Kerst door de jaren heen. Lezers van AdRem vertellen.
Kies een AdRem nummer

Korte berichten

Mensen Marieke Fernhout gaat per 1 september weg uit Arnhem en wordt studentenpastor in Nijmegen. Joep de Valk gaat per 20 september vervroegd met emeritaat en verlaat dus Amsterdam Vrijburg. Hij wordt voorgedragen als afgevaardigde van de predikanten in de CoZa. Per 1 oktober is Peter Nissen interim-rector van het Remonstrants Seminarie. Hij volgt Marthe.. Lees verder

Bach: de troost van muziek

In de roman ‘Magdalena’ uit 2015 schildert Maarten ’t Hart een portret van zijn moeder. Op de laatste pagina is hij na haar begrafenis op weg naar huis en overweegt dat de voorstelling van een leven na de dood hem geen troost kan bieden. ‘Voortleven hoeft niet en wil ik niet, in welke vorm dan.. Lees verder

Proza van de CoZa

Met vertrouwen bergen verzetten Toen ik in juni 2018 aantrad als penningmeester (thesaurier) van de Remonstranten werd mij al snel duidelijk dat wij op te grote voet leefden. Er was een begroting met een tekort van € 735.000. Met een vermogen van € 10 miljoen zouden wij, bij ongewijzigd beleid, het nog veertien jaar kunnen.. Lees verder

Doen waar je goed in bent

‘In Rotterdam gebeurden altijd al goede dingen, maar we vertelden daar te weinig over. Binnen de gemeente was er communicatieschaarste en naar buiten toe was er een enorm communicatietekort.’ Zo kenschetst predikant Tjaard Barnard de situatie in zijn gemeente voor de vernieuwingsslag die inmiddels is gemaakt. ‘De folder van de bakker om de hoek was.. Lees verder

Meiresonne in woord en beeld

‘Waar twee of drie mensen samen zijn, daar ben ik ook.’   Matteüs 18 vers 20 Sint Christoffeldijk Sommelsdijk, september 2019  .. Lees verder

400!

Binnenkort is het weer zover. Op 26 september staat de 400e Algemene Vergadering van Bestuur gepland, in de Geertekerk. Op de AV worden de deelnemers geplaceerd met schitterend geverfde bordjes, die al heel lang in gebruik zijn. En toen stond daar in de kelder ‘opeens’ een doos met een tweede set, zo te zien uit.. Lees verder

Harmonie van kleuren, stippen en strepen. Interview met Mark van Praagh

In de Indische buurt in Amsterdam heeft beeldend kunstenaar Mark van Praagh zijn atelier, tevens expositieruimte. We spreken daar met elkaar over schoonheid en troost. We beginnen bij de gevolgen van ‘corona’ en hoe de maatregelen hem als kunstenaar hebben geraakt. Stilte in de stad ‘Het is dubbel. Net na de lockdown was het werkelijk.. Lees verder

Bevrijd verdriet

Getroffen door het intense verdriet van de ander, gingen Inez Lips en Cobi Klappe op zoek naar de achtergronden van troost. Het resultaat is het boek ‘Troost die ertoe doet’ met meer dan veertig verhalen waarin mensen getuigen van hun persoonlijke ervaringen met verdriet, verlies en rouwverwerking en van datgene wat hun daarbij bemoediging gaf… Lees verder

Column ‘Geen troost’

Toen ik een lijstje maakte met redenen waarom ik naar de kerk ga, stond het woord ‘troost’ daar niet op. De afgelopen maanden kreeg die vraag een nieuwe dimensie. Naar de kerk gaan vraagt namelijk een hele voorbereiding: van een datum uitzoeken en aanmelden tot wachten of er plek is en zo ja, op zondagmorgen.. Lees verder

Troostmuziek van remonstranten

De muzikale troostcanon van de Remonstranten, dat zochten we. We vroegen u als lezer een top drie van troostmuziek op te sturen naar de redactie. Wat een prachtmuziek verscheen er in onze mailbox! Verspreid over dit nummer treft u alle inzendingen aan. Maar muziek moet je horen natuurlijk. De redactie maakte van het merendeel van.. Lees verder

Als je twee kerken dient, heb je het samen best druk!

Twee geloven op één kussen Speelt geloof een belangrijke rol in een relatie? In de rubriek ‘twee geloven op één kussen’ vragen we stellen hoe het is om samen te leven met een partner die een andere achtergrond heeft en andere tradities kent aangaande het geloof. Dit keer Arie Noordermeer & Mariëtte Goudzwaard uit Utrecht… Lees verder

Wij doen juist niet

Engelien Hulsman is geestelijk verzorger in Meander MC in Amersfoort. In coronatijden had ze het drukker dan ooit met patiënten en medewerkers. Of ik toevallig een verpleegkundige achtergrond had, vroeg mijn leidinggevende. Ik schoot in de lach, haar vraag verraste me. ‘Nee’, zei ik, ‘dát heb ik niet te bieden’. ‘Dat dacht ik al’, zei.. Lees verder

Paneldiscussie ‘Religie biedt mij troost’

Ons email-discussiepanel heeft weer een intensief gesprek gevoerd over de vraag of religie eigenlijk troost biedt. Boeiende discussie weer… Lees verder

Zoeken in taal #watisgeloven?

Johan Goud schrijft in AdRem een negendelige serie over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. Vandaag deel 4. In de artikelen die ik tot nu toe schreef, draaide het steeds om taal. Ze gingen immers over de eerste zinnen, over het woord genade en wat dat betekent, en over ons leven als tragikomedie. Dat.. Lees verder

Redactioneel ‘Waar vind je troost?’

Er zijn onderwerpen die beter lopen dan andere. Soms gooit uw redactie wat in de groep en komt er uit de echoput zelfs geen echo naar boven, soms komt er juist veel. Muziek en troost bleken een gouden combinatie. We hebben een gevoelige snaar geraakt. Muziek geeft toegang tot het gevoel en ook tot de.. Lees verder

Uitzoomen, interview met Marjolein van Heemstra

Ja, ons leven is groots en belangrijk, maar tegelijkertijd stellen wij – met onze rimpels en ijdelheid – bijzonder weinig voor in het licht van de eeuwigheid. Die relativering is een troost… Lees verder

September 2020

  Waar vind je troost?.. Lees verder

Het gezicht van Lennard Lamers

Het zorghart van Lennard Lamers (1965) opende zich weer in de coronacrisis en hij meldde zich aan op de corona-cohortafdeling bij een organisatie voor ouderzorg in Amsterdam. ‘Geen held hoor. Je hebt een vak geleerd en nu het crisis is moet je dat gewoon zo goed mogelijk uitvoeren’. Hij is lid van de Geertekerk in Utrecht… Lees verder

Een kelder als een huis

Met Lodewieke Groeneveld heb ik afgesproken in de kelder van Vrijburg, een samenwerkingsgemeente van Remonstranten en VVP. Amsterdam is een van de gemeenten, die geen officiële vernieuwingsplek zijn, maar wel met vernieuwing aan de slag zijn gegaan… Lees verder

Korte berichten

Het septembernummer van AdRem gaat over het thema ‘troost’.  Een van de onderwerpen die aan de orde komt is de troost die muziek kan bieden… Lees verder

Column: Er is maar één JC

In deze tijden van ongevraagd ongeluk horen we regelmatig vallen: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. Wie weet nog dat Nederlands grootste voetballer de geestelijke vader is van deze uitdrukking? Zo gaat dat met goed gevonden woorden. Ze worden gemeengoed. Johan Cruijff was niet alleen een balkunstenaar, maar ook een taalkunstenaar. Hij praatte snel, intuïtief en.. Lees verder

1948

Pico staat voor Pinksterconferentie. De Pico was iets tussen de EO-jongerendag en de jamboree van de scouting in; georganiseerd vanuit diverse vrijzinnige jeugdbonden, die zich gebundeld hadden in de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale (VCJC)… Lees verder

Onze helden

Ook de leden van de redactie deden diepgravend zelfonderzoek naar hun helden. Met enige moeite en bedenkingen soms, maar onder druk wordt alles vloeibaar, zoals u weet. Geniet van het illustere gezelschap dat wij u hier presenteren… Lees verder

Dag van de predikant ‘Koffie en koude pannenkoeken’

Wat doet een dominee de hele dag, zeker in deze coronatijden? Kim Magnée – de Berg, remonstrants predikant van de samenwerkingsgemeente Gouda (Do, Re en VVP), laat het ons zien en wijdt er enige tekst aan… Lees verder

Ho-heer-huis? Nee!

Dit artikel is als pdf beschikbaar AdRem_juli 2020_Jasper van Eijndhoven.. Lees verder

Paneldiscussie ‘Vrijzinnig gelovigen hebben geen helden nodig!’

Halverwege mei voerde ons panel weer een email-discussie over de stelling ‘Vrijzinnig gelovigen hebben geen helden nodig’. Michel Peters doet verslag van de discussie… Lees verder

De Geest waait van buiten naar binnen en van binnen naar buiten

Bij het opruimen van mijn boeken kwam ik een artikel tegen van Mans Miskotte uit 1997. Hij constateert dat de kerken randgroepen geworden zijn, die opvallen door hun onbewogenheid, onbereikbaarheid en gebrek aan openheid… Lees verder

Iets minder Superjuffie

Als kind hield ik van de verhalen over meester Pompelmoes. Deze onvergetelijke creatie van de poëet Hans Andreus, is op een leuke manier ouderwets (toen ook al), lichtvoetig en plechtstatig tegelijk, leeft met een aantal sprekende huisdieren en kan een beetje toveren… Lees verder

Waarom hebben we helden?

Niet iedereen is zich ervan bewust een held of heldin te hebben, al kan er bij enig nadenken vaak toch wel iemand naar boven komen. Opvallend is de grote diversiteit in helden. Waarom hebben we helden? En wat zeggen onze helden over ons?.. Lees verder