In Memoriam Pieter Leendert Slis (1931-2023)

In Memoriam Pieter Leendert Slis (1931-2023)

Op 23 augustus overleed Piet Slis op 91 jarige leeftijd. Gedurende lange tijd heeft hij zich ingezet voor de Remonstrantse Gemeente Den Haag en de landelijke Remonstranten. Zo was Piet penningmeester en voorzitter van de Haagse kerkenraad en ook lid van het bestuur van de Hoorneboeg.

Kerkhistoricus

Ik ontmoette Piet voor het eerst toen ik in de jaren tachtig theologie ging studeren in Leiden. Piet was met pensioen – hij was opgeleid als ingenieur – en had besloten vakken te gaan volgen bij de theologische faculteit. Zijn belangstelling ging vooral uit naar de kerkgeschiedenis. Uiteindelijk resulteerde dat in 2003 in een bijzondere studie naar een ver (stief)familielid: L.W.E. Rauwenhoff 1828-1889. Apologeet van het modernisme: predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof. In een ander leven was dit een academisch proefschrift geworden. Maar toen het boek ongeveer af was, wilde hij niet meer die aanvullingen en aanpassingen doen die voor een proefschrift nodig waren.

Biografische naamlijst

In de jaren hierna heeft Piet zich gezet aan een volgende monnikenarbeid, het maken van de derde editie van de Biografische Naamlijst van de Remonstrantse Broederschap. Midden in de negentiende eeuw had de latere seminariumhoogleraar Joannes Tideman (1807-1891) een boek gemaakt met daarin gegevens van alle remonstrantse gemeenten en van al haar predikanten en proponenten. In het begin van de twintigste eeuw publiceerden de predikanten Hendrik Cornelis Rogge (1830-1905) en Bruno Tideman (1837-1908 inderdaad, zoon van) een update. De rode Slis, zoals zijn boek in de wandelgangen wordt genoemd, bevat een overzicht van de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap, haar gemeenten en haar predikanten en proponenten in de gehele twintigste eeuw. Het is een geweldige bron voor iedereen die de geschiedenis van dit kerkgenootschap over die periode wil bestuderen.

Bibliotheek

Eerder al had Piet Slis het op zich genomen om opnieuw de bibliotheek van de Remonstrantse Gemeente Den Haag op te richten. Jarenlang heeft Piet alle remonstrantse theologen lastiggevallen om exemplaren te ontvangen van hun publicaties: boeken, maar ook artikelen. Hij zamelde tweedehands boeken in en verkocht die, zodat er ook geld was om bijzondere oude drukken aan te schaffen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een unieke collectie. Deze Bibliotheca Hagana Remonstrantica is verbazingwekkend compleet waar het gaat om publicaties van remonstrantse theologen vanaf het begin van de negentiende eeuw. In die jaren was Piet ook corresponderend lid van de Taakgroep voor het remonstrants erfgoed (eerder Historische commissie).

Voor dit bijzondere werk heeft de Commissie tot de Zaken, het landelijk bestuur van het kerkgenootschap, hem geëerd door hem in 2010 de erepenning van de Remonstrantse Broederschap toe te kennen, iets wat zelden gebeurt. In dankbaarheid kijken wij terug op een bijzonder, gedreven mens.

Tjaard Barnard, Voorzitter Taakgroep voor het remonstrantse erfgoed

Zie ook

Seculiere muziek in een kerkdienst
21 april 2022

Seculiere muziek in een kerkdienst

Het is onze gemeente een goed gebruik dat mensen bij hun toetreden tot de gemeente (hun belijdenis) worden uitgenodigd hun favoriete lied te laten weten, zodat we dat kunnen laten klinken in de dienst. Een lied dat naar hun eigen gevoel verwoordt waarom zij lid willen worden van een christelijke gemeente en hun geloof willen belijden… Lees verder

Het gezicht van Marjorie Specht
22 december 2021

Het gezicht van Marjorie Specht

‘Ik ben beter met beelden, dan met woorden hoor’, waarschuwt Marjorie Specht (1969). Al elf jaar is ze de onvolprezen vormgever van AdRem. Dat dat overigens reuze meevalt, leest u in dit portret waarin ze met Michel Peters over haar leven en haar vak praat… Lees verder