Korte Berichten

Kies een AdRem nummer:

Oorlog en vrede in de klas
12 oktober 2022

Oorlog en vrede in de klas

Redactielid Geertrui Meinema werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Zij schrijft in AdRem geregeld over haar ervaringen en over bijzondere gebeurtenissen op school en in de klas. Ik denk nog.. Lees verder

Redactioneel ‘Oorlog en vrede’
12 oktober 2022

Redactioneel ‘Oorlog en vrede’

Het kerkelijk jaar gaat van feest tot feest. Religies hebben altijd de voortgang van de seizoenen gevierd door bepaalde dagen een bijzondere invulling te geven. De vorige seminariumhoogleraar schreef er.. Lees verder

Column: Sodemieter op!
19 september 2022

Column: Sodemieter op!

Soms moet je ‘Sodemieter op!’ zeggen. Als mensen je te na komen. Je omgeving zich ongevraagd met jou bemoeit. Als je klaar bent met mensen die vinden dat jij iets.. Lees verder

Muziektheater ‘Maria, Maria, Maria’ bij de Remonstranten
12 september 2022

Muziektheater ‘Maria, Maria, Maria’ bij de Remonstranten

Spectaculair muziektheater “Maria, Maria, Maria’ bij de Remonstranten op 10 en 11 december.. Lees verder

Kerk en oorlog
8 september 2022

Kerk en oorlog

Een tweegesprek tussen Bram Grandia en Johan Goud over gebruik van geweld en de oorlog in Oekraïne… Lees verder

Vredestheologie in tijd van oorlog
6 september 2022

Vredestheologie in tijd van oorlog

Fulco van Hulst schrijft over hoe we vanuit christelijk oogpunt moeten omgaan met oorlog en geweld… Lees verder

September 2022
6 september 2022

September 2022

Dag van de dominee:  Zichtbaar worden in de stad
6 september 2022

Dag van de dominee: Zichtbaar worden in de stad

Wat doet een predikant nu de hele dag? Marjan van Hal, predikant in de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden, laat het ons zien… Lees verder

Het gezicht van Mark van Praagh
2 augustus 2022

Het gezicht van Mark van Praagh

Kunstenaar Mark van Praagh (1957) is voortdurend bezig om orde in de chaos te brengen. In het  leven moet dat, maar ook op het doek, in kleur en vorm. Dat is precies de kern van scheppend bezig zijn, zegt hij. In zijn atelier op de zolder van Vrijburg praat hij met Michel Peters over de intrinsieke schoonheid en goedheid van de schepping en de mens die er een rommeltje van maakt… Lees verder

Inspirerende schoonheid
2 augustus 2022

Inspirerende schoonheid

Je hebt van die zeldzame momenten dat alles ‘klopt’. Een vrije dag, zo heerlijk warm en zonnig. Al vroeg op de fiets naar de bakker. Het broodje was nog warm toen ik het in mijn tas stopte. Daarna de boekwinkel in, een tijdschrift uitkiezen om bij de koffie te lezen… Lees verder

De schoonheid van een kerkgebouw
2 augustus 2022

De schoonheid van een kerkgebouw

Veel remonstranten houden van ‘hun’ kerkgebouw, vanwege de voetstappen die zij er hebben liggen en omdat het getuige is (geweest) van de hoogte- en dieptepunten in hun leven en in dat van hun dierbaren.  .. Lees verder

Jongerengemeente Arminius is springlevend!
2 augustus 2022

Jongerengemeente Arminius is springlevend!

De Jongerengemeente Arminius is een plek waar jongeren tot 35 jaar elkaar vinden in activiteiten rondom geloof en zingeving. Door wat we mee maken en de gesprekken die we voeren, groeien we als mensen, we ontwikkelen inzicht in wie we zijn en wat we belangrijk vinden in het leven… Lees verder

Column ‘Jezus of Krishnamurti?’
2 augustus 2022

Column ‘Jezus of Krishnamurti?’

Remonstranten zijn kritische lezers. Dat merken we als redactie van AdRem. Met regelmaat (gelukkig!) krijgen we reacties. Het zijn reacties die we soms heel snel ter harte kunnen nemen en die zelfs in ons systeem gaan zitten. Prachtige, gekleurde vlakken met daarin lichtgekleurde letters, niemand van de redactie durft het meer aan… Lees verder

‘De schoonheid van de hemel is de pracht van de sterren.’ (Sirach 43: 9)
2 augustus 2022

‘De schoonheid van de hemel is de pracht van de sterren.’ (Sirach 43: 9)

Pieter Hartevelt is gefascineerd door de kosmos. Hij beschrijft de sublieme schoonheid van het firmament… Lees verder

Ontroerende Stabat Maters
7 juli 2022

Ontroerende Stabat Maters

De Moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen waar haar zoon gekruisigd hing. Een van de mooiste vertalingen van het dertiende-eeuwse Stabat Mater is van Willem.. Lees verder

De vergetelheid: 1958
7 juli 2022

De vergetelheid: 1958

Zo’n kleine 100 jaar zijn er vakantiekampen georganiseerd door de Vrijzinnige Christelijke Jeugdcentrale, de jeugdbeweging van het Vrijzinnig Protestantisme. De Remonstranten behoorden daar ook toe en namen actief deel. Later is het kampwerk ondergebracht in een zelfstandige organisatie: Stichting Kamp- en Reiswerk voor de VCJC (doorgaans als SRK aangeduid – 1958)… Lees verder

Wiskunde, te  mooi om waar te zijn!
7 juli 2022

Wiskunde, te  mooi om waar te zijn!

Ello Weits (1959) is wis- en natuurkundige én theoloog, een bijzonder combinatie. Hij gebruikt toegepaste wiskunde als een instrument, als leverancier van modellen om uiteenlopende verschijnselen onder één noemer te vangen… Lees verder

Lenteplezier
7 juli 2022

Lenteplezier

Redactielid Geertrui Meinema werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Zij schijft in AdRem geregeld over haar ervaringen en over bijzondere gebeurtenissen in de klas… Lees verder

De balans in de natuur is fascinerend
7 juli 2022

De balans in de natuur is fascinerend

Lucas Folmer (2001) studeert biologie in Wageningen. Geertrui Meinema daagt hem uit na te denken over schoonheid. Hij bubbelt van (voor)beelden, die de schoonheid en de rauwe randjes van de natuur voor hem verbeelden… Lees verder

Schoonheid van de dogmatiek
7 juli 2022

Schoonheid van de dogmatiek

De gedachte is vaak dat dogmatiek en schoonheid elkaar bijten: hoe meer dogmatiek, hoe minder schoonheid. Ergens dogmatisch over zijn, vatten we in de volkmond op als vasthouden aan je standpunt tegen beter weten in. Daar is doorgaans weinig schoonheid aan. Toch zijn sommige dogmatische werken vol van talige schoonheid, schrijft hoogleraar Dogmatiek Maarten Wisse. Neem nu dit citaat van Augustus.. Lees verder

Redactioneel ‘Inspirerende schoonheid’
7 juli 2022

Redactioneel ‘Inspirerende schoonheid’

Schoonheid is een veelomvattend thema. In dit nummer benaderen we het van heel diverse kanten. Allereerst uitgebreid op een wat theoretische manier. Maar daarna volgen ook wat concretere invullingen die in meer of mindere mate herkenbaar zullen zijn voor u als lezer… Lees verder

Schoonheid gefileerd
5 juli 2022

Schoonheid gefileerd

Cathelein Aaftink promoveerde op het begrip schoonheid. Ze weet alles over structuren en andere ervaringskenmerken van schoonheidsbelevingen en vertelt daarover aan Kim Magnée. Maar waar ervaart ze die schoonheid nu.. Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’
5 juli 2022

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Predikant Annneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke Visser (1997) hebben elkaar een jaar lang in AdRem brieven geschreven. Zij bevroegen elkaar hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen. Laatste aflevering… Lees verder

Het gezicht van Marieke Fonk
4 juli 2022

Het gezicht van Marieke Fonk

Marieke Fonk (1957), psycholoog in het Diakonessenhuis in Utrecht en remonstrant in de Geertekerk, ontvangt Michel Peters in haar tuin in Bilthoven. Te midden van de bloeiende wilde hyacinten vertelt ze over een nieuwe levensfase die aanbreekt. Het ego gaat een steeds minder grote rol spelen… Lees verder

Proza van de CoZa: de taal van leiderschap
4 juli 2022

Proza van de CoZa: de taal van leiderschap

‘Vele talen, in alles de liefde’ is het nieuwe jaarthema en gaat over de kracht van taal. In een publicatie bij dit thema worden tien talen uitgediept. Taal geeft informatie over hoe we met elkaar communiceren, hoe we ons voelen en over hoe onderwerpen tot ons spreken. Dat geldt voor de ‘taal van de stilte’ evenzeer als voor de ‘taal van de gevangenis’, om twee uitersten te noemen… Lees verder

Dag van de dominee: Pieter Lootsma
4 juli 2022

Dag van de dominee: Pieter Lootsma

Wat doet een dominee nu de hele dag? Pieter Lootsma is predikant in de remonstrantse gemeente Naarden-Bussum. Hij laat het ons vooral zien in deze rubriek… Lees verder

Prikkel tot een mooi gesprek
4 juli 2022

Prikkel tot een mooi gesprek

Op 30 april is het tijdschrift ‘Blad voor je mond’ gelanceerd. Het initiatief is een van de innovatieprojecten van de Remonstranten. ‘Tijdschriften zijn er genoeg’, zeggen de makers, kunstenares Ellen Klasens en remonstrants predikant Kirsten Slettenaar… Lees verder

Ik kan niet anders dan dit maken
4 juli 2022

Ik kan niet anders dan dit maken

Hans Withoos Is fotograaf en kunstenaar. Hij was spreker op de remonstrantse beraadsdag van dit jaar. Eigenlijk wilde hij weinig meer met religies te maken hebben. Maar voor de Remonstranten maakt hij een uitzondering. Jan Berkvens gaat met hem in gesprek… Lees verder

Speciale aandacht voor de beeldtaal
4 juli 2022

Speciale aandacht voor de beeldtaal

De illustraties van het boek ‘Vele talen, in alles de liefde’ zijn gemaakt door een aantal jonge beeldmakers van midden twintig en begin dertig jaar. Tijdens hun laatste jaar aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hebben Aida de Jong, Veerle van der Veer, Imke Bogers en Lybrich Wieringa hun atelier opgezet in de culturele broedplaats ‘de Nijverheid’ in Utrecht… Lees verder

Oproep tot inclusiviteit
4 juli 2022

Oproep tot inclusiviteit

Voor de AdRem ging Yvonne Hiemstra in gesprek met Joep de Valk over het nieuwe jaarthema: ‘Vele talen, in alles de liefde’. Met Pinksteren wordt het gelijknamige boek gelanceerd… Lees verder