Lezing James Kennedy ‘Religieuze tolerantie in Nederland’

Lezing James Kennedy ‘Religieuze tolerantie in Nederland’
Datum
26 mei 2018
Tijd
16:00 uur
Locatie
Entree
5 euro

De remonstranten bepleiten van oudsher een geloofsvorm zonder leerstellige dwang, waarbinnen een pluriformiteit aan visies en opvattingen kan bestaan. Onderlinge tolerantie staat daarbij hoog in het vaandel. Tegelijkertijd komt in de remonstrantse geschiedenis naar voren dat die onderlinge verdraagzaamheid geen sinecure is, maar steeds opnieuw moet worden bevochten, zowel waar het leerstellige, als ook maatschappelijke thema’s betreft. Daarmee laat die geschiedenis als het ware in een notendop zien wat op dit moment ook in de bredere multireligieuze/culturele setting speelt, in Nederland en daarbuiten.

Vraag daarbij is hoe actieve religieuze tolerantie kan worden bevorderd in plaats van zowel vrijblijvendheid als de fixatie op religieuze (en etnische) identiteiten.

Prof.dr. James Kennedy is een van origine Amerikaanse historicus die veel over de Nederlandse geschiedenis heeft gepubliceerd. Na academische functies in de V.S. is hij in 2003 overgestapt naar de Vrije Universiteit waar hij werkzaam was als hoogleraar. Momenteel is hij decaan aan het University College Utrecht.

Agenda