De vergetelheid: 1949

De vergetelheid: 1949

Staat dan in de vrijheid…..
Een Monument voor de Remonstranten

Bij het afscheid van prof. dr. G.J. Heering heeft student Jan Lindemans een toneelstuk geschreven en dat is door studenten opgevoerd. Het stuk kende vier bedrijven en een naspel. Het begint met een student die een scriptie moet maken voor het vak remonstrantica. Ze kiest voor een levendige vorm en schetst de vroege historie in enkele scènes. Het stuk eindigt met een scène die de seminarieavond bij de hoogleraar thuis uitbeeldt. Het werkstuk wordt besproken, bekritiseerd door medestudenten en tenslotte beoordeeld door de hoogleraar. Bij de eerste opvoering in de schouwburg van Arnhem op 31 mei 1949 ging deze scène over in de huldiging van de hoogleraar.

De recensent van de krant complimenteerde Jan Lindemans voor het vlot geschreven stuk, dat vernuftig in elkaar zat, hoewel hij hier en daar in het burleske vervalt met te weinig respect voor de zuiverheid van de geloofsmotieven van de calvinistische tegenstander.

De studenten ontvingen lof voor hun spel: de aanstaande predikanten hebben de gelegenheid niet voorbij laten gaan om hun spraaklessen goed in praktijk te brengen, met een speciale vermelding voor Hans Paardekoper, Jan van Goudoever en Wim Overdiep.  

Het stuk was zo’n succes dat opvoeringen elders volgden: Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Groningen. In Rotterdam werd het publiek verrast. Prof. Heering speelde zichzelf in de slotscène. Hij sprak nog eenmaal tot studenten en mede-vrienden over het Staat dan in de vrijheid met welke Christus ons heeft vrijgemaakt (Gal.5: 1) en over geloofsmoed en geloofsvrijheid, over het God méér gehoorzamen dan de mensen, ook in onze tijd. 

Liesbeth Orthel

Zie ook

Het gezicht van  Marianne Smits
1 juni 2021

Het gezicht van Marianne Smits

Marianne Smits (1951) uit Utrecht gaf pas laat ruimte aan de religieuze gevoelens die bij haar van jongs af aan al latent aanwezig waren. Ze vertelt Michel Peters over haar voorzichtige stappen om contact te maken met de allesomvattende liefdevolle kracht die ze God noemt… Lees verder

Het universum van de stilte
1 juni 2021

Het universum van de stilte

Claudia Rumondor is onder meer componist en musicoloog. Juist zij kent het belang van stilte in de muziek… Lees verder