Voorzichtige stappen tot samenwerking tussen gemeenten
Foto: Tom Driggers via CC

Voorzichtige stappen tot samenwerking tussen gemeenten

Op het moment van schrijven van dit proza heb ik deze Adrem natuurlijk nog niet gelezen. Ik denk dat ik het moeilijk zou vinden om vandaag een profeet te herkennen. En dat terwijl het wemelt van de valse profeten. Deze valse profeten gedijen bij het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ en deze valse profeten weten ook het best wat goed is voor ‘wij’, op het dogmatische af.

Dat zit in de allergiezone van remonstranten. Verdraagzaamheid en het besef dat je niet de wijsheid in pacht hebt, verbindt hen. Het gesprek daarover is dus zeer relevant vandaag. En dat gesprek willen we nog lang en breed kunnen voeren. Hoe we dat willen doen staat in de ‘Beleidsvisie 2020 -2030, Remonstranten, een bezield verband’. Deze beleidsvisie is in november 2020 vastgesteld. Maar het proces van totstandkoming was belangrijker dan de stemming in de AV van Bestuur. Gedurende een jaar hebben veel mensen aan de visie bijgedragen: in werkgroepen, in zoomsessies, binnen gemeenten en in een AV van Beraad. De inzichten, ideeën en voorkeuren van al deze mensen zijn onderdeel van de visie en daarmee zijn deze mensen ambassadeurs van die visie. Een wezenlijk democratisch proces is misschien wel de profeet van nu.

Personeel, gemeenten en innovatie
Op het gebied van Personeel, Gemeenten en Innovatie (PG&I) gaan we niet stil zitten afwachten. De realiteit is dat er steeds meer gemeenten zijn die moeite hebben kader te vinden, of financieel krap zitten. In de beleidsvisie wordt ingezet op samen sterker zijn. Misschien heeft dat eraan bijgedragen dat sedert november al enkele gemeenten voorzichtige eerste stapjes hebben gezet naar samenwerking met een grotere buurgemeente. Dat gaat niet vanzelf. Om een eerste stap te maken moet je een vertrouwd evenwicht los durven en kunnen laten. Gemeente zijn is in de kern lokaal. Maar er zijn al voorbeelden waar afstand wordt overbrugd.

Om mensen te bereiken die niet makkelijk over de drempel van een gemeente stappen worden onder andere door de innovatiepredikanten nieuwe wegen gezocht om het remonstrantse gedachtengoed te delen. Het is nog te vroeg om te beoordelen of er nieuwe modellen worden gevonden die kunnen beklijven en bij ons passen.

Om deze initiatieven te ondersteunen wordt er veel ondernomen om het remonstrantse gedachtengoed breed over het voetlicht te brengen. Veel kerkdiensten zijn al online te volgen en ook via traditionele media wordt er aan de weg getimmerd.

Heeft u nog suggesties hoe we samen sterker komen te staan? Wij horen het graag via info@remonstranten.org

 

Pieter Jöbsis
Lid van de CoZa met portefeuille P,G&I

Zie ook