Jongerengemeente Arminius is springlevend!

Kies een AdRem nummer:

Taal als spiegel van de ziel
30 juni 2022

Taal als spiegel van de ziel

Het jaarthema van de Remonstranten is dit jaar ‘Vele talen, in alles de liefde’. Charlotte Hille sprak met Viacheslav Chirikba, vredesonderhandelaar namens Abchazië, minister van Buitenlandse Zaken van Abchazië tussen 2011 en 2016, directeur van het Centre for Strategic Studies, hoogleraar vergelijkende taalwetenschappen aan Abkhaz State University en dichter… Lees verder

Pinksteren en de geest van verzoening
30 juni 2022

Pinksteren en de geest van verzoening

De zachte vertelling in het Johannes-evangelie in Johannes 20: 19-23 over de komst van Heilige Geest is een verademing. Anders dan in Handelingen klinkt hier een intiem verhaal waar vertwijfeling en geloof elkaar raken… Lees verder

Redactioneel Naar elkaar luisteren
30 juni 2022

Redactioneel Naar elkaar luisteren

Verstaan staat centraal met Pinksteren. Iedereen begreep het zomaar, toen de eerste leerlingen spraken over de grote daden van God. Elkaar verstaan is in de praktijk wat weerbarstiger… Lees verder

Juli 2022
28 juni 2022

Juli 2022

Inspirerende schoonheid.. Lees verder

Ik geloof het wel
31 mei 2022

Ik geloof het wel

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke Visser (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Niemand weet het juiste antwoord
31 mei 2022

Niemand weet het juiste antwoord

Pinksteren is het feest van het verstaan. Uw redactie, overvallen door het geweld in Oekraïne wil toch proberen Poetin te verstaan en gaat te rade bij Derk Sauer. Dertig jaar lang actief in Rusland, nu verricht hij zijn journalistieke werk vanuit Nederland. Kind van remonstrantse ouders… Lees verder

Juni 2022
24 mei 2022

Juni 2022

Naar elkaar luisteren.. Lees verder

Het gezicht van  Nicky Bouwers
21 april 2022

Het gezicht van Nicky Bouwers

Nicky Bouwers (1976) is bestuurskundige en professioneel zangeres. In 2004 waren zij en haar vrouw op zoek naar een kerkelijk thuis in Rotterdam en liepen ze eens de remonstrantse kerk binnen. Sindsdien komen ze er en luistert Nicky de diensten regelmatig op met haar zang. Ze vertelt Michel Peters over geloof, politiek en de magie van zang en muziek… Lees verder

Korte berichten
21 april 2022

Korte berichten

Het luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers De Remonstranten zijn vertegenwoordigd in het protestants luchthavenpastoraat. Er worden enthousiaste mensen gezocht om mee te werken in het Meditation Centre op Schiphol. Het centrum is.. Lees verder

Seculiere muziek in een kerkdienst
21 april 2022

Seculiere muziek in een kerkdienst

Het is onze gemeente een goed gebruik dat mensen bij hun toetreden tot de gemeente (hun belijdenis) worden uitgenodigd hun favoriete lied te laten weten, zodat we dat kunnen laten klinken in de dienst. Een lied dat naar hun eigen gevoel verwoordt waarom zij lid willen worden van een christelijke gemeente en hun geloof willen belijden… Lees verder

Dagboek van een zanger
21 april 2022

Dagboek van een zanger

Veel artikelen óver muziek in dit nummer. Jan Douwes zingt al die paasmuziek zelf. Hij schrijft er een dagboek over.  .. Lees verder

Halleluja-momenten van lezers
21 april 2022

Halleluja-momenten van lezers

Onze lezers beschrijven hun hallelujah-momenten… Lees verder

Muziek tijdens de dienst
21 april 2022

Muziek tijdens de dienst

Deze keer een inkijkje in de week van Jan Pieter Lanooy (1993), de nieuwe organist van Vrijburg. Hij behaalde in 2019 zijn Master Orgel op het conservatorium in Den Haag bij Jos van der Kooy. Daarnaast studeerde hij Geschiedenis en Muziekwetenschap aan de universiteiten van Leiden en Utrecht… Lees verder

Passiemuziek opnieuw uitvinden
21 april 2022

Passiemuziek opnieuw uitvinden

Is hedendaagse passiemuziek nog wel denkbaar na Bachs onovertroffen Matthäus Passion? Laten we niet vergeten dat Bach vergelijkbare vragen had, toen hij in Leipzig cantor werd. In Leipzig had men uitgesproken verwachtingen van wat een passie zou moeten zijn… Lees verder

Favoriete paasmuziek
21 april 2022

Favoriete paasmuziek

Het Halleluja! Mijn vader zette het na de nachtmis altijd op en goed hard ook, terwijl mijn moeder bouillon en worstenbroodjes opwarmde: zie daar de tradities van een verlopen katholiek gezin. Later hebben we wel geprobeerd het vierstemmig te zingen: dikke pret, maar muzikaal niet om aan te horen. Maar toch: mijn eerste associatie met Pasen is het Halleluja van Händel… Lees verder

Het wonderlijke einde van de Johannes
21 april 2022

Het wonderlijke einde van de Johannes

De Matthäus Passion eindigt met het bekende ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’. Bij de Johannes Passion wordt niet in tranen neergezeten, integendeel. Maarten van der Bijl bespreekt het merkwaardige slotkoraal: ‘Ach Herr, laß dein lieb Engelein’… Lees verder

Militairen bereiden zich voor, maar op wat?
21 april 2022

Militairen bereiden zich voor, maar op wat?

Door de oorlog in Oekraïne staan de Nederlandse militairen op scherp. Ze proberen zich voor te bereiden, maar op wat eigenlijk? Hoe gaan ze om met de dreiging van de oorlog en een mogelijke militaire inzet vanuit Nederland? Michel Peters vroeg het aan Hannah Nováková, legerpredikant met remonstrantse zending… Lees verder

Redactioneel
21 april 2022

Redactioneel

Zoals u begrijpt, vergt de productie van een blad als AdRem een lange voorbereiding. We proberen om tenminste drie maanden voor de verschijningsdatum een thema vast te stellen. We vragen mensen om te schrijven en gaan zelf aan het werk met interviews… Lees verder

Oorlog vraagt ons om compassie en weerbaarheid
13 april 2022

Oorlog vraagt ons om compassie en weerbaarheid

Sjerp van der Vaart hield een overweging in de dienst van zondag 13 maart in de Arminiuskerk in Rotterdam. Deze tekst is een bewerking daarvan. Hij verbindt met elkaar de.. Lees verder

Ik geloof het wel
12 april 2022

Ik geloof het wel

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke Visser (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

We zijn geen heiligen
12 april 2022

We zijn geen heiligen

Ze appen en bellen elke dag: ‘Hoe gaat het?’ Ze krijgen foto’s binnen van raketten die bij het dorp zijn neergekomen. En ineens belt Ruslan: ‘Ik ben met Jana en de kinderen onderweg naar de grens’, waarop de lijn wegvalt. Charlotte (64) en Christoph (63) uit Acquoy kijken elkaar aan: ‘We gaan ze ophalen.’.. Lees verder

Uw bijdrage maakt AdRem mogelijk!
5 april 2022

Uw bijdrage maakt AdRem mogelijk!

Acht keer per jaar ligt AdRem bij u op de mat: het blad van en voor Remonstranten. In het maken van dit blad zit veel tijd die wij er met veel plezier en liefde aan besteden. Hoe mooi is het om met elkaar te delen wat er speelt binnen en rondom onze geloofsgemeenschap. Met AdRem bereiken we alle remonstranten en zo proberen we een verbindend element te zijn… Lees verder

Het gezicht van Mariette Hamaker
5 april 2022

Het gezicht van Mariette Hamaker

Mariette Hamaker (1947) was veertig jaar lang huisarts in Amsterdam, inmiddels acht jaar met pensioen. Met één been staat ze in de grote stad, met het andere in de zandgronden van Schouwen-Duiveland, plek van de familie van haar moeder. Zij spreekt met Michel Peters over leven, werk en geloof. ‘Vrijburg is mijn dorp in de stad’… Lees verder

Korte berichten
5 april 2022

Korte berichten

Beraadsdag ‘Verrassend verbonden’ (digitaal) Wij weigeren te geloven dat we in de samenleving meer en vaker tegenover elkaar staan. Wij vinden juist dat we verrassend vaak verbonden zijn met anderen… Lees verder

Dag van de dominee: Lense Lijzen
5 april 2022

Dag van de dominee: Lense Lijzen

Wat doet een dominee nu de hele dag? Lense Lijzen maakte onlangs de overstap van Groningen naar Utrecht. Hij ontmoet nieuwe mensen en snuffelt aan nieuwe werkzaamheden… Lees verder

In Memoriam: Annegien de Jonge
5 april 2022

In Memoriam: Annegien de Jonge

Op vrijdag 7 januari overleed emeritus-predikant Annegien de Jonge, zij werd 91 jaar. Annegien de Jonge heeft vrijwel haar hele werkende leven in de remonstrantse gemeenten Gouda en Schoonhoven gestaan (1962 – 1994). Ook diende zij korte tijd de gemeente Waddinxveen (1983-1986)… Lees verder

Boekbespreking ‘Otto de Kat, Het uur van de olifant’
5 april 2022

Boekbespreking ‘Otto de Kat, Het uur van de olifant’

Soms wil je over boeken vertellen, die je net gelezen hebt. Of die aan anderen geven. Omdat zij ontroeren; omdat er mensen ter sprake komen waar je je verwant mee voelt; omdat de taal zo tot de verbeelding spreekt, dat je vertrouwen in het leven en de mensen wordt hersteld. Zoiets gebeurde mij bij het lezen van zijn laatste boek van Otto de Kat: ‘Het uur van de olifant’… Lees verder

Sturen op samenhang en kwaliteit bij inrichting van Nederland
5 april 2022

Sturen op samenhang en kwaliteit bij inrichting van Nederland

David van Zelm van Eldik (1974) is Programmaleider ONS Landschap op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en remonstrant in Rotterdam. Hij onderscheidt in de ruimtelijk ordening van Nederland een klimaatcrisis, een stikstof- en biodiversiteitscrisis en een woningbouwcrisis. Er is geld beschikbaar, er zal echter alleen een oplossing komen als die problemen in hun onderlinge samenhang worden aangepakt… Lees verder

Belastingheffing misschien niet eens erg?
5 april 2022

Belastingheffing misschien niet eens erg?

Onevenwichtig, een opgelapt rommeltje. Frits Barnard (1960), van 1993 tot 2019 partner van Deloitte Belastingadviseurs te Amsterdam, is duidelijk: zowel de belastingwetgeving voor particulieren als bedrijven moet geheel opnieuw worden opgezet. Na covid is er geen ruimte meer voor fiscale vergezichten… Lees verder

Waarom bleef je niet voor mij?
5 april 2022

Waarom bleef je niet voor mij?

Annemarieke van der Woude (1963), remonstrants predikant in Oosterbeek, vraagt zich af hoe vrij de keuze van kwetsbare ouderen is om zelf het moment van hun levenseinde te bepalen. Zij geeft het kabinet mee: Spreek niet langer over ‘voltooid leven’, maar over ‘levensmoe’. En, het belangrijkste: investeer in het leven, niet in de dood… Lees verder