Cursus ‘Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom’

Couleur Cursus ‘Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom’
Datum 9 december 2019
Tijd 20:00 uur
Locatie Amersfoort

Hoe wordt door moderne joodse denkers naar de mens gekeken? En in hoeverre heeft de shoah (holocaust) het joodse denken over de mens en over de oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed? Elke avond heeft een apart thema, zie hieronder.

woensdag 9 december 2019: Abraham Heschel

Abraham Joshua Heschel was rabbijn in de V.S., tijdgenoot en vriend van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr en afkomstig uit een joodse chassidische rabbijnenfamilie in Polen. Ook Heschel beweegt zich in het grensgebied van theologie en filosofie. Hij was groot voorstan-der van interreligieuze dialoog en liep in 1965 naast Martin Luther King mee met de beroemde mars van Selma naar Montgomery. De mens als beeld Gods is voor hem een kernbegrip. Daar-naast sprak hij over het pathos van God, wat weerstand opleverde vanuit de hoek van de joodse orthodoxie.

Andere data en onderwerpen

  • woensdag 30 oktober 2019: Jodendom na de Verlichting
  • woensdag 20 november 2019: Martin Buber
  • woensdag 22 januari 2020: Emmanuel Levinas
  • woensdag 19 februari 2020: Joseph Soloveitchik
  • woensdag 18 maart 2020: het joodse denken over de mens na Auschwitz

 

Leiding: Dr. Marcel Kemp (*1944) was tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Gen. 1:26). Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang ‘persoonlijk’ betrokken bij de thema’s WWII en Shoah, alsmede de verhouding jodendom en christendom. Informatie en aanmelden bij Marcel Kemp (inleider): kempmsf@gmail.com

Bezoek de website voor meer (actuele) informatie: www.johanneskerk.nl/cursussen-en-thema-avonden/

Agenda