Het wonderlijke einde van de Johannes
Kies een AdRem nummer

Boeren als afvalputje

De boeren zijn boos omdat ze overal de schuld van krijgen en klem zitten. ‘Neem ons serieus’ zeggen Titus van der Torren (1957) en Otteline van der Torren – van Verschuer (1959), akkerbouwers in Zonnemaire… Lees verder

Waarom is Red Bull goedkoper dan appelsap?

Huisarts Sietse Crop (1982) hanteert het motto ‘Zorg om de mens’ en pleit voor een integrale en holistische aanpak van gezondheid en ziekte. Gezondheid verbeteren begint bij een verandering van levensstijl, waarbij mensen het gevoel moeten hebben te kunnen kiezen, maar waarbij gezondheid gestimuleerd en beloond dient te worden… Lees verder

Overheid moet weer dienstbaar worden

Minister van Staat Frits Korthals Altes (1931) vindt het zeer terecht dat het kabinet herstel van vertrouwen in de overheid centraal stelt. Dat vraagt niet alleen om een nieuw beleid van de bewindslieden, maar ook om een andere instelling van de ambtenaren die met de uitvoering zijn belast. ‘De schapen behoren gehoed, behoed en beschermd.. Lees verder

De toepassing van het geloof mag niet in plaats van het geloof komen

‘We gaan ervan uit dat we in onze kerk allemaal het juiste doel nastreven, namelijk vrede en gerechtigheid op de wereld. Vanuit dat vertrouwen bevragen we elkaar en de regering kritisch over de gekozen middelen’, schrijft Eginhard Meijering (1940), in zijn werkzame leven lector in de theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden… Lees verder

Redactioneel Visie op de toekomst

‘Moet het sociale denken en willen een integrerend bestanddeel vormen onzer godsdienstprediking?’ Met deze vraag in zijn lezing ‘Het sociale element in onze godsdienstprediking’ (later: De Kerk als maatschappelijk geweten’) kreeg de seminariumhoogleraar G.J. Heering (1879-1955) in 1921 de afgevaardigden bij de remonstrantse Algemene Vergadering op het puntje van hun stoel… Lees verder

April 2022

Paasklanken met dissonanten    .. Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Remonstrantse visies op de politiek

In dit blad spreken dertien remonstranten over de toekomst. Wat een verscheidenheid! Maar is er ook eenheid? Wibren van der Burg (1959), hoogleraar aan de Erasmus School of Law, las alle bijdragen in de serie over ‘Visie op de toekomst’ en trekt in dit artikel conclusies… Lees verder

Het gezicht van Joanne Batelaan

Joanne Batelaan (1951) uit Barendrecht spreekt met Michel Peters over de integratie van het boeddhisme in haar christelijke geloofsleven bij de Remonstranten in Rotterdam. ‘Het leven bruist, ondanks alles’.. Lees verder

Korte berichten

Mensen Christa Anbeek is per 1 augustus 2021 tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Women and Care for the Future’ op de Internationale Graal – leerstoel aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Goos Minderman is per 1 januari benoemd tot interim – rector van het Remonstrants  Seminarium. Bert Dicou gaat.. Lees verder

In stilte verwijlen bij God

Claartje (Marina) Slootmans was van 1997 tot 2016 Remonstrants predikant in Vlaardingen, Eindhoven en Den Haag en besloot toen in te treden in een contemplatief klooster in België. Inmiddels heeft ze het klooster daar verlaten en woont ze sinds oktober 2020 in St. Agatha in een voormalig Kruisherenklooster in Noord-Brabant. Welke ervaringen heeft zij met stilte?.. Lees verder

In Memoriam: Eric Henri Cossee, predikant (1944-2021)

Op zaterdag 18 december overleed Eric Cossee op 77-jarige leeftijd. Hij was een van de meest markante, remonstrantse voorgangers. Gedurende zijn hele leven was hij voluit predikant, het grootste gedeelte van zijn carrière, van 1982-2009, in de Rotterdamse gemeente. Maar daarvoor, daarna en daarnaast diende hij ook een heel aantal kleinere gemeenten: Lisse/Sassenheim, Oude-Wetering, Dordrecht, Waddinxveen, Delft, Zoetermeer en Zevenhuizen… Lees verder

Maak iets over wat ons is overkomen – boekbespreking

‘Maak iets over wat ons is overkomen, zodat ze het zullen begrijpen. Beloof je het?’ Het is de laatste vraag van Bert aan haar vóór zijn zelfgekozen dood. Natuurlijk zegt ze ja, maar pas ruim twintig jaar later kan ze deze belofte inlossen met het boek ‘Alleen maar een blokje om’. Michel Peters spreekt met Ingeborg ten Hoopen, kunstenaar en gemeentelid in Lochem-Zutphen… Lees verder

Ontsteek dan een lichtend vuur

Abt Johannes geeft leiding aan het Kleiklooster in Amsterdam. Michel Peters sprak met hem over actie en contemplatie… Lees verder

Zonder inkeer gaat het niet

Yvonne Hiemstra doet onderzoek naar vrijzinnigheid, de omgang met rituelen en welke rol geloofservaring nog speelt. Zij stuitte daarbij op prof. Bert van Holk die schrijft over geloofservaring en rituelen. Met dank aan Marius van Leeuwen… Lees verder

Een mobiel stiltecentrum

Arend van Baarsen is geestelijk verzorger bij het LUMC. Hij beschrijft hoe stilte de kern van zijn werk uitmaakt… Lees verder

Column Vipassana

Na tien dagen zwijgen en doodstil kruislings zitten is het klaar – en ben ik op. Ik denk: ‘Was dit het nou? Waarom heb ik al die godvergeten tijd zoveel pijn zitten lijden?’ Ik wist niet eens meer waarom ik het was gaan doen. Ja, twee van mijn kinderen hadden het al gedaan. En ze.. Lees verder

Dagboek Mindfulness

Ons nieuwe redactielid Geertrui Meinema-Linders staart navel tijdens een cursus Mindfulness… Lees verder

Lopen door het labyrint

Er ligt een labyrint in onze tuin. Meer dan vier jaar geleden heb ik het aangelegd en het is er nog steeds. Het kwam voort uit een impuls, maar nu houd ik het bij. Eerlijk gezegd loop ik het niet zo vaak. Maar de plek heeft betekenis gekregen. De plek, de bomen – ook een boom erachter, een pruimenboom, helemaal niet zo oud, er komen nauwelijks pruimen aan, maar zoals die daar staat … Het is voor mij een plek geworden die rust uitstraalt… Lees verder

Redactioneel Inkeer en bezinning

Laten we eerlijk zijn, niet iedereen is het gegeven, de stilte. Niet alle remonstranten vinden daarin hun inspiratie. Ook uw hoofdredacteur heeft er eigenlijk niet zoveel mee. Ik ben meer van de spiritualiteit van een lied als ‘God roept ons broeders tot de daad’ of ‘Het leven is de krijgsbanier … tot in Gods handen dragen’ (of op minder vrijzinnige momenten ‘Voorwaarts Christenstrijders…’… Lees verder

Maart 2022

Visie op de toekomst.. Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Onze kunst wil je raken

Interview met Marieke van Schijndel, directeur van het Catharijneconvent. Kunst genieten vergt stilstaan en een pas op de plaats. Kim Magnee-de Berg spreekt met Marieke van Schijndel over de manier waarop haar museum die beleving faciliteert. ‘Die lege ruimte boven het portret, dat maakt het interessant. Het zorgt dat het kunstwerk kwaliteit en kracht krijgt,.. Lees verder

Februari 2022

Inkeer en bezinning.. Lees verder

Het gezicht van Marjorie Specht

‘Ik ben beter met beelden, dan met woorden hoor’, waarschuwt Marjorie Specht (1969). Al elf jaar is ze de onvolprezen vormgever van AdRem. Dat dat overigens reuze meevalt, leest u in dit portret waarin ze met Michel Peters over haar leven en haar vak praat… Lees verder

Korte berichten

Remonstrantse Miniaturen Winter én corona, de ideale omstandigheden voor deelname aan deze tweede digitale zoomkring vanuit huis. Doe ook mee aan drie bijeenkomsten over personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de remonstrantse geschiedenis. Op 24 januari vertelt Marthe de Vries u uitgebreid over Johannes Wtenbogaert. Op 24 februari geeft Susanne van der Sluijs.. Lees verder

Nieuwe remonstrant: Silvio Roduner (1950)

Wie ben ik? Ik groeide op in St.Gallen, Zwitserland. Als jongste kind kreeg ik als enige de kans om naar het gymnasium te gaan en in Zürich te studeren. In Amsterdam kon ik me aan de theologische faculteit van de UvA specialiseren in het vormingswerk voor volwassenen. Ik werkte bij de Woodbrookers in Bentveld met.. Lees verder

Paneldiscussie ‘Kerst gaat niet om gezelligheid, maar om de aanwezigheid van God in deze wereld’

Een stevig gesprek in ons discussiepanel over de betekenis of de verwording van het kerstfeest. Maar liggen de meningen eigenlijk wel zo ver uit elkaar? En zijn die niet ook het gevolg van de verschillen tussen Duitsland en Nederland? Michel Peters ordent weer de gedachten… Lees verder

Er staat wat te gebeuren…

Ook genoeg van al die voorspelbare, zoetsappige kerstfilms? Jan Berkvens doet suggesties voor betekenisvolle alternatieven… Lees verder