Agenda

Workshop Creatief psalmen lezen

Adventskerk Julianalaan 3, Zoetermeer

Workshop waarin we oude psalmen weer tot leven wekkenJe kunt de Bijbel op tal van manieren lezen. Er zijn verschillende exegetische methoden en diverse bijbelvertalingen, die je soms net even

In gesprek | Liberaal Christendom; ervaren, doen, denken

Remonstranten Waddinxveen Zuidkade 59, Waddinxveen

In gesprek over het boek ‘Liberaal Christendom; ervaren, doen, denken’ geschreven door diverse theologen en verschenen onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. In negen avonden gaan

Inspiratielunch ‘Ethiek en religie’

DoRekerk Nijmegen Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen

Een gezellige lunch in de kerk met een inspirerende lezing. De lunch begint om twaalf uur. Daarna wordt een lezing gegeven door dr. Marcel Becker, filosoof en universitair hoofddocent toegepaste

John Locke en zijn ‘brief over tolerantie’

Geertekerk - Remonstranten Utrecht Geertekerkhof 23, Utrecht

Met John Locke en zijn Brief over tolerantie (red. Inigo Bocken, 2004) duiken we in het einde van de 17e eeuw, een tijd waarin religieus en politiek veel gaande is. In Engeland

Duurzaam en vreugdevol leven

Grote Kerk Bredeplaats 4, Leeuwarden

Op de nationale Dag van de Duurzaamheid gaat Matthias Olthaar (lector vitale economie aan de NHL Stenden) in gesprek met alle deelnemers aan het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ en andere

De tweede berg: Zinvol leven

Woudkapel Beethovenlaan 21, Bilthoven

In een aantal recente boeken van David Brooks, Arjen Broers en Frits de Lange komt eenzelfde thema op verschillende manieren terug. In de samenleving heerst de drang naar het optimaliseren van je eigen leven, ‘de

Oriëntatiecursus 2: God en Jezus, met ds. Koen Holtzapffel

Arminiuskerk Rotterdam

Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de bijbel,

In gesprek | Het afscheid of de verdere reis

Na diverse keren een afscheid te hebben meegemaakt in de kerk of in een aula van een crematorium, kwam het besef dat de kinderen en kleinkinderen van onze leden of

Wiek Hijmans ‘Psalms electrified’

Remonstranten Groningen Coehoornsingel 14, Groningen

Wiek Hijmans (1967) is gitarist, gespecialiseerd in het uitvoeren van nieuwe muziek op elektrische gitaar. In coronatijd heeft hij improvisaties gemaakt bij alle 150 onberijmde psalmen. Elke dag las hij

Twee op de kansel met Ivo Opstelten

Arminiuskerk Museumpark 3, Rotterdam, Nederland

Ivo Opstelten was van zijn 28e tot zijn pensionering burgemeester van onder meer Utrecht en Rotterdam. Van 2022 tot 2015 was hij Minister van Veiligheid en Justitie. Gedurende zijn loopbaan

Literair concert met Carel ter Linden en Mirjam Karres

Remonstranten Alkmaar Fnidsen 33-37, Alkmaar

Voordrachtmiddag met gedichten en muziek door Carel ter Linden en Mirjam Karres. In 2008 verscheen bij de Arbeiderspers de gedichtenbundel Om een zin van Carel ter Linden. Gedichten, ontstaan vanuit

Cursus Mystici | Teresa van Avila

Old Fellowshuis Emmakade 48, Leeuwarden

Uit ervaring weten: mystiek heeft een directe relatie met de persoon, die iets ervaart dat voor hem of haar essentieel is en het alledaagse overstijgt. De mensen die dat overkomt,