Cursus ‘De mens in het klassieke Jodendom’

Prawny Cursus ‘De mens in het klassieke Jodendom’
Datum
19 december 2018
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Locatie

De mens in het klassieke Jodendom. Wat betekent het dat God de mens maakte naar zijn evenbeeld (Genesis 1:26a)? Hoe functioneren de verhalen van Adam en Eva? Hoe wordt in de rabbijnse traditie omgegaan met de vragen van goed en kwaad en zonde? Heeft de mens een vrije wil of niet? Op vier woensdagavonden gaan we ons hiermee bezighouden onder (bege-)leiding van Marcel Kemp, in de Johanneskerk.

Programma

  • 24 oktober: Een inleiding op het klassieke Jodendom bestaande uit een korte verkenning van de rijkdom van de Joodse literatuur (Misjna, Talmoed, Midrasj). Bestaat er wel joodse ‘theologie’? De mens is geschapen “naar ons beeld, als onze gelijkenis” Gen. 1:26 (NV). Welke Hebreeuwse woorden worden hier gebruikt en hoe werden deze woorden in de traditie uitgelegd? Vinden we daarvan nog een echo terug in het ‘Tweede’ Testament?
  • 21 november: In het Jodendom speelt Adam als eerste mens een belangrijke rol. Adam is inderdaad de eerste mens, maar hij staat ook voor de gehele mensheid. Met name in de vroege Joodse mystiek speelt Adam als Adam Kadmon een grote rol. Daarnaast intrigeert de vraag naar de oorsprong van het kwaad – hoe zit het met Adam, Eva en de eerste zonde?
  • 19 december: Binnen het Jodendom bestaat sterk het idee dat de mens twee innerlijke neigingen heeft, één geneigdheid tot het goede en één tot het slechte. Waar komt dit idee vandaan? Hoe functioneert het in het denken over de mens? Moeten we hier spreken van dualisme of liever van dualiteit?
  • 22 januari: Heeft de mens een vrije wil? Hoe vrij is de mens eigenlijk? De rabbijnen hebben zich intensief met deze en verwante vragen beziggehouden. Hoe valt een goede God te rijmen met het kwaad dat mensen overkomt of dat zij elkaar aandoen? Hoe zullen wij ons verhouden tot lot en lijden dat ons in de loop van ons leven overkomt?

Het is duidelijk dat gezien bovenstaande vragen het niet alleen om een historische inleiding kan gaan op hoe er in het vroege Jodendom over de mens werd gedacht. De bedoeling is dat we ook onszelf en elkaar in gesprek brengen over fundamentele aspecten van de condition humaine. Volop ruimte voor gesprek dus!

Leiding: Dr. Marcel Kemp (*1944) was tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Gen. 1:26). Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang ‘persoonlijk’ betrokken bij de thema’s WWII en Shoah, alsmede de verhouding jodendom en christendom.

Data: Woensdagen 24 oktober, 21 november, 19 december en 22 januari, om 20.00-22.00

Informatie en aanmelden bij Marcel Kemp (inleider): kempmsf@gmail.com

Agenda