Muziekcursus | Doctor Faustus

Iguanat via Pixabay Muziekcursus | Doctor Faustus
Datum 16 oktober
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Den Haag
Entree
5 euro

Muziek en Grenservaringen. Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Veel Bijbelse figuren belandden precies waar ze niet wilden zijn. Denk aan Abraham, Jozef, Mozes, Petrus, Paulus, Johannes van Patmos… Maar juist daar, tegen alle verwachting in, vonden ze hun ware zelf. Ook wij leven in duistere tijden, niet wetend wat de toekomst voor ons in petto heeft. Muziek kan een middel zijn om onzekerheden tegemoet te zien, verwachtingen uit te spelen en tenminste iets van harmonie te ervaren.

Tijdens de cursus luisteren we naar muziek van gevangenen en vluchtelingen. Op ‘wegen en grenzen’ zoeken we naar die breukvlakken waarop zich momenten van schoonheid voordoen.

16 oktober – Doctor Faustus (Adorno, Stravinski, Schönberg, Thomas Mann)

Waarom is de kunst alleen nog maar geschikt als parodie, vroeg de (fictieve) componist Adrian Leverkühn zich af in de roman Doctor Faustus. Zijn schepper, Thomas Mann, behoorde tot de ballingen in Los Angeles tijdens de tweede wereldoorlog, naast Stravinski, Schönberg, Adorno en Brecht. Ballingen die zich ontheemd voelden vanwege de Amerikaanse cultuur, de schijn van Hollywood en het failliet van het oude Europa.

Interesse?

  • Data: 25 september, 16 oktober, 6 november, 15 januari, 12 februari en 5 maart
  • Tijd: 10.30 – 12.30 uur
  • Leiding: Hans Jacobi
    Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag
  • Remonstrantse kerk aan de Laan van Meerdervoort 955
  • Kosten: leden en vrienden betalen een vrijwillige bijdrage, andere belangstellenden betalen 5 euro per keer

Agenda