December 2023: Deze wereld omgekeerd

December 2023: Deze wereld omgekeerd

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Willem van Reijendam
21 december 2023

Het gezicht van Willem van Reijendam

Willem van Reijendam (Groningen, 1965) is aan zijn tweede jeugd begonnen. Sinds twee maanden woont hij samen in Alkmaar met Sanne Kloosterboer met wie hij vijf jaar geleden een LAT.. Lees verder

Korte berichten
21 december 2023

Korte berichten

Mensen Mignon van Bokhoven laat weten dat haar werk bij geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum beëindigd is per 1 december 2023 omdat de gemeenschap zichzelf heeft opgeheven. Zij blijft werkzaam als geestelijk.. Lees verder

In Memoriam Leonard Schenck (1932-2023)
21 december 2023

In Memoriam Leonard Schenck (1932-2023)

Toen ik ruim zeven jaar geleden predikant werd in Twente, trof ik elf emeriti aan in de gemeente. Best spannend, want ik was vers overgestapt van de PKN, en moest.. Lees verder

Druk weekje
21 december 2023

Druk weekje

In deze rubriek geeft een predikant inzicht in zijn werkzaamheden. In dit nummer Berend Borger, predikant in Groningen, die een hele week in beeld heeft gebracht. zondag In het Pelstergasthuis.. Lees verder

Denken over geloven
21 december 2023

Denken over geloven

Willem B. Drees, de laatste hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Faculteit der Godgeleerdheid in Leiden – de opleiding is inmiddels gestopt, de faculteit was al eerder opgegaan in de letterenfaculteit -,.. Lees verder

Dwarse poëzie van Oosterhuis
21 december 2023

Dwarse poëzie van Oosterhuis

Het thema van dit nummer ‘Deze wereld omgekeerd’ komt uit een lied van Huub Oosterhuis. Pieter Korbee schrijft daar in zijn artikel ook over. Hoe functioneert dit lied in het.. Lees verder

Recensie De leegte voorbij?
21 december 2023

Recensie De leegte voorbij?

Als er één verhaal is waarvan je zou kunnen vermoeden dat het samenbindende kracht heeft, dan is dat het kerstverhaal. Inclusief de roep om vrede en betrokkenheid op elkaar. Of…is.. Lees verder

Remonstranten in de Europese Oecumene?
21 december 2023

Remonstranten in de Europese Oecumene?

In 2023 zijn, na de coronapandemie, weer allerlei live ontmoetingen georganiseerd op het Europese Oecumenische vlak. Als Remonstrantse Broederschap waren we dit jaar tot nu toe vertegenwoordigd in Thessaloniki bij.. Lees verder

De vergetelheid: 1949
21 december 2023

De vergetelheid: 1949

Staat dan in de vrijheid…..Een Monument voor de Remonstranten Bij het afscheid van prof. dr. G.J. Heering heeft student Jan Lindemans een toneelstuk geschreven en dat is door studenten opgevoerd… Lees verder

Kerst in het verpleeghuis
11 december 2023

Kerst in het verpleeghuis

KerstspelIn een verpleeghuis waar ik lang geleden werkte, werd voor de kerstviering een levende kerststal opgetuigd. Van de nabijgelegen kinderboerderij werden een os en een ezel geleend, afgeleverd met een.. Lees verder

Dienstbaar zijn aan de wereld
11 december 2023

Dienstbaar zijn aan de wereld

Diederik Boomsma stond bij de Tweede Kamerverkiezingen als 21e op de lijst voor de politieke partij Nieuw Sociaal Contract en viel daarmee dus net buiten de boot. Hij is voormalig.. Lees verder

Klein geleerd
11 december 2023

Klein geleerd

Redactielid Geertrui Meinema werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Zij schrijft in AdRem geregeld over haar ervaringen en over bijzondere gebeurtenissen op school en in de klas. Er is heibel.. Lees verder

Alleen beschaving lost migratievraagstuk op
11 december 2023

Alleen beschaving lost migratievraagstuk op

Kerken in Europa manifesteren zich over het algemeen als de hoeders van de migratie. Christenen ervaren de bijbel als een verhaal van mensen op weg, niet alleen in spirituele zin… Lees verder

Redactioneel
11 december 2023

Redactioneel

‘De wereld omgekeerd’, het leek uw redactie een mooie samenvatting van de betekenis van het kerstverhaal. De kleine en kwetsbare baby in de voederbak tegenover de machtigen der aarde. Is.. Lees verder

Haat en geweld maken het visioen van de profeten kapot
11 december 2023

Haat en geweld maken het visioen van de profeten kapot

Terwijl Pieter Korbee een verhaal aan het schrijven was over omkeringen in de bijbel, vroeg hij zich af: wat zijn die visioenen waard in een wereld waarin haat en geweld.. Lees verder