Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Compassietraining door ds. Florus Kruyne

28 september | 19:30 22:00

De compassietraining is een logisch vervolg op de mindfulnesstraining (MBSR/MBCT). Mildheid of compassie is vaak impliciet aanwezig in de mindfulnesstraining als één van de houdingsaspecten, maar verdient bij nader inzien meer expliciete aandacht. In alle grote levensbeschouwelijke tradities neemt het cultiveren van deze liefdevolle kwaliteiten een grote plaats in. In de Christelijke traditie wordt meestal gesproken over ‘naastenliefde’, ‘barmhartigheid’, en ‘met ontferming bewogen worden’. In de Boeddhistische traditie heet het ‘mededogen’ en ‘liefdevolle vriendelijkheid’.

Staat in de mindfulnesstraining het ontwikkelen van aandacht en zelfinzicht centraal, de kern van de compassietraining is het inoefenen van mededogen of barmhartigheid. Daarmee sluit de compassietraining aan bij de grote levensbeschouwingen. Compassie is net als aandacht een universeel menselijke waarde.

De ervaring van mensen die wat langer aandacht- en inzichtmeditatie beoefenen (volgens de Boeddhistische Vipassana-traditie) is dat er een meer objectieve blik groeit, maar eentje die ook wel aan de koele kant is. Dat laatste kan het gevoel geven ‘hé, misschien ontbreekt er wel iets, namelijk een liefdevol hart’.

Aandacht en een wakkere geest gaan hand in hand met een mededogend hart. In de Boeddhistische traditie wordt dat al heel lang onderwezen. Zo wordt de aandacht barmhartig en de barmhartigheid helder en wijs. Aandacht en compassie zijn een edel tweetal.

Vertrekpunt in de compassietraining is de zelfcompassie als basis voor compassie naar alle andere levende wezens. Thich Nhat Hanh merkt op dat naastenliefde gebaseerd op zelfverachting en zelfverwerping gedoemd is te mislukken. Het besef van de samenhang tussen naastenliefde en zelfcompassie is ook vervat in de bekende bijbelse regel: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Een nieuwere vertaling zegt het net iets preciezer: ‘Heb uw naast lief, want hij is als u.’ Ten onrechte is zelfcompassie in het West-Europese christendom vaak geassocieerd met narcisme en daarmee bijna taboe verklaard. De ervaring leert dat een milde omgang met zichzelf en met anderen communicerende vaten zijn en elkaar direct beïnvloeden.

Aangezien onze cultuur voor een deel gekenmerkt wordt door een zekere hardvochtigheid in de omgang met onszelf, begint deze cursus bij het cultiveren van mildheid en vriendelijkheid naar onszelf toe. Geleidelijk wordt de cirkel van compassie naar andere mensen en levende wezens uitgebreid tot een meer omvattende liefde.

Opbouw en inhoud

Een stapsgewijze en voorzichtige uitbreiding van het mededogen vormt de rode draad in de compassietraining.

Qua intensiteit is de compassietraining vergelijkbaar met de mindfulnesstraining. Ook de opbouw is verwant aan de mindfulnesstraining. Er is een oefenprogramma van 8 sessies. De eerste 4 wekelijks, de laatste 4 tweewekelijks. Hierdoor krijgen de deelnemers meer tijd om de oefeningen hun werk te laten doen. Een Stiltedag maakt eveneens deel uit van de compassietraining.

In elke sessie staat een thema centraal zoals:

 • de emotieregulatiesystemen en de werking van ons brein
 • innerlijke destructieve reactiepatronen onderkennen
 • het medicijnen van zelfcompassie
 • het ontwikkelen van bewustzijn van een ‘compassionele metgezel’
 • het goede van het leven in zich opnemen etc.

Bij elke thema horen oefeningen die thuis verder worden beoefend.

Aandachtig omgaan met het spannende en pijnlijke in ons leven wordt beoefend in de mindfulnesstraining. Op die basis wordt voortgebouwd in de compassietraining. Naast aandacht gaat ook het mededogen duidelijker meedoen als een krachtige & heilzame bondgenoot.

Interesse?

 • ​Data en tijd: woensdagavonden: 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 2 november, 9 november, 16 november en 23 november van 19.30u-22.00 uur
 • Datum Stiltedag: Zaterdag 5 november
 • Leiding: Florus Kruyne (em. remonstrants predikant, gecertificeerd mindfulness- en compassietrainer)
 • Locatie: Yogacentrum Bunnik, Smalleweg 8a
 • Kosten: €​​​400
 • Intakegesprek: In een verkennend gesprek gaan we na of je behoeften en verwachtingen aansluiten bij wat de training biedt

Yogacentrum Bunnik

Smalleweg 8/B
Bunnik,