Lezing ‘400 jaar opkomen voor rekkelijkheid’ (de ‘creatie’ van een kerk) 

Lezing  ‘400 jaar opkomen voor rekkelijkheid’ (de ‘creatie’ van een kerk) 
Datum 24 september 2019
Tijd 20:00 uur
Locatie Arnhem

Tijdens de Synode van Dordrecht van 1618-1619 werden de ‘rekkelijke’ opvattingen van een groep Nederlandse predikanten veroordeeld. Die predikanten werden vervolgens uit het land verbannen. In Antwerpen sloten zij in september 1619 een verbond om elkaar te steunen: de Remonstrantse Broederschap. Die bestaat dit jaar dus vier eeuwen.
Het meningsverschil tijdens de Synode van Dordrecht draaide om de leer van de predestinatie: heeft God al van eeuwigheid vastgelegd welke mensen gered zullen worden en welke verdoemd? De ‘rekkelijke’ predikanten vonden dat die opvatting te weinig recht deed aan de eigen inbreng van de mens. Maar op de achtergrond speelde een bredere kwestie: hoe pluriform mag de kerk zijn? Moet die één geloofsbelijdenis hebben die voor alle kerkleden bindend is? Of mag er veelkleurigheid zijn in de geloofsopvattingen en moet er dus vrijheid en verdraagzaamheid zijn in de kerk?
De remonstranten kozen voor dat laatste. Waar kwam hun voorkeur vandaan? En hebben ze die vier eeuwen lang vol weten te houden?

Peter Nissen is remonstrants predikant in Oosterbeek en hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook vertegenwoordigt hij de remonstranten in de Raad van Kerken in Nederland en is hij voorzitter van het curatorium van de remonstrantse predikantsopleiding.

De toegang is vrij. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Agenda