Seculiere muziek in een kerkdienst
Foto: Nils H. via Flickr
Kies een AdRem nummer

Een mobiel stiltecentrum

Arend van Baarsen is geestelijk verzorger bij het LUMC. Hij beschrijft hoe stilte de kern van zijn werk uitmaakt… Lees verder

Column Vipassana

Na tien dagen zwijgen en doodstil kruislings zitten is het klaar – en ben ik op. Ik denk: ‘Was dit het nou? Waarom heb ik al die godvergeten tijd zoveel pijn zitten lijden?’ Ik wist niet eens meer waarom ik het was gaan doen. Ja, twee van mijn kinderen hadden het al gedaan. En ze.. Lees verder

Dagboek Mindfulness

Ons nieuwe redactielid Geertrui Meinema-Linders staart navel tijdens een cursus Mindfulness… Lees verder

Lopen door het labyrint

Er ligt een labyrint in onze tuin. Meer dan vier jaar geleden heb ik het aangelegd en het is er nog steeds. Het kwam voort uit een impuls, maar nu houd ik het bij. Eerlijk gezegd loop ik het niet zo vaak. Maar de plek heeft betekenis gekregen. De plek, de bomen – ook een boom erachter, een pruimenboom, helemaal niet zo oud, er komen nauwelijks pruimen aan, maar zoals die daar staat … Het is voor mij een plek geworden die rust uitstraalt… Lees verder

Redactioneel Inkeer en bezinning

Laten we eerlijk zijn, niet iedereen is het gegeven, de stilte. Niet alle remonstranten vinden daarin hun inspiratie. Ook uw hoofdredacteur heeft er eigenlijk niet zoveel mee. Ik ben meer van de spiritualiteit van een lied als ‘God roept ons broeders tot de daad’ of ‘Het leven is de krijgsbanier … tot in Gods handen dragen’ (of op minder vrijzinnige momenten ‘Voorwaarts Christenstrijders…’… Lees verder

Maart 2022

Visie op de toekomst.. Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke (1997) schrijven elkaar brieven. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Onze kunst wil je raken

Interview met Marieke van Schijndel, directeur van het Catharijneconvent. Kunst genieten vergt stilstaan en een pas op de plaats. Kim Magnee-de Berg spreekt met Marieke van Schijndel over de manier waarop haar museum die beleving faciliteert. ‘Die lege ruimte boven het portret, dat maakt het interessant. Het zorgt dat het kunstwerk kwaliteit en kracht krijgt,.. Lees verder

Februari 2022

Inkeer en bezinning.. Lees verder

Het gezicht van Marjorie Specht

‘Ik ben beter met beelden, dan met woorden hoor’, waarschuwt Marjorie Specht (1969). Al elf jaar is ze de onvolprezen vormgever van AdRem. Dat dat overigens reuze meevalt, leest u in dit portret waarin ze met Michel Peters over haar leven en haar vak praat… Lees verder

Korte berichten

Remonstrantse Miniaturen Winter én corona, de ideale omstandigheden voor deelname aan deze tweede digitale zoomkring vanuit huis. Doe ook mee aan drie bijeenkomsten over personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de remonstrantse geschiedenis. Op 24 januari vertelt Marthe de Vries u uitgebreid over Johannes Wtenbogaert. Op 24 februari geeft Susanne van der Sluijs.. Lees verder

Nieuwe remonstrant: Silvio Roduner (1950)

Wie ben ik? Ik groeide op in St.Gallen, Zwitserland. Als jongste kind kreeg ik als enige de kans om naar het gymnasium te gaan en in Zürich te studeren. In Amsterdam kon ik me aan de theologische faculteit van de UvA specialiseren in het vormingswerk voor volwassenen. Ik werkte bij de Woodbrookers in Bentveld met.. Lees verder

Paneldiscussie ‘Kerst gaat niet om gezelligheid, maar om de aanwezigheid van God in deze wereld’

Een stevig gesprek in ons discussiepanel over de betekenis of de verwording van het kerstfeest. Maar liggen de meningen eigenlijk wel zo ver uit elkaar? En zijn die niet ook het gevolg van de verschillen tussen Duitsland en Nederland? Michel Peters ordent weer de gedachten… Lees verder

Er staat wat te gebeuren…

Ook genoeg van al die voorspelbare, zoetsappige kerstfilms? Jan Berkvens doet suggesties voor betekenisvolle alternatieven… Lees verder

Komt, verwondert u hier mensen

Het kerstverhaal. Een meisje staat in de keuken en schrikt zich een hoedje: ze krijgt een engel op bezoek, Gabriël heet ie. Het zal je maar gebeuren! ‘Hai! Je hoeft niet bang te zijn hoor!’ Hij blijkt een boodschap te hebben: Maria zal binnenkort zwanger zijn. Oeps!.. Lees verder

Een betere wereld begint niet bij jezelf

We gaan er in dit artikel met een gestrekt been in. Michel Peters tekende de stevige meningen op van drie klimaatactivisten… Lees verder

Anders denken over agapè

‘Uiteindelijk begint anders denken bij de ander die uniek is. Dat is geen denken vanuit de ander. Per slot van rekening kunnen we volgens Levinas niet weten wat de ander precies denkt’, betoogt Harry Hummels, hoogleraar ‘Ethiek, Organisaties en Samenleving’ aan de School of Business and Economics van Maastricht University… Lees verder

Redactioneel ‘Anders kijken’

Voor het tweede jaar zullen we een kerst beleven die anders dan anders is. Allerlei vanzelfsprekendheden, een welvoorziene dis met veel mensen, een kerkdienst met veel, luid galmende mensen, het lijkt er niet zo in te zitten dit… Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Predikant Anneke van der Velde (1963) en haar dochter Geerke (1997) schrijven elkaar ‘brieven’. Zij bevragen elkaar daarin hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen… Lees verder

Mpho Tutu in Vrijburg: ‘Een wereld van bloei creëren’

Per 1 januari a.s. gaat Mpho Tutu voor een dag in de week aan de slag voor Vrijburg, het samenwerkingsverband van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Amsterdam. AdRem heeft al een interview met haar… Lees verder

December 2021

  Anders kijken.. Lees verder

Korte berichten

Korte berichten over de Remonstranten.. Lees verder

Proza van de CoZa: Inspiratie

In mijn baan mag ik in vele keukens kijken. Soms geniet ik van één van de vele inspiratiebronnen die de Remonstranten aanbieden: een dienst, een lezing, een boek, een blog, de AdRem. Vaker nog spreek ik remonstranten vanuit hun functie in een kerkenraad of in een taakgroep. En dat inspireert ook. Er is doorgaans zoveel.. Lees verder

Het Gezicht van Pieter Jöbsis

Pieter Jöbsis (1953) uit Den Haag is portefeuillehouder Personeel, Gemeenten en Innovatie in de CoZa. Hij vertelt aan Michel Peters over zijn  levensloop en zijn geloof. Kennismaking met een man die God in zijn abstractie beleeft en iedere vorm om dat nader in te vullen wegredeneert. En het voortbestaan van de Remonstranten aan het hart gaat… Lees verder

Dag van een dominee: ‘Mijn God kan tegen een grap”

Wat doet een dominee de hele dag? Reinhold Philipp, predikant in gemeente Den Haag, lacht ons tegemoet… Lees verder

Paneldiscussie ‘Seksisme komt bij de Remonstranten niet voor’

Ons discussiepanel scherpte weer haar gedachten, dit keer over de vraag of seksisme ook bij de Remonstranten voorkomt. Michel Peters schreef onderstaand artikel op basis van de bijdragen… Lees verder

Seksisme is wel een groot probleem bij de Remonstranten

De eindredacteur stuurde per abuis de concepttekst van de paneldiscussie ter goedkeuring naar predikant Rachelle van Andel, in plaats van naar panellid Rachel Adriaanse. Rachelle van Andel stuurde wel meteen een inhoudelijke reactie terug… Lees verder

‘Bewustwording is essentieel’

Een interview van Charlotte Hille met Sophie Bloemert, coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.. Lees verder

Briefwisseling ‘Ik geloof het wel’

Een nieuwe rubriek in AdRem. De komende tijd plaatsen wij in ieder nummer een briefwisseling tussen predikant Anneke van der Velde en haar dochter Geerke onder de titel ‘Ik geloof het wel’. Zij zullen elkaar bevragen op hoe ze in het leven staan en hoe geloof, zingeving en spiritualiteit daarin een rol spelen. Zij stellen zich in dit nummer eerst aan u voor… Lees verder