Cursus | Samen poëzie lezen

moritz320 via Pixabay Cursus | Samen poëzie lezen
Datum 18 september
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Den Haag
Entree
5 euro

Als je je nukkig ingraaft onder de dekens,
wil je eigenlijk zeggen: kom bij me liggen.
Als je de deur achter je dichtslaat en wegrent,
wil je eigenlijk zeggen: kom me toch achterna.
En als je zegt: ‘ik hou van je’
bedoel je: ‘hou je van mij?’
Zie je nou wel dat poëzie nodig is,
want als ik ‘ja’ zou zeggen,
zou dat niks betekenen.
(Herman de Coninck)

In september en oktober 2021 zal Ingrid de Bonth opnieuw een cursus ‘Samen poëzielezen’ verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen. De gedichten die we lezen, zullen mede in het licht staan van het jaarthema in Den Haag: Over muren heen.

De bijeenkomsten kunnen als reeks, maar ook als losse ochtenden worden bijgewoond.

Meedoen?

  • Data: 18 september, 2 en 9 oktober
  • Tijd: 10.00-12.30 uur
  • Leiding: Ingrid de Bonth
    Dr. mr. Ingrid de Bonth-Weekhout is neerlandica, historica en jurist met een grote voorliefde voor poëzie. Zij studeerde af op de hekeldichten van Vondel en promoveerde op boekencensuur
    in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw. In het dagelijks leven is zij werkzaam als vicevoorzitter College van Bestuur van Lucas Onderwijs, een onderwijsbestuur voor primair en voortgezet onderwijs.
  • Locatie: remonstrantse kerk aan de Laan van Meerdervoort 955
  • Kosten: vrijwillige bijdrage voor leden en vrienden, andere belangstellenden betalen 5 euro

Agenda