Lunchbijeenkomst Geschiedenis van de protestanten in Brabant

Lunchbijeenkomst Geschiedenis van de protestanten in Brabant
Datum 22 juli
Tijd 12:00 - 14:00 uur
Locatie Eindhoven
Entree
gratis

De Kerkhervorming van Luther in 1517 breidde zich snel uit. Er ontstonden hervormingsgezinde gemeenten, met name in de steden. In de Nederlanden werden protestanten als ketters vervolgd. Sommigen stierven als martelaar op het schavot en velen sloegen op de vlucht. Meestal kwamen ze weer terug. In Brabant echter zorgde de oorlogvoering ervoor  dat daar na de zestiende eeuw nog maar weinig protestanten waren overgebleven.

Na de Vrede van Münster, die in 1648 een eind maakte aan de Tachtigjarige Oorlog, was er in Nederland alleen nog godsdienstvrijheid voor de toenmalige Gereformeerde kerk. Rooms-katholieken mochten geen deel uitmaken van besturen. Hun kerken werden in gebruik genomen door de protestanten. In de praktijk werd er echter niet al te strikt de hand gehouden aan de beperkingen, die pas in 1794 werden afgeschaft.

De lezing wordt gehouden door Gerard van Gurp. Hij heeft, na een loopbaan als natuurkundige bij Philips Nat. Lab., sociale geschiedenis gestudeerd. In zijn historische publicaties heeft hij zich vooral bezig gehouden met de geschiedenis van Noord-Brabant.

Interesse?

De gratis lezing wordt georganiseerd door de Remonstrantse Gemeente op donderdag 22 juli van 12.00 – 14.00 uur in het kerkgebouw aan de Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

De lunchbijeenkomst heeft een informeel karakter. Eerst wordt gezamenlijk de zelf meegebrachte boterhammen opgegeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

 

 

Agenda