Het universum van de stilte
Foto: Friso Keuris
Kies een AdRem nummer

Redactioneel Schuld

Schuld, schuld, mijn grote schuld. Woorden uit een oude liturgie die in remonstrantse kringen niet populair is. We willen ons alleen maar schuldig voelen voor wat we zelf misdaan hebben. Een collectieve schuldbelijdenis, het zit niet in ons systeem… Lees verder

Niet waar ben je tegen, maar waar ben je voor! #slavernijverleden

Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie. Zij bepleit een verschuiving van het concept schuld naar collectieve morele verantwoordelijkheid, om te doen wat juist is. ‘Ik verwacht dat allereerst de staat verantwoordelijkheid neemt. Maar ook de nazaten van mensen die hun welvaart hebben te danken aan de slavernij, bijvoorbeeld door.. Lees verder

Erkenning nodig, geen schuldbekentenis  #slavernijverleden

Karwan Fatah Black is expert op het gebied van globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. Hij meent dat schuld niet aan de orde is in het debat over het slavernijverleden, maar wel erkenning. Slachtoffers vragen om niet te bagatelliseren wat er is gebeurd. Joost Röselaers en Kathleen Ferrier stellen hem vragen over ons slavernijverleden en de omgang daarmee… Lees verder

April 2021

Door mijn schuld.. Lees verder

Verdraagzaamheid, een remonstrants kenmerk

Vorige maand ging het televisieprogramma ‘Jacobine op 2’ over polarisatie. Speciale aandacht was er voor Remonstranten en hun verdraagzaamheid. Waarom spelen Remonstranten in deze discussie zo’n belangrijke rol?.. Lees verder

De vergetelheid: 1979

Snuffelend in de kelder vond ik een ‘links doosje’ met brochures van het Interkerkelijk Vredesberaad, Kairos, de Wereldraad van Kerken en andere organisaties, met onderwerpen als: de wapenwedloop; Zuid-Afrika, wij en racisme; kerk en verzet in Namibië; Shell, smeer ‘em!; armoede en afhankelijkheid (over de schuldenlast aan het Westen)… Lees verder

Het gezicht van Antoinette Hovingh

Antoinette Hovingh (1950) kwam begin jaren negentig bij de Remonstranten in Doesburg aanwaaien en voelde zich er meteen thuis. Een doener die blij wordt van contacten met mensen van allerlei culturen. Actief in het diaconale werk… Lees verder

Proza van de CoZa: Bruggen bouwen

Wij zijn vanuit het landelijk bestuur (de CoZa) natuurlijk heel benieuwd wat u nu als eerste ging lezen toen deze AdRem op de mat viel: het blad of de bijzondere bezinningsbrief die er deze maand bij is meegestuurd… Lees verder

Korte berichten

Op 13 maart van 10.30 tot 13.15 uur is het zover. De afsluiting van het remonstrantse jaarthema met de online-beraadsdag ‘Mijn held en ik’. Via Zoom dit keer. Trouw-columnist Stevo Akkerman houdt de inleidende presentatie… Lees verder

Het gelaat van God

Wat is geloven? Om die vraag draait het in deze reeks artikelen. Wat kan je bevrijden van de angst dat uiteindelijk alles on-zin is, dus dat we gedoemd zijn te mislukken en ten onder te gaan? Wat kan je leven glans geven en het kostbaar maken?.. Lees verder

Elkaar is alles wat we hebben  

De tegenstellingen lopen op. En we voelen ons alleen. Zo kun je de analyse in de bezinningsbrief  ‘Ik laat je niet alleen’, over polarisatie en ‘Het vergeten wij’, samenvatten… Lees verder

Elkaar niet verliezen

Bij deze AdRem is een bezinningsbrief gevoegd bestemd alle leden en vrienden van de Remonstranten. En hopelijk gaat de brief ook de samenleving in den brede ter harte. Antje van der Hoek, remonstrants predikant in Den Haag en een van de belangrijkste auteurs van de brief, vertelt over doel en opzet ervan… Lees verder

Column ‘Ga toch koken!’

Meningsverschillen leidden in mijn familie nogal eens tot totale oorlog. Zo gaapte er een kloof tussen orthodox-protestantse gelovigen en socialisten. De twee kampen gebruikten voor de tegenstanders ook wel de scheldwoorden ‘zwarten’ en ‘rooien’, voorafgegaan door bijvoeglijke naamwoorden die ik hier niet zal herhalen… Lees verder

Redactioneel: Zoeken naar verbinding

Bij deze AdRem vindt u een bezinningsbrief. Een groep remonstrantse theologen, aangevuld met de remonstrantse historicus en oud-politicus Coos Huijsen, heeft nagedacht over wat het betekent dat onze samenleving steeds meer tegenstellingen lijkt te kennen… Lees verder

Niet de verschillen, maar de overeenkomsten

Hij is bestuurder van de christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden (DGW) in Gouda. Tot anderhalf jaar geleden was hij rector van een openbare middelbare school in Utrecht… Lees verder

Maart 2021

Zoeken naar verbinding.. Lees verder

Het gezicht van Bram Schrier

Bram Schrier (1944) woont al vijftig jaar in de pastorie van de remonstrantse kerk in Sommelsdijk. Hij fungeert als halve koster, was al eens zes jaar kerkenraadslid en nu al weer vijftien jaar voorzitter. Geen man van grote woorden… Lees verder

Korte berichten

Mensen Susanne van der Sluijs is per 1 januari 2021 aangesteld als ambulant predikant in de Parkstraatgemeente in Arnhem voor 0,2 fte, voor zolang de gemeente vacant is. Elly van Kuijk is ook per 1 jan 2021 aangesteld in de Kapel in Hilversum voor 0,4 fte. Friso Boogerd beëindigt zijn dienstverband in Naarden- Bussum. Vanaf.. Lees verder

Voorzichtige stappen tot samenwerking tussen gemeenten

Op het moment van schrijven van dit proza heb ik deze Adrem natuurlijk nog niet gelezen. Ik denk dat ik het moeilijk zou vinden om vandaag een profeet te herkennen. En dat terwijl het wemelt van de valse profeten… Lees verder

Profeten van toen en nu

Soms vind ik in een van die gratis boekenkastjes een pareltje, zoals onlangs het vergeelde en door schimmel aangetaste boekje ‘De gelijkenissen van een profeet – Verhalen en gesprekken van Tolstoj’… Lees verder

Nieuwe remonstrant: Lesley Pellis

Wie ben ik? Mijn naam is Lesley Pellis, 67 jaar oud. Ik ben werkzaam in de rechterlijke macht. Daarnaast ben ik onder meer freelance onderzoeker/docent op het terrein van het internationaal privaatrecht. Op het internationaal privaatrecht ben ik ook gepromoveerd. Ik ben getrouwd met Lidwien en heb 2 kinderen. Wat is mijn kerkelijke of religieuze.. Lees verder

Meer dan marketing

We vroegen hem om een brulbrief. ‘Dat is het niet geworden’, schrijft Jaap Marinus aan de redactie, ‘maar wel een stevige mening die me al een tijd bezighoudt’.. Lees verder

Vanaf 1901 #de vergetelheid

Er is één heel gevaarlijk rijtje boeken op het landelijk bureau: de personele staat van de predikanten bij de Remonstrantse Broederschap. Hierin staan de gegevens van alle remonstrantse predikanten genoteerd, zoals burgerlijke stand, opleiding, werkkring en publicaties;.. Lees verder

Mary Robinson, een profeet voor mensen nu en later

Take hold of it boldly and duly Seamus Heaney aan Mary Robinson (1997) Het moment waarop Mary Robinson grootmoeder werd markeerde een fundamentele kentering in haar levensvisie. Waar ze eerder de wereld wilde verbeteren en daarbij vooral haar eigen tijdsspanne op aarde voor ogen had, veranderde de geboorte van haar kleinzoon in 2003 hoe zij.. Lees verder

Wat is geloven?

Johan Goud schrijft een negendelige serie over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. In dit nummer deel 7… Lees verder

‘Lamentations of Jeremiah’ van Thomas Tallis

Hoe zit het eigenlijk met profeten in de muziek, vroeg de redactie zich af. Bekend zijn bijvoorbeeld de ‘Lamentations of Jeremiah’ van Thomas Tallis, oude muziek uit het Engeland van de zestiende eeuw. Hans Jacobi, cantor-organist bij de Remonstranten in Den Haag, voert ons langs dat muziekstuk… Lees verder

I am Greta

De feiten zijn bekend. Door menselijk toedoen stijgen op aarde de temperaturen. Het klimaat ontspoort en dat zal niet zonder gevolgen blijven voor mensen, dieren en planten. Daarnaast gaat ondanks een toenemend bewustzijn van wat de mensheid aan het aanrichten is, de ecologische verwoesting van de aarde door in hetzelfde tempo als tot nu toe… Lees verder

Ottolenghi, een profeet van de papillen

“Food can bring people together in a way nothing else could”    Yotam Ottolenghi Yotam Ottolenghi, kok en kookboekenschrijver, komt uit Jeruzalem, een stad belangrijk voor vele geloven. Hij schreef samen met zijn Palestijnse collega Sami Tamimi, ook opgegroeid in Jeruzalem, een kookboek dat zij vernoemden naar de stad van hun jeugd. Ze beschrijven de gerechten.. Lees verder

We deugen al

Iedereen heeft het over ‘De meeste mensen deugen’. Niet weg te branden uit de Boeken Top 10.  Rutger Bregman als profeet van de Nieuwe Mens – een wezen dat zou deugen. Halleluja, prijs de Heer! Jezus Christus is terug op aarde! Maar dat wisten we toch al? We zijn toch allemaal kinderen van God? Dat.. Lees verder

Zoek je het licht, ga dan naar het duister

Nadenkend over ‘profeten van deze tijd’ kwam de redactie uit bij Rikko Voorberg. Hij is een van origine vrijgemaakt gereformeerd theoloog en publiek bekend geworden door bijvoorbeeld zijn betrokkenheid bij de Vluchtkerk in Amsterdam en bij initiatieven om vluchtelingen met auto’s en een vliegtuig van de Griekse eilanden naar Nederland te halen (‘We gaan ze halen’)… Lees verder