen’
23 februari 2023

Boekrecensie ‘Moderne theologen’

Recent verscheen het imposante ‘De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw’, onder redactie van Wilken Veen en Marcel Poorthuis. Poorthuis, een van de gesprekspartners in ‘Vele talen, in alles.. Lees verder

Het avondmaal zoals het ooit begon
6 februari 2023

Het avondmaal zoals het ooit begon

Matthijs de Jong vertelt hoe het avondmaal in het jaar 30 werd gevierd… Lees verder

Vrijzinnig en vroom
31 januari 2023

Vrijzinnig en vroom

Iris Speckmann, doopsgezind predikant, promoveerde op een onderzoek naar het avondmaal. Zij koos een originele invalshoek en vergeleek de maaltijdviering in de doopsgezinde gemeente Amsterdam met seculiere maaltijden… Lees verder

Februari 2023
31 januari 2023

Februari 2023

Jaargang 2023
31 januari 2023

Jaargang 2023

Hoop en liefde
22 december 2022

Hoop en liefde

Door hoe we ons opstellen kunnen we de wereld een klein beetje beter maken, schrijft Chantal van der Putten… Lees verder

Een doen in het heden….
22 december 2022

Een doen in het heden….

Foeke Knoppers filosofeert over hoop als de macht van de toekomst… Lees verder

Kerkgebouwen als plaatsen van hoop
22 december 2022

Kerkgebouwen als plaatsen van hoop

Elza Kuijk vindt hoop in de schilderingen, het houtsnijwerk en de fratskoppen in een kerk. Ze getuigen van een lange geschiedenis van hoop en wanhoop ervaren door generaties voor ons… Lees verder

Diepere bron van kracht
22 december 2022

Diepere bron van kracht

Voor predikant Antje van der Hoek is hoop iets anders dan optimisme. Hoop is de kwaliteit van de ziel, de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop, het resultaat… Lees verder

Nergens meer hoop dan in de gevangenis
22 december 2022

Nergens meer hoop dan in de gevangenis

Joël Vlasblom werkt als geestelijk verzorger met remonstrantse zending in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. De redactie vroeg hem of er daar in een situatie van (langdurige) gevangenschap nog wel.. Lees verder

Redactioneel
22 december 2022

Redactioneel

Als er iets is, waar we in het afgelopen jaar behoefte aan hebben gekregen is het wel hoop. We werden geconfronteerd met de wanhoop van de oorlog in Oekraïne. We.. Lees verder

Over hoop en wanhoop
13 december 2022

Over hoop en wanhoop

Klimaatrechtvaardigheid: een goed leven op een gezonde aarde voor iedereen. Laan van Staalduinen is sinds 1 oktober 2022 de nieuwe codirecteur van Milieudefensie. Bij de overstap naar haar nieuwe baan.. Lees verder

December 2022
12 december 2022

December 2022

Het gezicht van Collin Bessels
3 november 2022

Het gezicht van Collin Bessels

Collin Bessels (1971) is sinds 2018 thuis bij de Remonstranten in Dordrecht. Toen pakte hij onverhoeds eens de verfkwast ter hand, nu is hij kerkmeester en in die functie lid van de kerkenraad… Lees verder

Korte Berichten
3 november 2022

Korte Berichten

Mensen Elza Kuijk, als wetenschappelijk coördinator al werkzaam op het Seminarium, gaat daar het komende jaar het vak Liturgie verzorgen, nu Bert Dicou 1 dag in de week gedetacheerd is.. Lees verder

Verandering van hoofd en hart
3 november 2022

Verandering van hoofd en hart

Een persoonlijke reflectie op het kliAssemblee van de Wereldraad van Kerken gehouden in Karlsruhe.. Lees verder

Grootste fan
3 november 2022

Grootste fan

Marjan van Hal vertelt hoe het gekomen is dat ze Maria’s grootste fan is geworden… Lees verder

Waarom toch die avondmaalsmijding?
3 november 2022

Waarom toch die avondmaalsmijding?

Waarom is er een nadrukkelijke avondsmaalsmijding bij vrijzinnigen en remonstranten. Yvonne Hiemstra deed er onderzoek naar… Lees verder

Maria vanuit het perspectief van de Koran
3 november 2022

Maria vanuit het perspectief van de Koran

In een themanummer over Maria mag deze voor islamitische gelovigen belangrijke personage niet ontbreken. Jan Berkvens spreekt met Samira I. Ibrahim, hydrologe en theologe… Lees verder

En stil figuurtje in een lichtblauw jasje
3 november 2022

En stil figuurtje in een lichtblauw jasje

Redactielid Geertrui Meinema werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Zij schrijft in AdRem geregeld over haar ervaringen en over bijzondere gebeurtenissen op school en in de klas. Ze is nieuw.. Lees verder

Een mooie studie over Maria, de moeder van Jezus
2 november 2022

Een mooie studie over Maria, de moeder van Jezus

In juni 2021 verscheen het boek ‘Maria: Icoon van genade’ van Arnold Huijgen. Binnen een jaar beleefde het zes drukken… Lees verder