Druk weekje

Druk weekje

In deze rubriek geeft een predikant inzicht in zijn werkzaamheden. In dit nummer Berend Borger, predikant in Groningen, die een hele week in beeld heeft gebracht.

zondag

In het Pelstergasthuis in Groningen komt de Franstalige Waalse gemeente eens in de veertien dagen bij elkaar. Zo’n vier keer per jaar ga ik daar voor. Dankzij mijn werk in Kameroen spreek ik een aardig mondje Frans en dat zet ik in ten dienste van de Waalse gemeente.

maandag

Wij wonen nu een jaar in Zuidhorn. Aan ons huis moest het nodige onderhoudswerk worden verricht. Op de foto de auto van de glaszetter die alle ramen van dubbel glas (isolatienorm uit  1987) vervangen heeft door HR++ .

dinsdag

Eten moeten we toch, dus waarom niet samen? Dat geldt ook voor de Maaltijd & Meer – groep van het Groninger Studentenpastoraat. Elke dinsdagavond komt er een groep studenten eten. Na de Maaltijd is er altijd Meer. Dat kan een serieus gesprek zijn over een thema, of een activiteit in de stad waar we samen naartoe gaan. Toen bekend werd gemaakt dat er alsnog rente op de studielening moest worden betaald, spraken we over geld en goed, over financiële schulden waar studenten in zitten en welke invloed dat op hun leven heeft.

Een week voor de verkiezingen deden we een stellingenspel aan de hand van kies/stemwijzers. Op een avond spraken we over onze families en de gezinnen waar we uit komen en of en zo ja, hoe die ons ook iets hebben meegegeven aan (christelijk) geloof. En soms hebben we een spellenavond.

woensdag

Op de universiteit in het centrum en op campus Zernike zijn we vanuit de stichting SKLO (StudentenKoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties in Groningen) elke woensdagmiddag aanwezig met een luisterend oor (All Ears) voor studenten die rondlopen met vragen. Soms acute vragen, soms vragen naar studieverloop (en meestal gaat het dan over studievertraging), maar ook thema’s als eenzaamheid en stress zijn topics waar we studenten een weg in proberen te wijzen. Weer eens op de Rijksuniversiteit Groningen, mijn alma mater.

donderdag

Elke tweede donderdag van de maand is er Spoor van Licht in de Martinikerk. Bezoekers mogen een lichtje aansteken in het koor van de Martinikerk. All Ears en Spoor van Licht kan ik doen omdat ik in mijn aanstelling bij de Remonstrantse Gemeente Groningen hiervoor ben vrijgesteld.

vrijdag

Twee keer per jaar organiseren we in Groningen een gemeentemaaltijd. Het was weer erg gezellig en het eten smaakte voortreffelijk. Terwijl onze zoon in Kenia verblijft, kunnen wij gebruik maken van zijn appartement in Amsterdam. Ter ontspanning boekten we een concert in het Concertgebouw. Prachtige muziek. Bovendien een heerlijk rustmoment aan het einde van een drukke week.

zondag
Een van onze gemeenteleden is overleden. In de dienst op de zondag daarna wordt de naam van de overledene genoemd en wordt er een kaars aangestoken. In de weken daarna, tot aan de gedachtenisdienst blijft de kaars in de kerk staan. Het licht is een symbool van Gods aanwezigheid. En na de dienst de fijne, interessante, bemoedigende en eerlijke reacties in ontvangst nemen. Uiteraard met koffie.

P.S. Onze gemeente is jarig, ze bestaat 145 jaar. Op 10 december hebben we een cantatedienst met medewerking van zangers en instrumentalisten onder leiding van onze organist Robert Koolstra. Aanvang 10.30 uur. Op het programma staat cantate Bwv 61 Nun komm, der Heiden Heiland.

Zie ook

Arminius: springlevend en vol inspiratie
4 juni 2020

Arminius: springlevend en vol inspiratie

Zes jonge remonstranten verschijnen rond acht uur ’s avonds online. Allemaal op onze eigen stek of, zoals ze in Vlaanderen zeggen in ons eigen kot, om elkaar te ontmoeten nu dat fysiek niet kan.. Lees verder

Het blijft tobben 
10 februari 2020

Het blijft tobben 

Ruard Ganzevoort weet van leed. Op zijn elfde werd hij misbruikt. Als predikant binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken beleefde hij zijn ‘coming out’. Hij was getrouwd en is vader van zes kinderen, van wie er een is overleden door wiegendood. Hij ging scheiden en leefde verder met een man… Lees verder