Filosofisch café Haarlem met Maarten Boudry

Filosofisch café Haarlem met Maarten Boudry
Datum 19 februari
Tijd 19:45 - 21:45 uur
Locatie Haarlem

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dat doet het Filosofisch Café door het verzorgen van 7 avonden per seizoen, waarbij aansprekende filosofen een inleiding verzorgen naar aanleiding van een recent verschenen boek. Napraten kan met een drankje.

De definitieve aankondiging vindt u op onze website filosofischcafehaarlem.nl, in het gemeenteblad en de lokale media voorafgaand aan elk filosofisch café.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van het filosofisch café bij fil.cafehaarlem@gmail.com.

Programma overzicht 2019-2020

19 februari 2020 – Maarten Boudry – Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

Nog nooit leefden we zo lang, zo welvarend en zo vreedzaam als vandaag. Kan dit mooie liedje blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan, cultuurpessimisten dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt.
Maarten Boudry breekt in Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat een lans voor het vooruitgangsdenken. Hij bestrijdt het wijdverbreide pessimisme en zoekt naar verklaringen voor de doembeelden over klimaat en islamisering, over groeiend racisme en ongelijkheid. De wereld stond er nog nooit zo goed voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken.

18 maart 2020 – Govert Buijs –Het goede leven en de vrije markt

In Het goede leven en de vrije markt heeft Govert Buijs met Ad Verbrugge en Jelle van Baardwijk onderzocht wat ‘het goede leven’ is. Draait alles om geld verdienen en consumeren, of vooral om vredig en harmonieus samenleven met anderen? Of kunnen we de zin ervan beter zoeken in de natuur, of in spirituele waarden? Tegenwoordig kunnen we in onze vrijemarkteconomie kiezen wat we willen. Maar is die vrijheid van keuze wel de enige soort vrijheid die telt?
Met dit boek heeft Govert Buijs de Socrates Wisselbeker 2019 gewonnen. Ook is dit boek geselecteerd als lesboek voor het VWO-examen filosofie 2020 – 2023.

Plaats: Kerkzaal Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 023-5322801;
info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948@gmail.com
Kosten: €5, studenten en HaarlemPas €3
Opgave vooraf niet nodig.

Het programma met uitgebreide informatie kan ook gevonden worden op de volgende site.

Agenda