In gesprek: God ontmoeten in Paulus (Rowan Williams)

In gesprek: God ontmoeten in Paulus (Rowan Williams)
Datum
20 februari 2018
Tijd
19:30 - 21:30 uur
Locatie

Rowan Williams belicht in zijn boek God ontmoeten in Paulus de kern en het doel van Paulus’ brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws en bepaald niet zonder risico. Hij helpt ons dichter bij de spiritualiteit van Paulus te komen. Het boek is speciaal geschreven voor de tijd van Pasen en bevat voor elk van de 7 weken rond Pasen een leesrooster met daarbij een inspirerende tekst en gebed.

Het boek bestaat uit drie hoofdstukken van het boek, t.w.

  1. Outsiders en insiders: de sociale wereld van Paulus
  2. Een universeel welkom: het verontrustende idee van Paulus
  3. De nieuwe schepping: het christelijke universum van Paulus

Bij elk hoofdstuk staan vragen voor reflectie en gesprek. De gespreksgroep komt twee avonden bijeen. De indeling wordt op de eerste avond bekend gemaakt.

Meedoen?

  • Data en tijd: dinsdag 20 februari en 13 maart 2018 van 19.30 – 21.30 uur
  • Locatie: Vergaderruimte van de Gereformeerde Kerk, Emmalaan 2, Geldermalsen
  • Leiding: ds. Alleke Wieringa
  • Kosten: Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de catering (koffie/thee)
  • Literatuur: God ontmoeten in Paulus, Rowan Williams, 96 blz. / ISBN 978-90-8972-160-0; € 14,90
  • Opgave: Teun van Dorp   T  0345  54 95 38   E  teun.vandorp@planet.nl 

Agenda