NCRV De Verwondering
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Lezing ‘De bijbel zonder vrome praatjes’

4 maart | 20:00 22:00

Dirk van de Glind over het lef om op te staan

Vele mensen van goede wil hebben zich afgekeerd van het traditionele kerkelijke mens-, gods- en wereldbeeld. Schuld en schaamte, de dogmatiek met het opgeheven vingertje en een benepen kijk op het leven zouden zijn gebaseerd op de Bijbel. Maar pessimisme is niet terug te voeren op het Oude Boek. Integendeel: het roept op iedere bladzijde op tot waarachtige menselijkheid. Het legt een onvoorwaardelijk geloof in onze menselijke mogelijkheden aan de dag. En biedt een schat aan verhalen waarin het streven naar een zinvol bestaan het leidmotief is. Maar … het laat ook met groot psychologisch inzicht zien hoe dat streven verwrongen kan raken. En hoe het tot mislukking en ellende kan leiden, zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak. Het starre dogmatische stof moet van de oude verhalen, zodat bijbelse figuren op kunnen staan als mensen van vlees en bloed. Ze dagen ons uit het leven voluit te leven.

Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs en heeft mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer. Lezingen lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen. Zijn gesprek met Annemiek Schrijver in De Verwondering oogstte veel waardering. Meer over de spreker is te vinden op zijn website: www.dirkvandeglind.nl.

Belangstelling?

Datum en tijd: maandag 4 maart 2024 om 20.00 uur
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

Adventskerk

Julianalaan 3
Zoetermeer,